Списък по номера на авторите на "Ние Езиковата" - Емил

обратно - 2014 - нататък

Здравейте, драги съученици и гости на www.ezikovata.eu!

Публикувахме "Първите и аз", "Първите" и "Първите и ние". Следващата и за сега последна публикация предстои да бъде сборникът-алманах "Ние Езиковата".

Получихме съгласието на Краси Илиева и Радина Попова - движещите личности по съставянето и редактирането на алманаха. Остава обаче, да влезем в контакт с многобройните автори, за да получим и тяхното съгласие.

Самата книга не съдържа екстра списък на авторите или обособено съдържание - вероятно е имало причина. Затова съставих списък-съдържание и списък по випуски, използвайки печатния оригинал. Моля за извинение, ако някъде има пропуск.

Моля прегледайте списъка-съдържание или списъка по випуски. Ако разполагате с нефигуриращ e-mail-адрес на някой от авторите, пратете ми го на stefanov@gmx.net.

Телефонни номера и пощенски адреси не са нужни. Търсим контакт само по e-mail.

Списък-съдържание по номера на авторите в сборника-алманах
„Ние Езиковата”
Заглавие, автор, випуск, e-mail-адрес стр. ОК
1. Камъчета за мозайката на Езиковата
Христо Кръчмаров, вип.1955, e-mail: ............................................
5
2. Незабравимата гимназия
Павел Павлов, вип. 1958, e-mail: .................................................
7 **
3. Всичко започва с Ловеч
Иван Митов, вип. 1960, e-mail: ................................................... 
8 ОК
4. Прозренията на Наталка Полтавка
Иванка Райкова, вип. 1966, (починала) ....................................... 
8 --
5. Училищната радиоуредба
Цочо Бояджиев, вип. 1970, e-mail: .............................................. 
9 ОК
6. Аз не лъжа. Наистина. Прекалено горда съм за да лъжа
Цецка Кънева, вип. 1977, e-mail: ................................................ 
11 ОК
7. Урок по човешки взаимоотношения
Мария Василева /Колева/, вип. 1980, e-mail: ...............................  
12 ОК
8. Място, в което не отглеждат папагали
Борислав Петранов, вип. 1986, e-mail: ........................................ 
13 ОК
9. Какво ни свързва ли?
Таня Гечева, вип. 1994, e-mail: .................................................
14 ОК
10. Синдромът на Фестивала
Огнян Астарджиев, вип. 2003, e-mail: ......................................... 
16 ОК
11. Безмълвни...
Веселина Денчева, вип. 2009, e-mail: ......................................... 
17 OK
12. Реквием за славното време
Владо Даверов, вип. 1967, e-mail: .............................................. 
18 OK
13. Новогодишно...
Камелия Денчева /сега Рускова/, вип. 1984, e-mail: .................... 
19 ОК
14. Корени, които отключват врати
Петра Денчева, вип. 2002, e-mail: ............................................. 
22 OK
15. За общността на Езиковата
Даря Хараланова, вип. 1976, e-mail: aquarius_d@abv.bg * ............
25 ОК
16. Усмивка
Мирослав Йончев, вип. 2005, e-mail: ......................................... 
26 ОК
17. Ловешката орисница
Антон Тодоров, вип. 2005, e-mail: ............................................. 
28 ОК
18. Един поглед на чужденец
Baptiste Lacam, e-mail: ............................................................ 
29
19. Карантина
Роза Влайчева, вип. 1959, e-mail: ............................................... 
31 OK
20. Езиковата. Етюди 1970-1975
Милко Недялков, вип. 1975, e-mail: ............................................ 
32 ОК
21. Футболна история с (не)очакван край
Искра Коновска, вип. 2007, e-mail: ............................................. 
35 ОК
22. Съкратеният юбилей
Златомир Златанов, вип. 1972, e-mail: zlatomir111@yahoo.com * ...
36 ОК
23. Премиера на нашето „Утре”
Калина Сакарска, вип. 1991, e-mail: ksakarska@yahoo.com .............
38 OK
24. Лесли – писмото до родителите
Добрин Миревски, вип. 1995, e-mail: ..........................................
39 OK
25. Lowetsch, Lewa und Lukanka
Andreas Birkefeld, Stuttgart, e-mail: stabsmat@yahoo.de .................
40 OK
26. Бастилията – нашият дом между 14 и 19 години
Павел Петков, вип. 1954, e-mail: (починал) ..................................
41 --
27. Писмо
Елена Георгиева, вип. 2006, e-mail: ............................................
44 ОК
28. Прекопаването на зеления остров
Димитър Манолов, /Митко/, вип. 2004, e-mail: .............................
45
29. Погледни отвъд видимото
Ива Тончева, вип. 1982, e-mail: tontcheva@hotmail.com ................
46
30. История, басня или приказка, разказ за порастването
Александрина Кръстева, вип. 2010, e-mail: .................................
46 OK
31. Ловеч – (не)сбъднатата мечта
Проф. д-р Борис Парашкевов, e-mail: .........................................
49
32. Спомняте ли си?
Renate Drechsler, geb. Behringer, вип. 1966, email: ........................
51
33. Drei Jahre Bulgarien und ihre lebenslange Wirkung
Prof. Dr. Manfred Schukowski, e-mail: manfredschukowski@web.de ......
52 OK
34. Стъпалата ще запомнят моите подметки
Елена Йочева, вип. 2013, e-mail: ................................................
54 ОК
35. Моето училище
Елена Дочева (по съпруг) Дичева, вип. 1992, e-mail: ....................
55
36. To be or not to be – that is he question
Ралица Тихова, вип. 2003, e-mail: ..............................................
56 ОК
37. Werte Kolleginnen und Kollegen, liebe Schulerinnen und Schuler des Fremdsprachen-Gymnasiums in Lovech,
Mechthild Swoboda, Hans-Jurgen Swoboda, e-mail: ........................
57 OK
38. За Бастилията с любов
Иваничка Тодорова, вип. 2003, e-mail: .......................................
59 OK
39. Цветя сред цветята
Изабела Петрова, вип. 2012, e-mail: ...........................................
62 ОК
40. Випускът на перестройката
Христо Астарджиев, вип. 1993, e-mail: hristo.georgiev@gmail.com ...
64 ОК
41. Обич. Кога започва и къде завършва?
Сидония Пожарлиева, вип. 1953, e-mail: sidoniapo@gmail.com ........
65 OK
42. Животът преди фейсбук
Цвета Ганева, вип. 1995, e-mail: ................................................
70
43. Баскетболната пролет на 1990
Христо Попов, вип. 1990, e-mail: popovhristo@yahoo.co.uk ............
72 ОК
44. Едно откровение
Даря Попова, вип. 1995, e-mail: .................................................
74 OK
45. Дневникът ми сподели
Десислава Иванова, вип. 2004, e-mail: .......................................
74 ОК
46. Милото непознато сестриче
Стефан Лазаров, вип. 1962, e-mail: steflasarov@abv.bg ................
79 OK
47. Meine Erinnerungen
Rosemarie Oelschlagel, e-mail: ....................................................
82
48. Ich denke manchmal mit etwas Wehmut an diese wunderschone
Zeit in Lowetsch
Volker Engelke, e-mail: ..............................................................
83
49. Обвързаности
Антоанета Пъстракова, вип. 1957, e-mail: ...................................
84 ОК
50. Низ от спомени
Димитър Станоев, вип. 1956, e-mail: ..........................................
85 *
51. Лятото на 1984 година
Петя Карамаринова, вип. 1988, e-mail: petianai@abv.bg ................
87 ОК
52. Meine schonsten Jahre als Padagoge am Fremdsprachengymnasium in Lovech
Henri Bach, e-mail: ...................................................................
89
53. Пропуснат час по физика
Галин Тиханов, вип. 1983, e-mail: g.tihanov@qmul.ac.uk ................
91 OK
54. Моите думи за Езиковата
Емилия Христова, вип. 1978, e-mail: ..........................................
92 ОК
55. Носталгично
Георги Нешев, вип. 2008, e-mail: ...............................................
93 ОК
56. Обетованата земя
Донка Минкова, преповавател по бълг. език и литература, e-mail: 
94 OK
57. Моите университети
Ваня Енчева, вип. 1967, e-mail: .................................................
95 ОК
58. За Езиковата и правилния избор
Елица Начева, вип. 2008, e-mail: ...............................................
96 ОК
59. Истории за каскет, петолъчка и други асоциации
Петко Шишков, вип. 1989, e-mail: ..............................................
98 ОК
60. Три /не/-бивалици
Николай Абаджиев, вип. 1960, e-mail: ........................................
100 ОК
61. По пътя
Преслава Георгиева, вип. 2014, e-mail: ......................................
104 ОК
62. На учителите с любов
Нешка Фидьова, вип. 1963, e-mail: neschka@gmail.com .................
107 ОК
63. Спомени на един езиковац
Кольо Кънчев, вип. 1961, e-mail: kolyo.kantchev@gmail.com ...........
108 *
64. Спомените за единственият рай, от който не могат да ни изгонят!
Катя Йончева, вип. 1965, e-mail: kyoncheva@yahoo.com ...............
112 ОК
65. Езиковата
Слава Платиканова, вип. 2000, e-mail: .......................................
114 ОК
66. За петте години в пансиона  на Ловешката Немска Гимназия
и за хората, живели там
Руси Иванов, вип. 1979, e-mail: russidi@gmail.com ........................
115 OK
67. В младостта се посяват семената...
Невяна Тасева – Керемедчиева, вип. 1958, e-mail: nevyker@abv.bg *
116 ОК
68. Wir waren die letzten DDR-Lehrer
Gudrun und Joachim Tilk, e-mail:
achim.tilk@t-online.de ...................
117
69. Едно незабравимо лято
Елена Цуцманова-Мойсеева, вип. 1969, e-mail: emoyseeva@abv.bg
118 OK
70. Smells Like Teen Spirit
Виктория Иванова, вип. 1998, e-mail: .........................................
120 ОК
71. Als Auslandslehrer am Fremdsprachengymnasium in Lowetsch im Schuljahr 1991/92
Dieter Wehnert, e-mail: .............................................................
122
72. За пълната кесия, получена в Езиковата
Силвия Зарева, вип. 2000, e-mail:  .............................................
123 ОК
73. Ние
Виктор Чулев, вип. 2007, e-mail: ...............................................
125 ОК
74. Тя и ние
Климентина Климентова, вип. 1971, e-mail: .................................
128 ОК
75. Училището
Мария Бъчварова, вип. 1954, e-mail: flambg@yahoo.com ...............
130 **
76. Последните спомени
Наталия Калъпова, вип. 1953, e-mail: ........................................
131 ОК
77. ***
Matt Kelly, e-mail: ...................................................................
133
78. Това момче „Бийтълс”
Лазар Копринаров, вип. 1969, e-mail: ........................................
134 ОК
79. От завършилите към останалите. Една история за рози
Лора Любенова, вип. 2005, e-mail: ............................................
136 ОК
80. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 7, или... my Columbia
Вен(ета) Димитрова, вип. 1999, e-mail: ......................................
138 ОК
81. Спомените
Петранка Тужарова /Филева/, вип. 1966, e-mail: p.fileva@mail.bg ...
140 ОК
82. Спомени за Нашето време в Немската езикова гимназия – Ловеч
Как тези пет години предначертаха моята съдба
Павлина Маринова, вип. 1985, e-mail: ......................................
142 ОК
83. Езиковски спомени
Орлин Попов, вип. 1968, e-mail: a02122@abv.bg .......................... 
144 OK
84. Нашият хор и лятото на 1968 година
Маргарита Дикова–Олсон, вип. 1969, e-mail: ..............................
146 ОК
85. Мрамор
Илиана Найденова, вип. 2001, e-mail: .........................................
147 ОК
86. Виждал съм Ленин хиляди пъти
Константин Илиев, вип. 1958, e-mail: iliev333@yahoo.com * ...........
148 ОК
87. Ловешката пролет
Лилия Батолова, вип. 1964, e-mail: ............................................
150 ОК
88. За Езиковата, приятелите и още нещо
Здрава Илиева, вип. 1999, e-mail: zdraveto7@yahoo.com ..............
151 OK
89. Да бъдеш част от отбора на Езиковата
Николай Цачев, вип. 1974, e-mail: niko0769@yahoo.com * ............
152 OK
90. Спомен за бъдното
Мариана Вълева, Главен възпитател, e-mail: ...............................
156
91. Есенните бригади
Румяна Райкова, вип. 1968, e-mail: balktvl@techno-link.com ..........
157 ОК
92. СУЧЕ – Смесено училище за чужди езици – Ловеч
Д-р Буря Димитрова, вип. 1953, e-mail: ria_d@abv.bg ..................
158 *
93. История за многоезичен вирус
Мариян Димитров, вип. 2002, e-mail: .........................................
159 ОК
94. Как страхът от неизвестното се превърна в път към мечтите
Моника Пламенова, вип. 2011, e-mail: .......................................
162 OK
95. Буркан със спомени
Невена Попова, вип. 1996, e-mail: .............................................
163 ОК
96. Това е моята история
Моника Атанасова, вип. 2003, e-mail: ........................................
164
97. Стъпала
Нели Барзова /Ванкова/, вип. 1973, e-mail: nelineli@gmail.com .......
165 OK
98. Да се завърнеш в училище
Нели Мортева, вип. 2009, e-mail: ..............................................
166 OK
99. Късни признания
Стефан Бесарбовски, вип. 1961, e-mail: ....................................
167
100. Фестивали, бригади, фестивали!
Галина Коцева, Мариана Александрова, вип. 1974, e-mail: ...........
168
101. Dear Students of the Language School in Lovech
Aaron Haas, e-mail: ..................................................................
170
102. Размисли по случай 60-годишния юбилей
Иван Бенчев, вип. 1963, (починал) ............................................
171 --
103. Животът ни в картини:
Василена Сукалинска, вип. 2013, e-mail: ..................................   OK
Памела Мартинова, вип. 2013, e-mail: ........................................   ОК
Юлия Пенчева, вип. 2012, e-mail: ...............................................    
Мелиса Дерманска, вип. 2014, e-mail: .......................................   OK
Лора Лазаринова, вип. 2013, e-mail: ..........................................    
Теодора Чокова, вип. 2013, e-mail: ............................................   ОК
Айрин Чолакова, вип. 2014, e-mail: ............................................   ОК
Боряна Максимова, вип. 2013, e-mail: ........................................   OK
Дамяна Коларова, вип. 2012, e-mail: ..........................................   ОК
Нина Нейчева, вип. 2012, e-mail: ...............................................   OK
Желе Каплан, вип. 2013, e-mail: ................................................    
Северина Нейкова, вип. 2013, e-mail: .........................................   ОК
Симона Некова, вип. 2013, e-mail: .............................................   OK
Радостина Гладкова, вип. 2012, e-mail: ......................................   OK
Василена Сукалинска, вип. 2013, e-mail: ....................................   OK
Ралица Първанова, вип. 2013, e-mail: .........................................   ОК
Никол Хаджиева, вип. 2013, е-mail: ...........................................   OK
Деница Христова, вип. 2013, e-mail: ..........................................   OK
Йоанна Любенова, вип. 2012, e-mail: .........................................   ОК
Бианка Богоевска, вип. 2013, e-mail: .........................................   ОК
Александра Минкова, вип. 2014, e-mail: .....................................   ОК
Василена Дачева, вип. 2012, e-mail: ..........................................   ОК
104. Език, чувствителност, морал
Цветелина Георгиева, вип. 2013, e-mail: .....................................
173 OK
105. Пътят
Рейчъл Димитрова, вип. 2013, e-mail: .........................................
174 OK
106. Какво слушаме и как говорим
Мартина Пиронкова, вип. 2013, e-mail: .......................................
176 OK
107. Изповед
Даяна Йорданова, вип. 2013, e-mail: ..........................................
178 OK
108. Кои са днешните антигерои
Ясен Попов, вип. 2013, e-mail: ..................................................
180 ОК
109. Феята на желанията
Ирина Райкова, вип. 2013, e-mail: ..............................................
183 OK
110. Когато светът омаля, а човекът порасна...
Петя Христова, вип. 2010, e-mail: ..............................................
184 ОК
111. Любовта осмисля живота
Юлияна Стоянова, вип. 2011, e-mail: .........................................
185 OK
112. Очите
Илияна Тотевска, вип. 2011, e-mail: ..........................................
186
113. Превод на сонет № 29, от У. Шекспир
Петя Петкова, вип. 2011, e-mail: ............................................
187 ОК
114. Броя звездите
Биляна Райнова, вип. 2010, e-mail: ............................................
188 OK
115. Безнадеждност
Петя Петкова, вип. 2011, e-mail: ...............................................
189 OK
116. Спасение
Кристина Цветкова, вип. 2010, e-mail: .......................................
190 ОК
117. „Убежденията са по-опасни врагове на истината от лъжите” – Фридрих Ницше
Цветлин Маринов, вип. 2011, e-mail: ........................................
191 ОК
118. Past Memories
Бойко Игнев, вип. 2011, e-mail: .................................................
192 OK
119. The values of Chivalry
Мила Кърпачева, вип. 2011, e-mail: ............................................
192 ОК
120. I am...
Катерина Велчева, вип. 2012, e-mail: ........................................ 
193 OK
121. We have more means of communication, but we communicate less effectively
Николай Великов, вип. 2013, e-mail: ..........................................
194 OK
122. If you could make three important changes to our educational system, what would they be?
Ради Иванов, вип. 2011, e-mail: ................................................
194 OK
123. An everlasting code of honour
Цветислава Цанкова, вип. 2011, e-mail: ....................................
195 ОК
124. Fremdsprachen-Wege des Erfolgs in meiner Zeit
Иван Евтимов, вип. 2013, e-mail: ...............................................
196 ОК
125. Die Meinung der Menschen – Was ist wichtiger: die Kleider oder das Wesen einer Person?
Ясен Попов, вип. 2013, e-mail: ..................................................
197 ОК
126. Die Menschen sind nicht immer was sie scheinen, aber selten etwas Besseres
Йоанна Младенова, вип. 2011, e-mail: ..........................................
198 ОК
127. Du bist die Zukunft
Диана Михова, вип. 2012, e-mail: ...............................................
199 ОК
128. „Es irrt der Mensch, solang’ er strebt“ Goethe
Паулина Маринова, вип. 2011, e-mail: ........................................
200 ОК
129. Das Fremdsprachengymnasium „Exarch Jossif I.“ in Lovech
Михаела Тончева, вип. 2014, e-mail: ..........................................
201
130. Warum gib es immer wieder Konflikte zwischen Jung und Alt?
Боряна Андреева, вип. 2012, e-mail: ..........................................
201 ОК
131. Ich brauche...
Деница Василева, вип. 2011, e-mail: ..........................................
202
132. Lass mich
Лора Маринова, вип. 2012, e-mail: .............................................
203 OK
133. Lesen, Bucher, Filme
Христалина Димитрова, вип. 2013, e-mail: ..................................
204 OK
134. Meine Lieblingsjahreszeit
Пламена Кръстева, вип. 2013, e-mail: .........................................
204 OK
135. Mein Geburtshaus
Ангел Кючуков, вип. 2014, e-mail: .............................................
205 OK
136. "Oh Zeiten, oh Sitten" Cicero
Агнеса Михова, вип. 2012, e-mail: ..............................................
206 ОК
137. Souvenirs de mon enfance
Нина Нейчева, вип. 2012, e-mail: ...............................................
206 ОК
138. La maison de mes grands-parents
Диана Беневрекова, вип. 2012, e-mail: .......................................
207 ОК
139. Lepetit Pierre
Диана Беневрекова, вип. 2012, e-mail: .......................................
208 ОК
140. Mon enfance chez ma grand-mere
Василена Борисова, вип. 2012, e-mail: .......................................
208 OK
141. Liebe vor allem!
Изабела Петрова, вип. 2012, e-mail: ..........................................
209 ОК
142. Sinnlose Nachtgedanken
Татяна Тонева, вип. 2012, e-mail: .............................................
209 OK
143. Vieles auf der Welt ware vollig uninteressant, wenn es nicht verboten ware
Деница Гатева, вип. 2011, e-mail: .............................................
210 ОК
144. Ein Marchen uber die Gefuhle
Мила Ливорова, вип. 2011, e-mail: ............................................
211
145. Wohin fuhrt die Reise?
Деница Василева, вип. 2011, e-mail: .........................................
212
146. Liebe
Деница Василева, вип. 2011, e-mail: .........................................
212
147. Der Clown
Деница Василева, вип. 2011, e-mail: .........................................
213
148. Verantwortlich ist man nicht nur fur das, was man tut, sondern auch fur das, was man nicht tut. Laotse
Адриана Венкова, вип. 2011, e-mail: .........................................
213 ОК

--- 147 текста и 22 рисунки ---

Сбор на дадените съгласия и на починалите  = 

140

Телефонни номера и пощенски адреси не са нужни. Търсим контакт само по e-mail.

Моля прегледайте списъка-съдържание. Ако разполагате с нефигуриращ e-mail-адрес на някой от авторите, пратете ми го на stefanov@gmx.net.

Ще се радвам на Вашата помощ,
Емил Стефанов

обратно - 2014 - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu