Випуск 2003 

обратно - випуски - нататък

"А" клас: по материал на Дора Цветкова
Класни р-ли:
подготво - Татяна Морова и Петя Начевска
останалите 4 г. - Галя Иванова
 1. Александър Янков
 2. Антония Тончева
 3. Велислава Стоева
 4. Вероника Петкова
 5. Владимир Трифонов
 6. Десислава Аладжова
 7. Димитринка Кисимова
 8. Дора Цветкова dors_28@yahoo.com
 9. Елена Миленова
 10. Елена Иванова
 11. Емилия Богданова
 12. Зорница Кръстева
 13. Йово Ангелов
 14. Кристина Цветкова
 15. Лора Андровска
 16. Мая Съева
 17. Нина Георгиева
 18. Радина Атанасова
 19. Радослав Колев
 20. Радостина Драгомирова
 21. Ралица Николова
 22. Самуил Гетов
 23. Симона Кирова
 24. Тихомир Христов
 25. Тихомира Пеевска
 26. Юлия Събчева
"Б" клас:  (с помощта на Краси)

1. Александър Сергеев
2. Борис Станчев
3. Борислава Петкова
4. Весела Йотова
5. Виолина Пенчева
6. Даниела Средкова
7. Деница Стефанова
8. Десислава Николова
9. Доротея Мишева
10. Елена Иванова
11. Йоана Петрова
12. Лилия Станиславова Бешкова
13. Мария Тодорова
14. Мирослав Цанков Петков
15. Надежда Христова
16. Надя Йовчева
17. Наталия Филипова
18. Ралица Маринова
19. Силвия Ирманова
20. Симеон Иванов Станчев
21. Станимира Маркова
22. Татяна Маринова
23. Христо Дренски
24. Цветан Пенчев
25. Цветелина Миткова Маринова
26. Цветомира Маркова


"В" клас: по материал на Пламена Шошкова
кл. р-л: Виолета Радева
 1. Александра Петрова
 2. Антония Гергинова *
  alkimausi@abv.bg
 3. Биляна Генова
 4. Борис Андреев
 5. Гергана Колева
 6. Елена Николова
 7. Ива Колева
 8. Иван Стоянов
 9. Ивелина Кутелова
 10. Йоана Александрова
 11. Йонка Георгиева
 12. Мариян Василев
 13. Мая Радойчевска
 14. Моника Атанасова
 15. Нели Иванова
 16. Николета Лазарова
 17. Пламена Шошкова
  (
  plamena_schoschkova@yahoo.de)
 18. Радослав Монов
 19. Светлена Тончева
 20. Станислав Иванов
 21. Тихомир Борисов
 22. Тодор Баръмов
 23. Траян Генов
 24. Цветослава Капацинова
"Г" клас: Класен ръководител-Ана Андреева
 1. Албена Дачева
 2. Велислава Денчева
 3. Вероника Лалева
 4. Виргиния Димитрова
 5. Галя Тинова
 6. Георги Георгиев
 7. Гергана Чикакчиева
 8. Десислава Василева
 9. Диана Андреева
 10. Емил Николов
 11. Ивона Боджакова
 12. Ивайло Матеев
 13. Илияна Милева
 14. Искра Йоновска
 15. Калин Патарински
 16. Надя Венелинова
 17. Огнян Астарджиев
 18. Пламен Петков
 19. Ралица Генчева
 20. Ралица Некова
 21. Светла Стоянова
 22. Станислава Русанова
 23. Тихомир Георгиев
 24. Цветелина Петкова
 25. Цветослава Колева
 26. Яна Василева

"Д" клас: "E" клас: кл. р-ли“ В.Петров, Иво Райнов
              (по материали на Иво Райнов)
 1. Валентин Гошев Вълчев
 2. Георги Илиянов Георгиев
 3. Даниела Георгиева Иванова
 4. Даниела Дочева Минчева
 5. Даниела Маринчева Вълчева
 6. Иваничка Асенова Тодорова
 7. Ина Маринова Иванова
 8. Искра Цанкова Денкова
 9. Милена Лъчезарова Харалампиева
 10. Невена Николаева Начева
 11. Николета Софрониева Рацова
 12. Нора Петкова Петкова
 13. Ренета Георгиева Христов
 14. Ренета Руменова Георгиева
 15. Стефан Владимиров Петков
 16. Таня ТихомироВа Радкова
 17. Теодора Иванова Тодорова
 18. Уляна Чан Вин
 19. Хрстиана Колева Христова
 20. Христо Мариянов Христов
 21. Христо Николаев Хинков
 22. Цвета Красимирова Немска
 23. Цветелина Емилова Иванова
 24. Цветелина Младенова Даиова

"Ж" клас: кл. р-ли: В. Димитрова, Лилия
               Коларова и Елка Александрова
               (по материали на Пламена)
 1. Велислава Петкова
 2. Веска Кирилова
 3. Добромир Нанковски
 4. Елисавета Пенчева
 5. Иван Дачев
 6. Илия Цонев
 7. Кирил Александров
 8. Лилия Стоянова
 9. Мария Кочева
 10. Мартин Бранков
 11. Николина Чобанова
 12. Петко Димитров
 13. Петя Димитрова
 14. Пламена Петкова **
  plamenapetkova84@abv.bg
 15. Преслава Богоева
 16. Силвия Ханджиева
 17. Слав Димитров
 18. Станислав Марковски
 19. Таня Тодорова
 20. Теодора Петрова
 21. Цанка Дончева
 22. Цветелина Лилова
 23. Цветелина Танчева
 24. Юлия Лазарова

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Александър Людмилов Янков
 2. Антония Цветанова Тончева
 3. Велислава Петрова Стоева
 4. Вероника Миленова Петкова
 5. Владимир Божанов Трифонов
 6. Димитрина Дарева Кисимова
 7. Десислава Ценкова Аладжова
 8. Дора Цветанова Цветкова
 9. Елена Миланова Миленова
 10. Емилия Койчева Богданова
 11. Зорница Боянова Кръстева
 12. Йово Петров Ангелов
 13. Кристина Каменова Цветкова
 14. Мая Владимирова Съева
 15. Лора Христова Андровска
 16. Нина Юлиянова Георгиева
 17. Радина Върбанова Атанасова
 18. Ралица Иванова Николова
 19. Радослав Мирославов Колев
 20. Самуил Георгиев Гетов
 21. Радостина Руменова Драгомирова
 22. Симона Яномирова Кирова
 23. Тихомир Станиславов Христов
 24. Юлия Михаилова Събчева
 1. Нора Петкова Петкова
 2. Валентин Готев Вълчев
 3. Георги Илиянов Георгиев
 4. Даниела Георгиева Иванова
 5. Даниела Дочева Минчева
 6. Даниела Маринчева Вълчева
 7. Иваничка Асенова Тодорова
 8. Ина Маринова Иванова
 9. Искра Цанкова Денкова
 10. Милена Лъчезарова Харалампиева
 11. Невена Николаева Ничева
 12. Николина Софрониева Рощова
 13. Ренета Георгиева Христова
 14. Ренета Руменова Георгиева
 15. Стефан Владимиров Петков
 16. Таня Владимирова Радкова
 17. Теодора Иванова Тодорова
 18. Уляна Чан Вин
 19. Христо Мариянов Христов
 20. Христо Николов Хинков
 21. Цвета Красимирова Немска
 22. Цветелина Емилова Иванова
 23. Цветелина Младенова Дацова

P.S.: Очаквам допълнения за останалите класове, Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu