Випуск 1970* 

обратно - випуски - нататък

По материали на Огняна Дикова

"А"-клас:
 1. Анка К. Василева
 2. Боряна Б. Стефанава
 3. Ваня Н. Христова
 4. Венета Я. Янкова
 5. Галина П. Каравелова
 6. Генади Г. Петров
 7. Иван Тошов Дунов - починал
 8. Катя Христова Ангелова
 9. Максим Ст. Йончев
 10. Маргаритка В. Бенева
 11. Маргарита Н. Маркова
 12. Мира Ив. Дарикчийска
 13. Михаил Ил. Бараков
 14. Наталия Захариева Николова
 15. Невена М. Димитрова
 16. Огняна П. Младенова *, *
  odikova@bulgarreklama.com
 17. Павлин Н. Маринов
 18. Павлинка Ст. Божкова *
 19. Пенка Р. Стефанова
 20. Радка Хр. Дончева
 21. Румяна Д. Галитонова
 22. Снежанка М. Йонкова
 23. Трифон Т. Трифонов
 24. Цочо Хр. Бояджиев
 25. Вили Вилхем Брюкнер
"Б"-клас:
 1. Александър Николов Диков *
 2. Антония Кръстева Митева
 3. Банчо Тодоров Банчев
 4. Валентина Нешева Петрова
 5. Димитър Георгиев Димитров
 6. Емилия Георгиева Пелова
 7. Ирина Христова Винева
 8. Емилия Георгиева Пелова
 9. Катя Йорданова Савова
 10. Красимира Краева Йотова
 11. Кунка Андреева Дацова
 12. Людмила Георгиева Петрова
 13. Людмил Иванов Любенов
 14. Маргарита Вас. Василева
 15. Марин Василев Бочев
 16. Пенка Николова Владова
 17. Петко Матев Лалев
 18. Росица Ненова Тотева
 19. Силвия Николова Папазова
 20. Симеон Мичев Симеонов
 21. Станислав Пелов Атанасов
 22. Тошко Костадинов Пейков
 23. Цветанка Иванова Михайлова
 24. Цонка Иванова Енева
 25. Юлия Енева Ангелова
"В"-клас:
 1. Банчо Илиев Гуев *
 2. Ваня Василева Иванова
 3. Веселин Крумов Вълков
 4. Владимир Стефанов Вълков
 5. Дианка Мт. Мешева
 6. Дончо Стаенев Варнев
 7. Евгени Тончев Русев
 8. Иван Йосифов Дулев
 9. Мария Николова Пешева ???
 10. Калин Василев Калев
 11. Милена Василева Енева
 12. Милка Георгиева Иванова
 13. Надя Илиева Данчева
 14. Пенка Радева Колева
 15. Пламенка Атанасова
 16. Росица Цанкова Пенева
 17. Светослав Иванов Паскалев
 18. Севдалина Атанасова Цанова
 19. Стефан Димитров Косeв
 20. Татяна Ненчева Ненчева
 21. Теменужка Илиева Ангелова
 22. Тодор Стоев Тодоров
 23. Фанка Христова Тодорова
 24. Цанко Христов Цанев
 25. Цанка Вълчева Цанова
"Г"-клас:
 1. Анелия Димитрова Неделчева
 2. Вера Кирилова Ценова
 3. Весел Веселинов Велков
 4. Веселка Маринова Михова
 5. Гошо Христов Герганов
 6. Димо К. Димов
 7. Иванка Генчева Сярова
 8. Ичко Христов Ичев
 9. Йонка Иванова Кратункова
 10. Йотко Маринов Йотов
 11. ЙорданТ одоров Каравасилев
 12. Магдалена Иванова Георгиева
 13. Манол Владимиров Лазаров
 14. Маргарита Бончева Ботева
 15. Милена Минкова Минева
 16. Николай Петров Петров
 17. Павлин Андреев Ралчев
 18. Петко Атанасов Петков
 19. Правда Софрониева Димитрова
 20. Райнис Марков Симеонов
 21. Риляна Минкова Урумова
 22. Сибила Михайлова Гочева
 23. Симеонка Христова Бешовска
 24. Юлия Трифонова Василева

Неделя, 04 септември, 2005
...
*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Александър Николов Диков *
 2. Анелия Димитрова Неделчева
 3. АнкаК. Василева
 4. Антония Кръстева Митева
 5. Банчо Илиев Гуев *
 6. Банчо Тодоров Банчев
 7. Бойка Б. Стефанова
 8. Валентина Нешева Петрова
 9. Ваня Василева Иванова
 10. ВаняН. Христова
 11. Васил Христов Милчев
 12. Венета Я. Янкова
 13. Вера Кирилова Ценова
 14. Веселин Крумов Вълков
 15. Веселка Маринова Михова
 16. Владимир Стефанов Вълков
 17. Галина П. Каравелова
 18. Генади Г. Петров
 19. Гошо Христов Герганов
 20. Дианка Мт. Мешева
 21. Димитър Георгиев Димитров
 22. Димо К. Димов
 23. Евгени Тончев Русев
 24. Емилия Георгиева Пелова
 25. Иван Йосифов Дулев
 26. Иван Тошов Дунев
 27. Иванка Генчева Сярова
 28. Ирина Христова Винева
 29. Ичо Христов Ичев
 30. Йонка Иванова Кратункова
 31. Йотко Маринов Йотов
 32. ЙорданТодоровКаравасилев
 33. Катя Йорданова Савова
 34. Катя Христова Ангелова
 35. Крисимира Краева Йотова
 36. Кунка Андреева Дацова
 37. Людмила Георгиева Петрова
 38. Людмил Иванова Любенов
 39. Магдалена Иванова Георгиева
 40. Максим Ст. Йончев
 41. Манол Владимиров Лазаров
 42. Маргарита Бончева Ботева
 43. Маргарита Вас. Василева
 44. Маргаритка В. Бенева
 45. МаргаритаН. Маркова
 46. Марин Василев Бечев
 47. Мария Николова Пешева
 48. Милена Василева Енева
 49. Милена Минкова Минева
 50. Милка Георгиева Иванова
 1. Мира Ив. Дарикчийска
 2. Михаил Ил. Бараков
 3. Надя Илиева Данчева
 4. Наталия Захариева Николова
 5. Невена М. Димитрова
 6. Николай Петров Петров
 7. Огняна П. Младенова *
  odikova@bulgarreklama.com
 8. Павлин Андреев Галчева
 9. Павлин Н. Маринов
 10. Павлинка Ст. Бошкова
 11. Пенка Николова Владова
 12. Пенка Радева Колева
 13. Пенка Р. Стефанова
 14. Петко Матев Лалев
 15. Петко Атанасов Петков
 16. Пламенка Атанасова
 17. Радка Хр. Долчева
 18. Райнис Марков Симеонов
 19. Риляна Минкова Урумова
 20. Росица Ненова Ташевска
 21. Росица Цанкова Пенева
 22. Румяна Д. Галитонова
 23. Светослав Иванов Паскалев
 24. Севдалина Атанасова Цанова
 25. Сибил Михайлова Гочева
 26. Силвия Николова Папазова
 27. Симеонка Христтова Бешовска
 28. Симеон Мичев Симеонов
 29. Снежанка М. Йонкова
 30. Станислав Пелов Атанасов
 31. Стефан Димитров Косов
 32. Татяна Ненчева Ненчева
 33. Теменужка Илиева Ангелова
 34. Тодор Стоев Тодоров
 35. Тошко Костадинов Пейков
 36. Трифон Т. Трифонов
 37. Цанко Христов Цанев
 38. Цанка Вълчева Цанова
 39. Цветанка Иванова Михайлова
 40. Цанка Иванова Енева
 41. Цонко Хр. Бояджиев
 42. Фанка Христова Тодорова
 43. Юлия Енчева Ателова
 44. Юлия Трифонова Василева
 45. Весел Веселинов Велков
 46. Вили Вилхем Брюкнер
 47. Дончо Станев Варнев
 48. Калин Василев Калев
 49. Людмил Генчев Ставрев
 50. Правда Софрониева Димитрова

Не разполагаме с по-подробна информация. Помогнете ни с Вашите допълнения!
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu