Випуск 2004 

обратно - випуски - нататък

По материали от изданието "Невинни до доказване на противното" за випуск 2004...

"А" клас: (с помощта на Краси)

1. Антон Милков Димитров
2. Велислава Т ошкова Василева
3. Веселина Петкова Василева
4. Десислава Костадинова Цолова
5. Десислава Георгиева Лазарова
6. Дияна Върбанова Атанасова
7. Дияна Георгиева Илиева
8. Доротея Маринова Маринова
9. Елица Христофорова Кочева
10. Здравко Николаев Маринов
11. Ивайло Христов Христов
12. Ирина Руменова Близнакова
13. Калоян Красимиров Цонев
14. Кремена Христова Варчева
15. Нели Тошева Михайлова
16. Панайот Илиев Джабарски
17. Пламена Цветанова Недкова
18. Пламен Христофоров Господинов
19. Ралица Стефанова Колева
20. Стамена Стефанова Петрова
21. Христина Венциславова Лалева
22. Цветомила Георгиева Цветкова
23. Цветомира Петрова Лютова

"Б" клас: (с помощта на Краси)
кл. р-л
Василка Петкова,
кл. р-л Цветелина Найденова

1. Анна Бориславова Великовска
2. Васил Минков Кънчевски
3. Велислава Стоянова Василева
4. Веселина ЛюбомироваМитева
5. Владимир Тихомиров Цанков
6. Габриела Михайлова Ганчева
7. Доброслав Иванов Иванов
8. Иван Пламенов Ванев
9. Илия Димитров Илиев
10. Константин Кунчев Игнатов
11. Кремена Цветедарова Боевска
12. Магдалена Станимирова Колева
13. Мария Христова Кисьова
14. Миглена Цанова Братанова
15. Мирослав Велиславов Симеонов
16. Надя Радославова Цанкова
17. Паулина Колева Трифонова
18. Петя Рачева Шейтанова
19. Ралица Христофорова Вълева
20. Росена Васкова Радева
21. Станимира Йонкова Стефанова
22. Таня Александрова Александрова
23. Теодора Стефанова Василева
24. Христина Добромирова Досева


"В" клас: (по материали на И. Докторова)
  кл. р-л 8 клас - Стоянка Пенева
  кл. р-л 9-12 кл. - Ивелина Докторова
 1. Анна Петрова Стратиева 
 2. Борислава Милкова Георгиева 
 3. Боряна Владимирова Владимирова 
 4. Велина Великова Дончева 
 5. Гергана Недялкова Стоянова 
 6. Денислава Ванева Несторова 
 7. Иван Петков Петков – 19.04.2009г.
 8. Йоана Петрова Петрова
 9. Лиляна Славчева Петрова
 10. Марин Пенков Стайков
 11. Марина Савова Савова *
  (mss_bg3@yahoo.com)
 12. Мария Георгиева Василева
 13. Мария Милкова Миткова
 14. Мая Ангелова Грамовска
 15. Мая Красимирова Минкова
 16. Мина Георгиева Смилова
 17. Мирена Маринова Иванова
 18. Николай Стоянов Николов
 19. Северина Петер Йокиш
 20. Силвия Ангелова Чолакова
 21. Силвия Маринова Маринска
 22. Силвия Стоянова Стоянова
 23. Станимир Ивелинов Влаховски
 24. Теодора Пламенова Димитрова
 25. Теодосий Красимиров Кирилов
 • Михаела Савова Вачева
 • Владимир Георгиев Гогинов
"Г" клас: (с помощта на Краси)
кл. р-л Цанко Николов
 1. Божана Митова * *
  janetlady@abv.bg
 2. Валентина Каролова
 3. Виктория Стоянова
 4. Георги Димитров Димитров
 5. Ивайло Руменов Налетов
 6. Иван Пламенов Тодоров
 7. Лилия Колева Михайлова
 8. Магдалена Красимирова Лазарова
 9. Мая Тихомирова Петкова
 10. Мария Тодорова Симеонова
 11. Мария Петева Кънева
 12. Неда Стоянова Банова
 13. Нора Андреева Орлинова
 14. Преслава Стефанова Босева
 15. Преслава Емилова Павлова
 16. Първолета Софрониева Рацова
 17. Светлана Калинова Мустакерска
 18. Силвия Калинова Мустакерска
 19. Силвия Пламенова Чапарова
 20. Стефан Стоянов Христов
 21. Тихомир Василев Патарински
 22. Христофор Илиянов Христов

"Д" клас: кл. р-ли: Снежана Димитрова,
Маргарита Винчева, Бранимира Христова
 1. Александър
 2. Биляна
 3. Васил
 4. Верчето
 5. Виктория
 6. Владка
 7. Галя Nr.7
 8. Галя
 9. Даниел
 10. Десислава /Дудето/
 11. Десислава
 12. Диана
 13. Добрин
 14. Зорница
 15. Мариела
 16. Марина
 17. Надежда
 18. Наталия
 19. Павката
 20. Пепо
 21. Петя /П1/
 22. Петя /П2/
 23. Петя /П3/
 24. Стефан
 25. Радинка
 26. Станислава
"E" клас: кл. р-л Диана Дафова
 1. Ана Николова
 2. Бранимира Кунчева
 3. Георги Желязков
 4. Дария Станчева
 5. Десислава Иванова
 6. Димитър Манолов
 7. Златина Дафова
 8. Илияна Тихинова
 9. Ирена Николова
 10. Йоана Кънчева
 11. Йоана Иванова
 12. Калина Минчева
 13. Камелия Ганкова
 14. Кирил Генов
 15. Мария Тотева
 16. Мария Йозова
 17. Миглена Пухтова
 18. Михаела Ботева
 19. Николай Неделчев
 20. Парашкев Пенев
 21. Ралица Нанева
 22. Силвия Христова
 23. Станислава Митова
 24. Таня Пеловска
 25. Цветелина Христова
 26. Цветина Петкова

"Ж" клас: (По материал на Лидия)
   кл. р-л - ?
 1. Adrian Kondov
 2. Angel Dimitov
 3. Apostol Chonov
 4. Viktoriq Dundeva
 5. Datzo Datzov
 6. Dean Moshekov
 7. Elena Parvanova
 8. Lidiya Naydenova *
  lidiya.naydenova@abv.bg
 9. Emil Yankov
 10. Mariya Georgieva
 11. Mariya Petrova
 12. Mariya Veleshka
 13. Nataliya Lazarska
 14. Slavka Gerganska
 15. Simeon Kolev
 16. Nikolai Geogiev
 17. Tzvetomira Koleva
 18. Tzvetoslav Kolev

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Адриан Георгиев Кондов 
 2. Александър Владимиров Маринов 
 3. Ана Борисова Николова 
 4. Ангел Димитров Димитров 
 5. Анна Бориславова Великовска 
 6. Анна Петрова Стратиева 
 7. Антон Милков Димитров 
 8. Апостол Дончев Чонов 
 9. Биляна Толева Бояджиева 
 10. Божана Митова *
  janetlady@abv.bg
 11. Борислава Милкова Георгиева 
 12. Боряна Владимирова Владимирова 
 13. Бранимира Милчева Кунчева 
 14. Васил Димитров Лалев 
 15. Васил Минков Кънчевски 
 16. Велина Великова Дончева 
 17. Велислава Стоянова Василева 
 18. Велислава Тошккова Василева 
 19. Вера Николаева Найденова  
 20. Веселина Любомирова Митева 
 21. Веселина Петкова Василева 
 22. Виктория Петрова Яшева 
 23. Виктория Тодорова  Дундева 
 24. Влада Емилова Недкова 
 25. Владимир Тихомиров Цанков 
 26. Габриела Михайлова Ганчева 
 27. Галя танкова Ангелова 
 28. Галя Тихомирова Василева 
 29. Георги Димитров Димитров 
 30. Георги Емилов Желязков 
 31. Гергана Недялкова Стоянова 
 32. Даниел Росенов Русев 
 33. Дария Стефанова Станчева 
 34. Дацо Тотев Дацов 
 35. Денислава Ванева Несторова 
 36. Десислава Георгиева Лазарова 
 37. Десислава Дончева Иванова 
 38. Десислава Йорданова Ирманова 
 39. Десислава Костадинова Цолова 
 40. Десислава Лазарова Цанова 
 41. Деян Митков Мошеков 
 42. Диана Върбанова Атанасова 
 43. Диана Красимирова Меданова 
 44. Димитър Стаменов Манолов 
 45. Дияна Георгиева Илиева 
 46. Добрин Христофоров Натов 
 47. Доброслав Иванов Иванов 
 48. Доротея Маринова Маринова 
 49. Елена Огнянова Първанова 
 50. Елица Христофорова Кочева 
 51. Емил Милков Янков 
 52. Здравко Николаев Маринов 
 53. Златина Илкова Дафова 
 54. Златина Христофорова Иванова 
 55. Зорница Боянова Колева 
 56. Ивайло Руменов Налетов 
 57. Ивайло Христов Христов 
 58. Иван Пламенов Ванев 
 59. Иван ПламеновТодоров 
 60. Илия Димитров Илиев 
 61. Илияна Христова Тиханова 
 62. Ирена Аниславова Николова 
 63. Ирина Руменова Близнакова 
 64. Йоана Красимирова Кънчева 
 65. Йоана Стефанова Иванова 
 66. Калина Димова Минчева 
 67. Калоян Красимиров Цонев 
 68. Камелия Красимирова Ганкова 
 69. Кирил Гришев Генов 
 70. Константин Кунчев Игнатов 
 71. Кремена христова Зарчева 
 72. Кремена Цветедарова Боевска 
 73. Лидия Павлетова Найденова *
  lidiya.naydenova@abv.bg
 74. Лилия Колева Михайлова 
 1. Магдалена Красимирова Лазарова
 2. Магдалена Станимирова Колева 
 3. Мариела Руменова Вакинова 
 4. Марина Тодорова Маринова 
 5. Мария Валериева Тотева 
 6. Мария Иванова Йозова 
 7. Мария Николаева Георгиева 
 8. Мария Петева Кънева 
 9. Мария Станимирова Петрова 
 10. Мария Стойчева Велешка 
 11. Мария Тодорова Симеонова 
 12. Мария Христова Кисьова 
 13. Мая Тихомирова Петкова 
 14. Миглена Стефанова Пухтова 
 15. Миглена Цанова Братанова 
 16. Мирослав Велиславов Симеонов 
 17. Михаела Руменова Ботева 
 18. Надежда Величкова Христова 
 19. Надя Радославова Цанкова 
 20. Наталия Веселинова Илиева 
 21. Наталия Йорданова Лазарска 
 22. Неда Стоянова Банова 
 23. Нели Тошева Михайлова 
 24. Николай Антонов Неделчев 
 25. Николай Илиянов Илиев 
 26. Нора Андреева Орлинова 
 27. Павел Дианов Денков 
 28. Панайот Илиев Джабарски 
 29. Парашкев Петров Пенев 
 30. Паулина Колева Трифонова 
 31. Пепо тодоровТонов 
 32. Петя  Денчева Дачева 
 33. Петя Йорданова Иванова 
 34. Петя Рачева Шейтанова 
 35. Петя Росенова Русева 
 36. Пламен Христофоров Господинов 
 37. Пламена Цветанова Недкова 
 38. Преслава Емилова Павлова 
 39. Преслава Стефанова Босева 
 40. Първолета Софроница Рацова 
 41. Радина Атанасова Вълева 
 42. Ралица Валентинова Нанева 
 43. Ралица Стефанова Колева 
 44. Ралица Христофорова Вълева 
 45. Росена Васкова Радева 
 46. Светлана Калинова Мустакерска 
 47. Свилен Вечеславов Боев 
 48. Силвия Калинова Мустакерска 
 49. Силвия Пламенова Чапарова 
 50. Силвия Христова Христова 
 51. Симеон Ангелов Колев 
 52. Славка Нешева Герганска 
 53. Стамена Стефанова Петрова 
 54. Станимира Йонкова Стефанова 
 55. Станислава Георгиева Колева 
 56. Станислава Кирилова Митова 
 57. Стефан Стоянов Христов 
 58. Стефан Христомиров Петков 
 59. Таня Александрова Александрова 
 60. Таня Матеева Пеловска 
 61. Татяна Красимирова Асенова 
 62. Теодора Стефанова Василева 
 63. Тихомир Василев Патарински 
 64. Христина Венциславова Лалева 
 65. Христина Добромирова Досева 
 66. Христофор Илиянов Христов 
 67. Цветина Петкова Петкова 
 68. Цветомила Георгиева Цветкова 
 69. Цветомира Николаева Колева
 70. Цветомира Петрова Лютова 
 71. Цветослав Красимиров Колев 

Напуснали:

P.S.: Очаквам Вашите допълнения, Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu