Випуск 1993 *

обратно - випуски - нататък

"А" клас: (по материали на Надя)
 1. Веселин Георгиев Христов
 2. Владимир Петков Петков
 3. Галина Тотева Монева
 4. Георги Александров Георгиев
 5. Георги Станиславов Бакърджиев
 6. Даниела Павлова Панкова
 7. Даниела Христова Тепавичарова
 8. Димитър Даков Власковски
 9. Ивелина Георгиева Бенева
 10. Иво Михайлов Беров
 11. Мария Валериева Маринова
 12. Мария Стефкова Асенова
 13. Милена Вескова Марокова
 14. Михаил Христов Христов
 15. Надка Станимирова Христова *
  nadka.stanimirova@gmail.com
 16. Перуника Добрева Скрежева
 17. Петя Ангелова Иванова
 18. Румен Маринов Кръстев
 19. Христина Тодорова Панамска
 20. Цветелина Колева Тодорова
"Б" клас:

 


"В" клас: (по материали на Краси)
 1. Андония Кирилова Данаилова
 2. Анелия Петкова Манева
 3. Ваня Василева Сомова (род. Тотева)
 4. Виктор Стилиянов Пенев
 5. Владимир Петков Вълов
 6. Дарина Михайлова Ботева
 7. Десислав Тонков Ралчев
 8. Диана Иванова Белчева
 9. Кристина Христова Попова
  (род. Стойнова)
 10. Мариета Петрова Петрова
 11. Марина Юлиянова Вачева
 12. Мария Христова Георгиева
 13. Минка Николова Атанасова
 14. Николета Веселинова Гечева
  (род. Балникова)
 15. Пламен Илиев Вълковски
 16. Радослав Михалев Савов
 17. Светлана Цандева Славчева
 18. Силвена Бончева Банчева
 19. Стефан Добрев Проданов *,*
  prodanov@mail.bg
 20. Трифон Иванов Трифонов
 21. Емил Николаев Банчев
"Г" клас:

"Д" клас: Английски
(по материали на Росен ...
и корекция от Христо Астарджийски)
 1. Албена Петева Костова
 2. Анюта Христова Петрова
 3. Борил Йорданов Децов
 4. Валерия Павлова Маринова
 5. Елена Николова Пърликова
 6. Ивайло Ивов Василев
 7. Калоян Иванов Ганев
 8. Константин Богомилов Конов
 9. Лъчезар Петков Димов
 10. Мария Огнянова Астарджиева
 11. Мария Трифонова Ганчева
 12. Мирослав Даков Боянов
 13. Павел Колев Пенев
 14. Павлина Гергова Гиздашка
 15. Пламен Станимиров Петров
 16. Ралица Василева Ковачева
 17. Станислав Спасов Захариев
 18. Христо Георгиев Георгиев
 19. Христо Янков Кутелов

 

"Е" клас: Английски
(по материали на Росен)
 1. Ани Игнатова Аджова
 2. Боряна Венциславова Йотова
 3. Валентин Валентинов Цанков
 4. Васил Вълков Присадашки
 5. Георги Бочев Петров
 6. Дончо Цанков Дончев
 7. Евгени Веселинов Ганчев +  (загинал в автомобилна катастрофа)
 8. Д-р Елена Илиева Стефанова
 9. Йовко Петков Тинков
 10. Красен Петров Недков
 11. Кристина Георгиева Йовчева (род. Ненова)
  kristina_jovcheva@hotmail.com
 12. Майа Димитрова Янева
 13. Милена Лозкова Милева
 14. Милена Цончева Цончева
 15. Нели Иванова Иванова
 16. Николай Владимиров Николаев
 17. Нора Стойкова Йотова
 18. Пенка Стоянова Паунова
 19. Станислав Цанков Иванов
 20. Татяна Богданова Владимирова
 21. Тони Атанасов Димов
 22. Христо Феодоров Чернев
 23. Цветомира Минкова Баровска

"Ж" клас: Английски
(по материал на Христо)
 1. Албена Петева Костова
 2. Анюта Христова Петрова
 3. Борил Йорданов Децов
 4. Валерия Павлова Маринова
 5. Евгени Людмилов Любенов
 6. Елена Николова Пърликова
 7. Ивайло Ивов Василев
 8. Ивайло Младенов Дойнов
 9. Калоян Иванов Ганев
 10. Константин Богомилов Конов
 11. Лъчезар Петков Димов
 12. Мария Огнянова Астарджиева
 13. Мария Трифонова Ганчева
 14. Мирослав Даков Боянов
 15. Невена Спасова
 16. Павлина Гергова Гиздашка
 17. Пламен Станимиров Петров
 18. Ралица Василева Ковачева
 19. Станислав Спасов Захариев
 20. Христо Георгиев Астарджиев *
  hristo.georgiev@gmail.com
 21. Христо Митков Джабарски
 22. Христо Янков Кутелов
"З" клас: Френски, кл.р-л: Виктория Самарджиева (по материал на Палма)
 1. Анатоли Стефанов Павлов
 2. Валентина Йорданова Великова
 3. Веска Петрова Иванова
 4. Виктория Йорданова Илиева
 5. Галина Цанкова Петкова
 6. Гергана Тодорова Ганчева
 7. Гинка Тодорова Цонева
 8. Диана Иванова Василева
 9. Елена Александрова Дилова  
 10. Иван Спасов Иванов
 11. Йонко Бочев Йотов
 12. Йорданка Бориславова Вълова
 13. Кремена Костадинова Георгиева
 14. Миглена Светославова Тарлова
 15. Нина Йорданова Тодорова
 16. Палма Йорданова Савова
  palma.savova@gmail.com
 17. Петя Коева Йонкова
 18. Розалия Калчева Кучева
 19. Росица Николова Лесидренска
 20. Силвия Петкова Ганчева
 21. Стела Иванова Александрова
 22. Цветелина Стойкова Краева

"И" клас: Френски, кл. р-л: Цанко Петков
(по материал на Дени)
 1. Алина
 2. Биляна
 3. Валя
 4. Владимира
 5. Галина Кръстева (която със сигурност в един момент се премести и завърши със “З” клас, но след като те не са я включили нека е в нашия)
 6. Денислава
 7. Димитрина
 8. Елица
 9. Емилия
 10. Катя
 11. Мария
 12. Наталия
 13. Нина Лазарова
 14. Петя Стаевска
 15. Росалина
 16. Росица Желязкова
 17. Таня
 18. Татяна
 19. Ценка

 


*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата:

 

Английски език:
 1. Албена Петева Костова
 2. Ани Игнатова Аджова
 3. Анюта Христова Петрова
 4. Борил Йорданов Децов
 5. Боряна Венциславова Йотова
 6. Валентин Валентинов Цанков
 7. Валерия Павлова Маринова
 8. Васил Вълков Присадашки
 9. Георги Бочев Петров
 10. Дончо Цанков Дончев
 11. Евгени Веселинов Ганчев
 12. Елена Илиева Стефанова
 13. Елена Николова Пърликова
 14. Ивайло Ивов Василев
 15. Йовко Петков Тинков
 16. Калоян Иванов Ганев
 17. Константин Богомилов Конов
 18. Красен Петров Недков
 19. Кристина Георгиева Йовчева (род. Ненова)
  kristina_jovcheva@hotmail.com
 20. Лъчезар Петков Димов
 21. Майа Димитрова Янева
 22. Мария Огнянова Астарджиева
 23. Мария Трифонова Ганчева
 24. Милена Лозкова Милева
 25. Милена Цончева Цончева
 26. Мирослав Даков Боянов
 27. Нели Иванова Иванова
 28. Николай Владимиров Николаев
 29. Нора Стойкова Йотова
 30. Павел Колев Пенев
 31. Павлина Гергова Гиздашка
 32. Пенка Стоянова Паунова
 33. Пламен Станимиров Петров
 34. Ралица Василева Ковачева
 35. Станислав Спасов Захариев
 36. Станислав Цанков Иванов
 37. Татяна Богданова Владимирова
 38. Тони Атанасов Димов
 39. Христо Георгиев Георгиев
 40. Христо Феодоров Чернев
 41. Христо Янков Кутелов
 42. Цветомира Минкова Баровска

Немски език:

 1. Албена Михайлова Въжарова
 2. Александър Деянов Калоферов
 3. Андония Кирилова Данаилова
 4. Анелия Данова Гечева
 5. Анелия Димитрова Александрова
 6. Анелия Петкова Манева
 7. Борис Дилянов Гунешки
 8. Бранимира Валентинова Бочева
 9. Ваня Василева Тотева
 10. Ваня Веселинова Иванова
 11. Веселин Георгиев Христов
 12. Веселина Станчева Станева
 13. Виктор Стилиянов Пенев
 14. Виолета Йорданова Боянова
 15. Вихрен Николаев Николов
 16. Владимир Николаев Николов
 17. Владимир Петков Вълов
 18. Владимир Петков Петков
 19. Галина Тотева Монева
 20. Гено Николаев Далеков
 21. Георги Александров Георгиев
 22. Георги Атанасов Атанасов
 23. Георги Станиславов Бакърджиев
 24. Даниела Иванова Кючукова
 25. Даниела Павлова Панкова
 26. Даниела Райкова Коева
 27. Даниела Христова Тепавичарова
 28. Дарина Михайлова Ботева
 29. Десислав Тонков Ралчев
 30. Десислава Александрова Георгиева
 31. Десислава Николова Русинова
 32. Диана Иванова Белчева
 33. Димитър Даков Власковски
 34. Диян Димитров Атанасов
 35. Елена Николаева Герганова
 36. Емил Николаев Банчев
 37. Ивелина Георгиева Бенева
 38. Иво Далилов Кършев
 39. Иво Михайлов Беров
 40. Искра Петрова Катранджиева
 41. Калинка Иванова Недкова
 42. Калоян Илиев Неделчев
 43. Кирил Христов Кирчев
 44. Красимира Иванова Шейтанова
 45. Кристина Христова Стойнова
 46. Лидия Петрова Райкова
 47. Любомир Райчев Дончев
 48. Мариета Петрова Петрова
 49. Марина Юлиянова Вачева
 50. Мария Валериева Маринова
 51. Мария Георгиева Герганска
 52. Мария Стефкова Асенова
Немски език:
 1. Мария Христова Георгиева
 2. Мариян Стефанов Андреев
 3. Марияна Тинчева Димитрова
 4. Мая Тодорова Кунчева
 5. Милена Вескова Марокова
 6. Милена Танкова Цанова
 7. Минка Николова Атанасова
 8. Михаела Цветанова Михайлова
 9. Михаил Христов Христов
 10. Надежда Христова Александрова
 11. Надка Станимирова Христова *
  nadka.stanimirova@gmail.com
 12. Николай Иванов Спасов
 13. Николай Кирилов Ангелов
 14. Николета Веселинова Гечева
 15. Павел Младенов Мангелов
 16. Пенка Иванова Григорова
 17. Перуника Добрева Скрежева
 18. Петя Ангелова Иванова
 19. Петя Събева Петкова
 20. Пламен Илиев Вълковски
 21. Пламен Тонев Господинов
 22. Радослав Илиев Райков
 23. Радослав Михалев Савов
 24. Ралица Йотова Маринова
 25. Ралица Тодорова Христова
 26. Росен Костадинов Димитров
 27. Румен Маринов Кръстев
 28. Светла Ангелова Ангелска
 29. Светлана Цандева Славчева
 30. Силвена Бончева Банчева
 31. Силвина Емилова Василева
 32. Силвия Василева Вълкова
 33. Симеон Илиев Мичинов
 34. Снежа Тодорова Петкова
 35. Соня Николова Шишкова
 36. Стела Иванова Георгиева
 37. Стефан Добрев Проданов *
  prodanov@mail.bg
 38. Таня Васкова Пенкова
 39. Тони Теодоров Конов
 40. Тоня Недкова Радева
 41. Тоня Цветанова Петрова
 42. Трифон Иванов Трифонов
 43. Христина Събева Иванова
 44. Христина Тодорова Панамска
 45. Христомир Радославов Христов
 46. Цветан Иванов Трифонов
 47. Цветан Иванов Цветков
 48. Цветелина Димитрова Ненова
 49. Цветелина Евгениева Здравкова
 50. Цветелина Колева Тодорова
 51. Цветомир Георгиев Гечев
 52. Цветомир Минков Стоев
 53. Юлия Димитрова Йосова

Френски език:

 1. Алина Дичева Димитрова
 2. Анатоли Стефанов Павлов
 3. Биляна Данчева Йорданова
 4. Валентина Йорданова Великова
 5. Валя Величкова Горанова
 6. Веска Петрова Иванова
 7. Виктория Йорданова Илиева
 8. Владимира Велиславова Георгиева
 9. Галина Борисова Кръстева
 10. Галина Цанкова Петкова
 11. Гергана Тодорова Ганчева
 12. Гинка Тодорова Цонева
 13. Денислава Стоянова Методиева
 14. Диана Иванова Василева
 15. Димитрина Вескова Стефанова
 16. Елена Александрова Дилова
 17. Елица Младенова Попова
 18. Емилия Владимирова Драшкова
 19. Иван Спасов Иванов
 20. Йонко Бочев Йотов
 21. Йорданка Бориславова Вълова
 22. Катя Валентинова Георгиева
 23. Кремена Костадинова Георгиева
 24. Мария Христова Нейкова
 25. Миглена Светославова Тарлова
 26. Наталия Стилиянова Петкова
 27. Нина Йорданова Тодорова
 28. Нина Стоянова Лазарова
 29. Палма Йорданова Савова
 30. Петя Коева Йонкова
 31. Петя Христофорова Стаевска
 32. Розалия Калчева Кучева
 33. Росалина Христова Христова
 34. Росица Накова Желязкова
 35. Росица Николова Лесидренска
 36. Силвия Петкова Ганчева
 37. Стела Иванова Александрова
 38. Таня Илиева Илиева
 39. Татяна Димитрова Димова
 40. Цветелина Стойкова Краева
 41. Ценка Гетова Гетова

P.S.:
Ще се радвам на допълнения за точните класове. За по-непосредствени контакти, пратете ми Ваш e-mail адрес за публикуване.   
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu