Випуск 1972* 

обратно - начало - нататък

"А"-клас: (по материали на Галя)
 1. Ангел Русев Ангелов
 2. Антоанета Николаева Трендафилова
  ivanova.a@eg-vratza.org
 3. Боряна Иванова Николова *
  boryana1953@abv.bg
 4. Валерия Иванова Люцканова **
  luci_l@abv.bg
 5. Валерия Маринова Хаджийска
 6. Веселина Неделчева Ачкова *
  (Делчева) vessidelcheva@mail.bg
 7. Виолета Иванова Симеонова
  violeta@adhoc-bg.com
 8. Галина Димитрова Димитрова
  galq.dd@gmail.com
 9. Евгений Генчев Ковачев
 10. Ерика Петрова Петрова
 11. Кинче Монева Вълкова
 12. Кирил Костадинов Атанасов
 13. Милка Василева Дренска
 14. Минко Недялков Минков
 15. Митко Николаев Стойков
 16. Нелка Йотова Кавалска
  pgi_shumen@abv.bg
 17. Стефан Петров Бонев (Попов)
 18. Тодор Венцеславов Тодоров
  shipfriend_todor@abv.bg
 19. Тодор Григоров Динов
 20. Фердинанд Радков Пандурски
 21. Христина Сабинова Ковачева
 22. Цветушка Найденова Димитрова
 23. Чавдар Лазаров Христов
 24. Силвия Н. Станчева
"Б"-клас: (по материали на Елена)
 1. Вандо Атанасов Динков
 2. Георги Неделчев Буров
 3. Елена Димитрова Койчева **
  ekoitscheva@yahoo.de
 4. Емил Маринов Георгиев
 5. Здравко Ганчев Иванов
 6. Иван Тодоров Иванов
 7. Катя Маринова Йотова
 8. Красен Русев Събев
 9. Маргарита Каменова Маркова
 10. Мариана Станчева Димова
 11. Мартина Димитрова Урумова
 12. Мая Георгиева Баракова
 13. Милена Генкова Стамова
 14. Нели Стоянова Стоянова
 15. Николай Блажев Стойчев
 16. Нина Тодорова Дилова
 17. Пенка Димитрова Георгиева
 18. Поля Йочева Цанова
 19. Румяна Маринова Балиева
 20. Светлозара Николова Маркова
 21. Таня Петрова Николова
 22. Тодор Панев Караджов
 23. Цанко Бочев Петков
"В"-клас: (по материали на Глория)
 1. Александър Петков Петков  
 2. Валерия Гетова Вълова
 3. Валерия Трифонова Маркова
 4. Венцислав Радев Дойчинов
 5. Витан Венков Горанов
 6. Глория Илиева Гуева **
  djadjeva@hotmail.com
 7. Диана Николаева Пенева
 8. Златомир Борисов Златанов  
 9. Иван Василев Иванов
 10. Иван Давидов Каназирев
 11. Йорданка Асенова Йорданова
 12. Катлина Генчева Симеонова
 13. Любомир Николов Лазаров
 14. Мая Крумова Ангелова   
 15. Милко Цандев Шишенков  
 16. Михо Тотев Найденов
 17. Наташа Славейкова Куздова
 18. Нели Георгиева Иванова  
 19. Нели Христова Лазарова
 20. Нина Петрова Балевска  
 21. Петко Николов Танев
 22. Румен Кирилов Костов
 23. Севелина Иванова Иванова
 24. Снежана Тодорова Иларионова
 25. Ценка Колева Петрова
 26. Юлиана Иванова Калчевска
"Г"-клас:

 


Неделя, 04 септември, 2005
...
*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Александър Дамянов Дамянов
 2. Александър Петков Петков
 3. Ангел Р. Ангелов
 4. Анелия Радославова Андреева
 5. Антоанета Н. Трендафилова
 6. Антония Стойкова Василева
 7. Борянка И. Николова *
  boryana1953@abv.bg
 8. Валерия Гетова Вълова
 9. Валерия Ив. Люцканова **
  luci_l@abv.bg
 10. Валерия М. Хаджийска
 11. Валерия Трифонова Маркова
 12. Вандо Атанасов Динков
 13. Верка Рачева Вълева - *
 14. Веселин Петров Иванов
 15. Веселина Неделчева Ачкова * (Делчева) 
 16. Веско Петров Стоянов
 17. Венцислав Радев Дойчинов
 18. Виолета П. Карагьозова
 19. Виолета Иванова Симеонова
 20. Витан Венков Горанов
 21. Галина Димитрова Димитрова
 22. Георги Неделчев Буров
 23. Глория Илиева Гуева **
  djadjeva@hotmail.com
 24. Диана Николаева Пенева
 25. Евгений Г. Ковачев
 26. Елена Димитрова Койчева **
  ekoitscheva@yahoo.de
 27. Емил Маринов Георгиев
 28. Ерика П. Петрова
 29. Женя Колева Колева
 30. Здравко Ганчев Иванов
 31. Златомир Борисов Златанов
 32. Иван Василев Иванов
 33. Иван Давидов Каназирев
 34. Иван Стефанов Иванов
 35. Иван Тодоров Иванов
 36. Йорданка Асенова Йорданова
 37. Катя Маринова Йотова
 38. Кинче М. Вълкова
 39. Кирил К. Атанасов
 40. Красен Русев Събев
 41. Лидия Иванова Йорданова
 42. Лъчезар Димитров Харалампиев
 43. Любомир Николов Лазаров
 44. Мая Георгиева Баракова
 45. Мая Крумова Ангелова
 46. Мая Петракиева Бойкова
 47. Маргарита Веселинова Витанова
 48. Маргарита Каменова Маркова
 49. Мариана Станчева Димова
 50. Марияна Цветанова Мирова
 1. Мартина Димитрова Урумова
 2. Милен Кунчев Цанов
 3. Милена Генкова Стамова
 4. Милка В. Дренска
 5. Милко Цандев Шишенков
 6. Минко Н. Минков
 7. Мирослава Цанкова Стоянова *
  stoycheva.m@abv.bg
 8. Митко ???
 9. Михо Тотев Найденов
 10. Нели Георгиева Иванова
 11. Нели Христова Лазарова
 12. Нелка Й. Кавалска
 13. Никола Петров Панов
 14. Николай Блажев Стойчев
 15. Николина Тодорова Дилова
 16. Нина Иванова Николова
 17. Нина Петрова Балевска
 18. Наташа Славейкова Куздова
 19. Павел Енчев Манев
 20. Пенка Димитрова Георгиева
 21. Петко Николов Георгиев
 22. Петър Иванов Драшков
 23. Пламен Петров Несторов - *
 24. Поля Йочева Цанова
 25. Първан Андреев Бояджиев
 26. Росица Гетова Василева
 27. Румен Кирилов Костов
 28. Румяна Апостолова Христова
 29. Румяна Маринова Балиева
 30. Светлозара Николова Маркова
 31. Севелина Иванова Иванова
 32. Снежана Тодорова Иларионова
 33. Стефан П. Бонев
 34. Таня Петрова Николова
 35. Таня Филипова Маринова
 36. Татяна Тодорова Присадашка
 37. Тодор В. Тодоров
 38. Тодор Гр. Динов
 39. Тодор Панев Тодоров
 40. Фердинанд Р. Пандурски
 41. Христина С. Ковачева
 42. Христо Минков Милков
 43. Цанко Бочев Петков
 44. Цветушка Н. Димитрова
 45. Ценка Колева Петрова
 46. Чавдар Л. Христов
 47. Юлия Иванова Калчевска
 48. Иванка Стефанова Тихова - *
 49. Персида Янкова Маринова - *
 50. Петя Тодорова Панайотова
 51. Силвия Н. Станчева
 52. Станислав Б. Енчев

Не разполагаме с по-подробна информация. Помогнете ни с Вашите допълнения!
Емил

обратно - начало - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu