Випуск 1992*

обратно - випуски - нататък

"А"-клас: "Б"-клас:

"В"-клас: "Г"-клас: (по материал на Д.Лазарова)
 1. Асен Илиев Асенов
 2. Бисер Янков Атанасов
 3. Весела Ненчева Станчева
 4. Даниела Георгиева Дамянова
 5. Деян Борисов Тодоров
 6. Димитър Атанасов Дончев
 7. Елена Христофорова Дочева
 8. Захари Хариев Велев
 9. Илия Ангелов Радулов
 10. Йордан Маринов Хинков
 11. Кремена Иванова Петкова
 12. Кремена Миткома Маринова
 13. Мариана Инанова Минчева
 14. Николай Стефанов Лазаров
  diljanalazarova@abv.bg
 15. Николина Ангелова Колева
 16. Силвия Бориславова Тодорова
 17. Симеон Юлиянов Коларов
 18. София Иванова Николава
 19. Цвета Димитрова Въчева

 


"Д"-клас: "Е"-клас: (по материали на Калоян)
 1. Албена Цонкова Иванова
 2. Амануел Тесфае Теклу
 3. Ани Николова Манова
 4. Борислав Любомиров Любенов
 5. Венета Иванова Андреева
 6. Георги Иванов Георгиев
 7. Георги Тодоров Велчев
 8. Данаил Иванов Иванов 
 9. Даниела Любенова Лучева
 10. Десислав Георгиев Врачански
 11. Димитрина Георгиева Тошекова
 12. Евгения Тодорова Илиева
 13. Ивелина Димитрова Иванова
 14. Иво Иванов Минков
 15. Калоян Димитров Ангелов *
  k_d_a@abv.bg
 16. Константин Дочев Вачков
 17. Маргарита Дочева Василева
 18. Мая Илиева Петрова  
 19. Нора Христова Иванова
 20. Павлина Стоянова Илиева
 21. Петя Колева Иванова
 22. Петя Стефанова Георгиева
 23. Радостин Петров Петров
 24. Ралица Венциславова Мишева
 25. Стелиана Дочева Стоянова
 26. Цветомир Найденов Пиронски
 27. Цветомир Рачев Боев
 28. Цветомира Колева Кътева

 


"Ж"-клас: (по материали на Любо)
 1. Адриан Гетов Андреев
 2. Антон Пламенов Николов
 3. Борислав Недков Иванов
 4. Георги  Христов Дренски
 5. Даря Николаева Маринова
 6. Десислава  Любомирова Цанева
 7. Зорница Емилова Антонова
 8. Ивайло  Пейков Колев
 9. Иван  Василев Иванов
 10. Иглика Цочева Филипова
 11. Йонита  Серафимова Григорова
 12. Любомир  Иванов Литков *
  lyubolitkov@abv.bg
 13. Мила Спасова  Захариева
 14. Наталия Винчева Денкова
 15. Паулина Радославова Радоева
 16. Петя Йорданова Недкова
 17. Петя  Данева Петкова
 18. Росен  Георгиев Александров
 19. Румяна  Йовчева (Боровска) Гъркова
 20. Силвия Чавдарова Диманова
 21. Силвия  Денчева Борова
 22. Станислава Божидарова Стоянова
 23. Стойчо Петков  Стойчев
 24. Стоянка Иванова Тарналийска
 25. Тотка Иванова Далекова
 26. Трифон  Атанасов Нешков
 27. Христофор  Радославов Бетев
 28. Цветомира Иванова Колева

 

"З"-клас: (по материали на Катя)
 1. Анатолия Цветанова Павлова
 2. Биляна Петрова Белякова
 3. Ваня Жорова Иванова
 4. Даниела Евлогиева Димитрова
 5. Диана Маринова Крумова
 6. Десислава   Нешева Петрова
 7. Елица Стефанова Димитрова
 8. Иванка Кръстева Петрова
 9. Илиана Димова Йонкова
 10. Илко Лилянов Илиев
 11. Катя Христофорова Кинтова *
  georgieva_katia@yahoo.de
 12. Красимира Милкова Колева
 13. Красимира Христова Бочева
 14. Мариан Атанасов Боронсузов
 15. Мария Петрова Николова
 16. Мариана Георгиева Ненкова
 17. Мая Емилова Аладжова
 18. Надя Николаева Райнова
 19. Радослава Иванова Радева
 20. Симона Стефанова Лалева
 21. Христо Милчев Христов
 22. Снежана Иванова Събева
 23. Цветомира Иванова Колева
 24. Юлия Тошева Хинкова

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Адриан Гешов Андреев 
 2. Албена Цанова Стойкова 
 3. Албена Цонкова Иванова
 4. Амaнуел Тесфaе Теклу *
 5. Анатолия Цветанова Павлова 
 6. Ани Димитрова Карапанджиева
 7. Ани Йорданова Илиева
 8. Ани Николова Менова
 9. Антон Пламенов Николов 
 10. Асен Илиев Асенов 
 11. Ася Христова Петрова 
 12. Биляна Петрова Белякова
 13. Биляна Петрова Минкова
 14. Бисер Янков Атанасов
  b.atanassov@gmail.com
 15. Борис Людмилов Матеев 
 16. Борислав Любомиров Любенов 
 17. Борислав Недков Иванов
 18. Боряна Хаританова Борисова
 19. Бранимира Вълкова Петкова 
 20. Валентин Богданов Мотков
 21. Ваня Жорова Иванова 
 22. Ваня Пенкова Ампирска
 23. Ваня Петкова Димитрова
 24. Вася Лазарова Василева 
 25. Велемира Венелинова Димитрова
 26. Венелин Савов Стоянов
 27. Венета Иванова Андреева 
 28. Весела Ненчева Станчева
 29. Владимир Колев Стоянов 
 30. Владислав Николаев Гечев
 31. Габриела Димитрова Генова 
 32. Ганка Недкова Недялкова 
 33. Георги Иванов Георгиев
 34. Георги Стефанов Нинов 
 35. Георги Тодоров Велчев
 36. Греорги Христов Дренски
 37. Данаил Стефанов Георгиев 
 38. Даниел Иванов Иванов
 39. Даниела Георгиева Балевска
 40. Даниела Георгиева Дамянова
 41. Даниела Евлогиева Димитрова
 42. Даниела Любенова Лучева
 43. Даря Николаева Маринова
 44. Десислав Георгиев Вреченски
 45. Десислава Димитрова Апостолова 
 46. Десислава Иванова Иванова
 47. Десислава Любомирова Цанева
 48. Десислава Нешева Петрова 
 49. Десислава Петкова Цонева 
 50. Деян Борисов Тодоров
 51. Диана Василева Станева 
 52. Диана Василева Христова
 53. Диана Маринова Крумова
 54. Димитрина Георгиева Тошекова
 55. Димитър Атанасов Димитров 
 56. Добромир Пейчев Пейчевски
 57. Дори Димитров Добрев
 58. Дянкa Цветановa Цачевa
 59. Евгения Тодорова Илиева 
 60. Евдокия Емилова Петрова 
 61. Елена Димитрова Стойкова
 62. Елена Христофорова Дочева 
 63. Елиза Стефанова Димитрова 
 64. Елица Иванова Чаканова 
 65. Елица Петрова Колева 
 66. Емилия Ганчева Цончева 
 67. Захари Хариев Велев
 68. Зорница Емилова Антонова 
 69. Ивайла Николаева Попова 
 70. Ивайло Анков Богданов 
 71. Ивайло Иванов Манев 
 72. Ивайло Стефанов Тотев
 73. Ивайлов Пейков Колев 
 74. Иван Василев Иванов 
 75. Иван Стоянов Василев
 76. Иванка Кръстева Петрова 
 77. Ивелина Димитрова Иванова
 78. Ивелина Иванова Стойнова
 79. Иво Иванов Минков 
 80. Иглика Цочева Филипова
 81. Илиан Димитров Нинков 
 82. Илиана Димова Йонкова 
 83. Илиана Иванова Иванова  
 84. Илия Ангелов Радулов 
 85. Илко Лилянов Илиев 
 86. Иринка Христова Иванова
 87. Йонита Серафимова Григорова
 88. Йордан Маринов Хинков
 89. Калин Данаилов Мичев 
 90. Калина Николова Стоицова
 91. Калоян Димитров Ангелов *
  k_d_a@abv.bg
 92. Катя Христофорова Кинтова
 93. Константин Дочев Вечков
 94. Красен Бориславов Бочев
 95. Красимира Милкова Колева
 96. Красимира Христова Бочева
 97. Кремена Иванова Петкова
 98. Кремена Миткова Маринова 
 99. Кристина Кочева Радкова 
 100. Крсимира Стоянова Добрева
 101. Лидия Милкова Моянова 
 1. Лидия Цецкова Михайлова
 2. Лилия Райкова Вълкова 
 3. Любен Андреев Парашкевов
 4. Любомир Иванов Литков *
  lyubolitkov@abv.bg
 5. Маргарита Дочева Василева
 6. Мариан Атанасов Боронсузов
 7. Мариана Георгиева Ненкова 
 8. Мариана Иванова Минчева 
 9. Мария Антонова Цветанова 
 10. Мария Димова Шолекова 
 11. Мария Петрова Николова 
 12. Мария Радославова Петрова
 13. Марияна Георгиева Георгиева
 14. Марияна Минкова Павлова 
 15. Мая Емилова Аладжова 
 16. Мая Илиева Петрова 
 17. Мила Спасова Захариева 
 18. Милена Димитрова Моллова 
 19. Милена Петрова Маринова
 20. Минко Костов Костов 
 21. Мирослава Иванова Тодорова 
 22. Младен Маринов Боев 
 23. Надежда Красимирова Златанова 
 24. Надя Николаева Райнова 
 25. Наталия Асенова Илиева 
 26. Наталия Винчева Денкова  
 27. Наталия Петкова Стефанова
 28. Невелина Владимирова Иванакова
 29. Невена Христова Аврамова
 30. Николай Стефанов Лазаров
 31. Николина Ангелова Колева 
 32. Николина Петрова Николова 
 33. Нина Станчева Станева
 34. Нора Христова Иванова 
 35. Норка Цветанова Найденова 
 36. Павел Минков Минков
 37. Павлина Иванова Маринова
 38. Павлина Кунева Тнчева 
 39. Павлина Стоянова Илиева 
 40. Паулина Радославова Радоева
 41. Петър Николов Петров 
 42. Петя Генкова Петкова  
 43. Петя Данева Петкова 
 44. Петя Йорданова Недкова 
 45. Петя Колева Иванова
 46. Петя Стефанова Георгиева 
 47. Петя Стефанова Керинска 
 48. Полена Маркова Петкова 
 49. Поля Вескова Христова 
 50. Радослава Иванова Радева
 51. Радостин Петров Петров
 52. Ралица Венциславова Мишева 
 53. Ралица Стоянова Попова 
 54. Росен Георгиев Александров
 55. Росица Величкова Лечева 
 56. Росица Дунчева Иванова
 57. Росица Христова Бърдарова
 58. Румяна Йовчева Боровска 
 59. Светла Цветкова Дочева 
 60. Светослав Йотов Чурков
 61. Светослав Красимиров Кънчев
 62. Силвия Бориславова Тодорова 
 63. Силвия Денчева Борова 
 64. Силвия Чавдарова Диманова 
 65. Симеон Йончев Симеонов 
 66. Симион Юлиянов Коларов
 67. Симона Стефанова Лалева 
 68. Снежа Георгиева Петрова 
 69. Снежана Иванова Събева 
 70. София Иванова Николова
  Sophia.Dorn@web.de 
 71. Станислав Крумов Балевски 
 72. Станислава Божидарова Стоянова 
 73. Стелиана Дочева Стоянова 
 74. Стефан Митков Йорданов 
 75. Стефан Петков Филков
 76. Стефка Николаева Пенчева
 77. Стойчо Петков Стойчев 
 78. Стоянка Иванова Тарналийска 
 79. Таня Маринова Димтрова 
 80. Теодора Асенова Гюлмезова 
 81. Теодора Костадинова Стоянова
 82. Теодора Пенчева Пенчева
 83. Тодор Асенов Василев 
 84. Тодор Цветанов Хиков 
 85. Тотка Иванова Далекова 
 86. Трифон Атанасов Нешков 
 87. Христо Милчев Христов 
 88. Христо Тотев Тотев
 89. Христофор Радославов Бешев
 90. Цвета Димитрова Въчева *
  tz_bratanova@tu-sofia.bg 
 91. Цветелина Бончева Сърнева 
 92. Цветелина Денева Атанасова 
 93. Цветелина Маринова Йонкова 
 94. Цветомир Найденов Пиронски 
 95. Цветомир Петров Вълев 
 96. Цветомир Рочев Боев
 97. Цветомира Иванова Колева 
 98. Цветомира Колева Кътева 
 99. Юлия Тошева Хинкова 
 100. Яна Михайлова Стефанова

P.S.:
Ще се радвам на допълнения за точните класове. Ако желаете да улесните контактите помежду си, пратете ми Ваш e-mail адрес за публикуване.   
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu