Випуск 1991*

обратно - випуски - нататък

"А"-клас: "Б"-клас: (по материали на Калинка)
 1. Адела Димитрова Пъшкова *,*
  apashkova@yahoo.com
 2. Андония Цочева Ангелова
 3. Борислав Стоянов Радев
 4. Васил Далилов Кършев
 5. Гергана Върбанова Минева *
  barcarol@gmail.com
 6. Денислав Василев Велев
 7. Златка Илиева Илиева
 8. Калинка Пенева Цанева *
  kalinkaschroettke@online.de
 9. Магдалена Цветанова Цветкова
 10. Мариела Илийчева Цанкова *
 11. Мария Вълчева Пачевска
 12. Мария Славомирова Димитрова *
 13. Надежда Тошкова Димитрова
 14. Нели Димитрова Никифорова
 15. Петко Николов Сяров
 16. Тихомир Лалев Лалев
 17. Преслава Севдалинова Александрова
 18. Юлиян Станиславов Терзиев

 


"В"-клас:

 

"Г"-клас:

 


"Д"-клас:

 

"Е"-клас:

 


"Ж"-клас:

 

"З"-клас: френски (по материали на Калина)
 1. Богданка Иванчева Райнова
 2. Ваня Милкова Николова
 3. Веселин Дудев Табаков
 4. Геновева Георгиева Генова
 5. Данаил Илиев Вълковски
 6. Даниела Тодорова
 7. Десисилава Любенова Филипова
 8. Диана Петрова Савова
 9. Елисавета Пелова Димитрова
 10. Илияна Колева Краевска
 11. Ирена Петрова Петкова
 12. Калина Ценкова Сакарска *
  ksakarska@yahoo.com
 13. Красимир Рачев Кръстев
 14. Лилия Борисова Боева
 15. Мариана Ангелова Петкова
 16. Меглена Петкова Декова
 17. Пепа Димитрова Стефанова
 18. Росица Иванова
 19. Румяна Цочева Мутевска
 20. Свилен Иванов Пенчев
 21. Свилена Борисова Иванчева
 22. Силвия Петрова Атанасова
 23. Цветомирова Владимирова Пеева

 


...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Искра Кунчева Петрова
 2. Даниел Борисов Славеев
 3. Надежда Тошкова Димитрова
 4. Милена Иванова Кирилова
 5. Белла Светозарова Петрова
 6. Ивайло Цанков Цанков
 7. Страцимир Веселинов Петков
 8. Мариана Ангелова Петкова
 9. Искра Тодорова Шекерджиева
 10. Борислав Стоянов Радев
 11. Илияна Колева Краевска
 12. Красимир Рачев Кръстев
 13. Преслава Велислава Георгиева
 14. Веселин Дудев Табаков
 15. Свилен Иванов Пенчев
 16. Даниела Васкова Димитрова
 17. Даниела Тодорова Борисова
 18. Лилия Борисова Боева
 19. Тихомир Лалев Лалев
 20. Диана Петрова Савова
 21. Елена Димитрова Парадова
 22. Румяна Цочева Мутевска
 23. Ивайло Генов Вътев
 24. Петко Николов Сяров
 25. Илия Иванов Иванов
 26. Веселина Кънчева Кънчева
 27. Десисилава Любенова Филипова
 28. Цветомира Коцева Коцева
 29. Венета Христова Хитова
 30. Свилена Борисова Иванчева
 31. Богданка Иванчева Райнова
 32. Пепа Димитрова Стефанова
 33. Марияна  Николаева Тодорова
 34. Румяна Константинова Христова
 35. Мария Борисова Кръстева
 36. Росина Алексиева Какова
 37. Елеонора Йовкова Тодорова
 38. Мария Вълчева Пачевска
 39. Цветослава Бориславова Андронова
 40. Бистра Дачева Дачева
 41. Виолета Цветанова Колева
 42. Нели Димитрова Никифорова
 43. Доротея Милчева Цветанова
 44. Надка Трифонова Трифонова
 45. Магдалена Светлозарева Савова
 46. Калинка Пенева Цанева
 47. Здравка Димитрова Иванова
 48. Геновева Георгиева Генова
 49. Гергана Върбанова Минева *
  barcarol@gmail.com
 50. Златка Илиева Илиева
 51. Елена Иванова Пенчева
 52. Мадлена Борисова Иванова
 53. Станислава Василева Райкова
 54. Ралица Йорданова Петрова
 55. Ваня Милкова Николова
 56. Боряна Колчева Колева
 57. Красимир Димитров Борисов
 58. Христалина Стоянова Христова
 59. Виолета Цонева Цонева
 60. Десиславова Асенова Гетова
 61. Йоана Иванова Матеева
 62. Людмила Софронова Лазарова
 63. Мариела Славчева Йорданова
 64. Поля Георгиева Петкова
 65. Росица Николаева Ангелова
 66. Светозар Стефанов Илиев 
 67. Свилена Енчева Мулевска
 68. Тихомир Николов Тончев
 69. Трaян Стойков Грозев *
  tangro@abv.bg
 70. Цветелина Генова Цанкова
 71. Юра Апостолова Караджова
 72. Анна Стефанова Калоянова
 73. Велислава Цветкова Цветкова
 74. Виктор Михайлов Петков
 75. Ася Генадиева Колева
 76. Виолета Ййончева Тончева
 77. Даниела Иванова Печева
 78. Диляна Константинова Борисова
 79. Калоян Илиянов Касабов
 80. Минчо Руменов Михайлов
 81. Ралица Милчева Симеонва
 82. Светлана Ангелова Дичева
 83. Ценка Богданова Николова
 84. Ангел Богданов Тодоров
 85. Антон Минчев Минков
 86. Венета Николова Василева
 87. Гергана Любенова Антонова
 88. Георги Петков Георгиев
 89. Делян Василев Петков
 90. Ива Бончева Русева
 91. Иво Николаев Чирипов
 92. Искра Радославова Маринова
 93. Ина Тошкова Костова
 94. Красимир Маринов Иванов
 1. Люба Стоянова Славчева
 2. Марина Стоянова Декова
 3. Милена Стефанова Станчева
 4. Нела Иванова Кашавелова
 5. Недко Митков Джабарски
 6. Павел Ванев Неделчев
 7. Родослав Костадинов Кръстев
 8. Светла Иванова Павлова
 9. Татяна Маринова Иванова
 10. Христина Божидарова Богданова
 11. Георги Иванов Нечев
 12. Константин Александров Александров
 13. Галина Йорданова Тютюнджиева
 14. Делян Цанов Тотев
 15. Десислава Мариянова Георгиева
 16. Десислава Малинова Михнева
 17. Искра Дочева Трифонова
 18. Мария Петкова Ламбова
 19. Наталия Христова Христова
 20. Николай Петков Петков
 21. Павлин Лалев Първанов
 22. Петко Маринов Петков
 23. Поля Дарвин Асенова
 24. Силвия Димитрова Иванова
 25. Станислава Ганчева Ганева
 26. Таня Цонева Трифонова
 27. Татяня Цандева Славчева
 28. Цветомира Маринова Димитрова
 29. Георги Михайлов Ковачев
 30. Валентина Лалева Лалева
 31. Галина Лалева Лалева
 32. Адела Димитрова Пъшкова *
  apashkova@yahoo.com
 33. Андония Цочева Ангелова
 34. Бранимира Тодорова Богданова
 35. Васил Далилов Кършев
 36. Гергина Петрова Христова
 37. Денислав Василев Велев
 38. Десислава Иванова Петрова
 39. Желязко Николаев Желязков
 40. Иванка Петрова Иванова
 41. Магдалена Цветанова Цветкова
 42. Мариела Илийчева Цанкова
 43. Нели Тодорова Тодорова
 44. Николай Моев Кадийски
 45. Преслава Севдалинова Александрова
 46. Румен Георгиев Рачев
 47. Светла Петкова Салийска
 48. Христо Пенчев Венков
 49. Цветослав Милчев Василев
 50. Юлиян Станиславов Терзиев
 51. Емил Данаилов Гашев
 52. Атанас Сашов Недялков
 53. Росица Николаева Радоева
 54. Мирослав Тодоров Марков
 55. Илия Генов Тодоров
 56. Светослав Костов Стефанов
 57. Надежда Владимирова Таскова
 58. Николай Евгениев Николов
 59. Дарина Иванова Друмева
 60. Десислава Йорданова Царска
 61. Красимира Цонева Василева
 62. Димитър Емилов Кутелов
 63. Наталия Петкова Минковска
 64. Мая Димитрова Петкова
 65. Катя Димитрова Радева
 66. Мартин Вълов Бечев
 67. Атанас Паков Атанасов
 68. Мая Методиева Нецева
 69. Александър Илиев Цачев
 70. Андрей Маринов Андреев
 71. Ваня Христова Иванова
 72. Галя Илиева Илиева
 73. Георги Цонков Камбуров
 74. Данаил Илиев Вълковски
 75. Евгени Иванов Гатев
 76. Елесавета Пелова Димитрова
 77. Ирена Петрова Петкова
 78. Ивелина Христова Тотковска
 79. Калина Ценкова Сакарска *
  ksakarska@yahoo.com
 80. Любомир Найденов Георгиев
 81. Мая Стефанова Янкова
 82. Меглена Петкова Декова
 83. Мария Тодорова Райкова
 84. Павлин Деков Петков
 85. Петко Василев Ковачевски
 86. Петя Нешева Петрова
 87. Росица Иванова Христова
 88. Стела Иванова Василева
 89. Силвия Петрова Атанасова
 90. Цветомирова Владимирова Пеева
 91. Цветелина Николаева Славчева
 92. Мария Тодорова Райкова
 93. Росица Иванова Христова
 94. Даниела Тодорова Петрова

P.S.:
Ще се радвам на допълнения за точните класове. Ако желаете да улесните контактите помежду си, пратете ми Ваш e-mail адрес за публикуване.   
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu