Випуск 1954*

обратно - випуски - нататък


Неделя, 21 август, 2005
...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Александър Димитров Бурнев
 2. Андрей Василев Апостолов
 3. Александър Цветков Владков
 4. Александрина Атанасова Белинска
 5. Анка Георгиева Спиридонова
 6. Амалия ИИвайлова Мартинова
 7. Анастасия Вичева Колева
 8. Бойко Милков Тарабанов
 9. Борис Димитров Митов
 10. Боян Петков Якимов
 11. Валерка Димитрова Илиева
 12. Веселина Василева Петрова
 13. Весела Николова Даскалова
 14. Виктор Василев Панев
 15. Валентина Пейчева Тодорова
 16. Владимир Методиев Апостолов
 17. Владилен Тодоров Попов
 18. Георги Боянов Георгиев
 19. Георги Исаев Георгиев
 20. Георги Петров Касов
 21. Детелина Димитрова Криндова
 22. Диана Христова Атанасова
 23. Димитър Тончев Димитров
 24. Димитрина стоева Атанасова
 25. Дитка Костова Цветкова
 26. Добринка Панчева Вангелова
 27. Дяна Георгиева Байрактарова
 28. Евелина Стефанова Крумджиева
 29. Емика Дочева Илиева
 30. Еленка Николова Иванова
 31. Емилия Атанасова Милушева
 32. Жанета Николова Захариева
 33. Живка Илиева Пашова
 34. Иван Боянов Иванов
 35. Иван Георгиев Калайджиев
 36. Иван Колев Михов
 37. Иван Николов Пейнирджиев
 38. Йона Савчева Вълова
 39. Иван Димитров Сапунджиев
 40. Иванка Цачева Иванчева
 41. Иво Николов Гарвалов
 42. Йорданка Николова Юрукова
 43. Кольо Донев Вълчев
 44. Кръстинка Димитрова Тотева
 45. Йоанна Ангелова Манафова
 46. Ирина Панайотова Попова
 47. Лазар Иванов Цветков
 48. Лилия Вълчева Каракашева
 1. Лилия Любенова Даскалова
 2. Лилия Тодорова Данчева
 3. Лилия Тодорова Стоева
 4. Лиляна Петрова Филипова
 5. Лиляна Славчева Бончева
 6. Лозанка Николова Стоичкова
 7. Людмила Михайлова Модева
 8. Мария Василева Бъчварова *
  flambg@yahoo.com
 9. Мария Иванова Лардева
 10. Мария Драгомирова Стефанова
 11. Милена Стефанова Илиева
 12. Милкана Василева Кирова
 13. Митко Енчев Митков
 14. Надежда Димитрова Христова
 15. Надежда Петкова Станева
 16. Недялка Ангелова Вълчева
 17. Николова Атанасова Блажева
 18. Никола Костадинов Николов
 19. Николина Стоянова Райчева
 20. Павел Иванов Павлов
 21. Павел Христов Златарев
 22. Пена Иванова Христова
 23. Победа – София Ангелова Петкова
 24. Пенко Иванов Станчев
 25. Рада Трифонова Цонева
 26. Ралица Борисова Ангелова
 27. Розалия Иванова Калъпова
 28. Росица Николова Буркова
 29. Румяна Асенова Панева
 30. Свобода Василева Костадинова
 31. Снежка Констатинова Орешкова  
 32. Стефана Димитрова Иванова
 33. Стефка Златанова Николова
 34. Стефанка Лалева Чавдарова
 35. Стефка Христова Славова
 36. Стефанка Иванова Георгиева
 37. Симеона Георгиева  Дисурова
 38. Софийка Кирилова Спасова
 39. Стоил Петров Стоилов
 40. Славка Христова Андонова
 41. Тодор Андреев Мецов
 42. Хриска Костантинова Тенева
 43. Цена Василева Касърова
 44. Цвете Йорданова Браткова
 45. Цветанка Николова Ценова
 46. Ценка Христова Маркова

Събота, 16 март, 2002
...по материали на Иван Бенчев

 • Александър Владиков (Чолето), вип. 1954?
 • Андрей Апостолов, вип. 1954 (френски), проф. д-р, физик; 1984: награда на физико-матем. Науки ”Никола Обрешков” на БАН и СУ
 • Банко Банков, вип. 1953-54, актьор, режисьор http://www.hollywood.com/movies/fullcast/movie/180637
 • Борислава Кузманова (Боби)+, вип. 1953 или 1954, актриса
 • Боян Улевинов, вип. 1954?
 • Владимир Владимиров, вип. 1954 (френски)
 • Димитър Жеков, вип. 1954, актьор, театровед
 • Елка Филипова, вип. 1954?
 • Иван Калайджиев, вип. 1954
 • Иван Сапунджиев (Джони), англ., вип. 1954, режисьор
 • Иван Янчев, випуск 1954 (френски), писател и художник
 • Илия Мартинов, вип. 1954?
 • Колю Донев, вип. 1954 (френски), проф. к.т.н., катедра ”Подемно-транспортни и строителни машини и системи”, ВМЕИ, сега Технич. университет
 • Константин Иванов, вип. 1954, външен кореспондент
 • Константин Илиев, вип. 1953-54, драматург, писател
 • Лили Недкова, вип. 1954?
 • Лилия Стоева, вип. 1954 (англ.), д-р, юрист, главен юристконсулт Комитет за културата, НДК, ръководител на Агенцията за авторско право, поетеса
 • Марсел Ешкенази, вип. 1954?
 • Меди Димитрова, вип. 1953-54, актриса
 • Надка Донева, вип. 1954
 • Никола Николов, вип. 1954 (френски), инж., преводач
 • Павел Златарев, вип. 1954?
 • Пенка Иванова, вип. 1954 (френски)
 • Пенка Христова, вип. 1954 (френски)
 • Петър Димов, вип. 1953 или 1954, актьор
 • Росица Буркова, вип. 1954, журналист
 • Соня Спасова, вип. 1953 или 1954
 • Стефка Славова-Петкова, вип. 1954 (френски), доц., д-р ист. н.
 • Христо Кръчмаров, вип. 1954, режисьор
 • Цвети Браткова, вип. 1954 (френски), инж.

Помогнете ни с Ваши допълнения! Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu