Випуск 2002 

обратно - випуски - нататък

"З" ("А") клас:  (с помощта на Краси)

1. Биляна Руменова Райкова
2. Владислав Йорданова Шишков
3. Геновева Тихомирова Йорданова
4. Евгения Петкова Стойчева
5. Иван Иванов Симеонов
6. Инна Красимирова Стоянова
7. Йоана Боянова Балканска
8. Калоян Красимирова Трифонов
9. Лилия Бориславова Недялкова
10. Люба Кирилова Антонова
11. Мариета Миткова Недялкова
12. Мариян Димитров Димитров
13. Мила Анатолиева Ангелова
14. Младен Весков Вълков
15. Нора Данчева Драгнева
16. Павел Вълов Бораджийски
17. Павлина Валериева Йонова
18. Петя Пламенова Димитрова
19. Петя Пламенова Петкова
20. Ружа Иванова Недкова
21. Светлана Георгиева Бънова
22. Силвия Йорданова Георгиева
23. Теодора Колева Трифонова
24. Тихомира Красимирова Тодорова
25. Тони Альошев Бечев
26. Цветелина Василева Цветанова

"И" ("Б") клас:  (с помощта на Краси)

1. Адрияна Антонова Михайлова
2. Александра Кунчева Игнатова
3. Александра Руменова Константинова
4. Анета Веселинова Гечевска
5. Ваня Стоянова Груева
6. Василена Кирилова Петкова
7. Велислава Пламенова Личева
8. Веселин Николаев Бозев
9. Вяра Георгиева Радулова
10. Галин Георгиев Кърлов
11. Гергана Илиева Шанкова
12. Даниела Красимирова Савова
13. Любомир Колев Йочев
14. Марина Валентинова Вълчанова
15. Мария Евгениева Ганчева
16. Мирослава Георгиева Цветкова
17. Никола Красимиров Петков
18. Огняна Огнянова Попова
19. Петя Тихомирова Колева
20. Полина Георгиева Павлова
21. Преслав Славчев Славчев
22. Ралица Емилова Брънекова
23. Светлозар Милков Димитров
24. Тодор Маринчев цветков
25. Явор Стефанов Караиванов


"К" ("В")  клас:
(по материали на Красимира и Маринела)
 1. Ангелина Василева Стоянова *
  anjelina84@abv.bg
 2. Анна Иванова Иванова
  iv_anna@mail.bg
  *
 3. Асен Стефанов Стоянов *
  asen_sy@abv.bg
 4. Благовест Иванов Борисов *
  borisov_sofia@alexandris.gr
 5. Гергана Николаева Тинкова *
  gergana_11k@yahoo.com
 6. Деница Светославова Вутева
 7. Доротея Душкова Бонева *
  dorotheyaboneva@yahoo.de
 8. Дочо Стоянов Дочев
 9. Евгени Александров Енев
 10. Елисавета Минкова Минкова *
  elisaweta83@abv.bg
 11. Ивайло Пламенов Михайлов *
  ivaylomihaylov@hotmail.com
 12. Калин Венциславов Боевски *
  kalin.boevski@gmail.com
 13. Катерина Драгомирова Врачева *
  kvracheva@abv.bg
 14. Красимира Гънчева Петкова *, *
  krasi_11k@yahoo.com
 15. Маринела Валентинова Бояджиева *,*,*
  marinela.bojadzhieva@gmail.com
 16. Надежда Ненова Влаховска *
  geist@abv.bg
 17. Николай Петров Петров
 18. Нина Валентинова Нейкова *
  nina_neikova@yahoo.com
 19. Радена Цветанова Петкова *
  radena_83@yahoo.de
 20. Светлин Пламенов Митев *
  svetlioni@gmail.com
 21. Стефан Илчев Стефанов *
  stefoni_83@yahoo.com
 22. Стилиян Минчев Казанджиев *
  steli_11k@abv.bg
 23. Христина Валериева Савева
 24. Цвета Васкова Василева
 • Г-жа Таня Симеонова-класен ръководител
 • Г- жа Ивелина Докторова- класен ръководител ivadoktorova@abv.bg

"Л" ("Г") клас:  (с помощта на Краси)

1. Ани Миленова Джамбазова
2. Беатрис Фред Кранц
3. Белинда Красимирова Костова
4. Вяра Илиева Иванова
5. Георги Илков Филев
6. Даниела Георгиева Радоева
7. Дарин Ценков Карапирев
8. Деница Цецова Каролева
9. Диана Маринова Василева
10. Зорница Маргарит Монова
11. Иванка Миленова Семерджиева
12. Камелия Руменова Рускова
13. Лилия Юриева Петрова
14. Любомир Илиянов Томов
15. Рая Мирославова Цивнева
16. Силвия Сергеева Цветанова
17. Таня Милева Велчева
18. Таня Христова Петрова
19. Теодора Пенчева Ангелова
20. Христина Христова Георгиева
21. Христофор Александров Манчев
22. Цветелина Красимирова Венкова
23. Цветлина Николаева Миховска
24. Цветозар Добромиров Цаков
25. Цветомир Христов Кисьов
26. Юлияна Любомирова Любенова


"М" ("Д") клас: "Н" ("Е") клас:

"О" ("Ж") клас:

Общ списък:

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Биляна Руменова Райкова
 2. Владислав Йорданов Шишков
 3. Геновева Тихомирова Иванова
 4. Евгения Петкова Стойчева
 5. Иван Иванов Симеонов
 6. Инна Красимирова Стоянова
 7. Йоана Боянова Балканска
 8. Калоян Красимиров Трифонов
 9. Лилия Бориславова Недялкова
 10. Люба Кирилова Антонова
 11. Мариела Миткова Недялкова
 12. Мариян Димитров Димитров
 13. Мила Анатолиева Ангелова
 14. Младен Весков Вълков
 15. Нора Данчева Драгнева
 16. Павел Вълов Бороджийски
 17. Павлина Валериева Йонова
 18. Петя Пламенова Димитрова
 19. Петя Пламенова Петкова
 20. Ружа Иванова Недкова
 21. Светлана Георгиева Бънова
 22. Силвия Йорданова Георгиева
 23. Теодора Колева Трифонова
 24. Тихомира Красимирова Тодорова
 25. Тони Альошев Бечев
 26. Цветелина Василева Цветанова
 27. Адрияна Антонова Михайлова
 28. Александра Кунчева Игнатова
 29. Александра Руменова Константинова
 30. Анета Веселинова Гечевска
 31. Ваня Стоянова Груева
 32. Василена Кирилова Петкова
 33. Велислава Пламенова Личева
 34. Веселин Николаев Бозев
 35. Вяра Георгиева Радулова
 36. Галин Георгиев Кърлов
 37. Гергана Илиева Шанкова
 38. Даниела Красимирова Савова
 39. Любомир Колев Йочев
 40. Марина Валентинова Вълчанова
 41. Мария Евгениева Ганчева
 42. Мирослава Георгиева Цветкова
 43. Никола Красимиров Петков
 44. Огняна Огнянова Попова
 45. Петя Тихомирова Колева
 46. Полина Георгиева Павлова
 47. Преслав Славчев Славчев
 48. Ралица Емилова Брънекова
 49. Светлозар Милков Димитров
 50. Тодор Маринчев Цвятков
 51. Явор Стефанов Караиванов
 52. Ангелина Василева Стоянова
 53. Анна Иванова Иванова
 54. Асен Стефанов Стоянов
 55. Благовест Иванов Борисов
 56. Гергана Николаева Тинкова
 57. Деница Светославова Вутева
 58. Доротея Душкова Бонева
 59. Дочо Стоянов Дочев
 60. Евгени Александров Енев
 61. Елисавета Минкова Минкова
 62. Ивайло Пламенов Михайлов
 63. Калин Венциславов Боевски
 64. Катерина Драгомирова Врачева
 65. Красимира Гънчева Петкова *
  krasi_11k@yahoo.com
 66. Маринела Валентинова Бояджиева *
  marinela.bojadzhieva@gmail.com
 67. Надежда Ненова Влаховска
 68. Николай Петров Петров
 69. Нина Валентинова Нейкова
 70. Радена Цветанова Петкова
 71. Светлин Пламенов Митев
 72. Стефан Илчев Стефанов
 73. Стилиян Минчев Казанджиев
 74. Христина Валериева Савева
 75. Цвета Васкова Василева
 76. Ани Миленова Джамбазова
 77. Беатрис Фред Кранц
 78. Белинда Красимирова Костова
 79. Вяра Илиева Иванова
 80. Георги Илков Филев
 81. Даниела Георгиева Радева
 82. Дарин Ценков Карапирев
 83. Деница Цецова Каролова
 84. Диана Маринова Василева
 85. Зорница Маргарит Монова
 86. Иванка Миленова Семерджиева
 87. Камелия Руменова Рускова
 88. Лилия Юриева Петрова 
 1. Любомир Илиянов Томов
 2. Рая Мирославова Цивнева
 3. Силвия Сергеева Цветанова
 4. Таня Милева Велчева
 5. Таня Христова Петрова
 6. Теодора Пенчева Ангелова
 7. Хритсина Христова Георгиева
 8. Христофор Александров Манчев
 9. Цветелина Красимирова Венкова
 10. Цветозар Добромиров Цаков
 11. Цветомир Христов Кисьов
 12. Юлияна Любомирова Любенова
 13. Анелия Стефанова Зарева
 14. Валерия Петрова Съботинова
 15. Весела Тихомирова Радкова
 16. Георги Стоянов Диков
 17. Десислава Пламенова Кунева
 18. Деян Иванов Паскалев
 19. Ивелин Димитров Цигаров
 20. Ивелина Мирославова Банчева
 21. Илина Владимирова Камачарова
 22. Карина Милкова Петрова
 23. Лора Миленова Славчева
 24. Мария Владимирова Алексиева
 25. Миглена Тихомирова Бенева
 26. Момчил Светославов Таслаков
 27. Нели Тихомирова Василева
 28. Петра Сергеева Денчева
 29. Петър Пламенов Пенчев
 30. Петя Валериева Кондова
 31. Радослав Иванов Петров
 32. Радостина Михова Гарибска
 33. Ралица Миткова Ватковска
 34. Ростислава Красимирова Стоянова
 35. Румяна Николаева Гарибска
 36. Силвия Йорданова Тодорова
 37. Албена Николаева Пенчева
 38. Антония Огнянова Пашева
 39. Аспарух Огнянов Парапанов
 40. Борислава Еленкова Захариева
 41. Веселин Венциславов Топчиев
 42. Виктор Илиянов Митев
 43. Деница Пепова Дудевска
 44. Кристина Стефанова Големанска
 45. Мартин Людмилов Ненков
 46. Михаила Андреева Блажева
 47. Нели Дилянова Дикова
 48. Ния Емилова Недкова
 49. Павел Веселинов Петков
 50. Петя Димитрова Тодорова
 51. Силвия Радославова Шаркова
 52. Стелияна Маринова Дулкова
 53. Стоян Цоков Цочев
 54. Таня Николова Тончева
 55. Татяна Георгиева Христова
 56. Теодора Милева Томчева
 57. Теодорова Христова Тодорова
 58. Цветослава Димитрова Върбанова
 59. Аглай Айдънова Ахмедова
 60. Велислава Красимирова Мучинова
 61. Елена Пенкова Какалова
 62. Ивелин Милчев Джабарски
 63. Илияна Валентинова Кузманова
 64. Марин Йовчев Бочев
 65. Мирослава Христова Маринова
 66. Михаил Маринов Христов
 67. Моника Миткова Ботева
 68. Нели Гришева Банкова
 69. Павел Красимиров Павликянов
 70. Петя Минчева Минкова
 71. Петя Николаева Генкова
 72. Радослав Иванов Христов
 73. Ралица Бранимирова Пиянкова
 74. Силвия Георгиева Ганкова
 75. Станимира Пенчева Цепова
 76. Стела Венева Куманова
 77. Христо Владимиров Стоев
 78. Цветлена Петкова Игнатова
 79. Тихомир Илиянов Тодоров
 80. Цветлена Цанкова Илиева
 81. Цветлина Николаева Миховска
 82. Цанко Милков Шишменков
 83. Биляна Апостолова Стойкова
 84. Мартина Светославова Атанасова
 85. Боряна Цветанова Антонова
 86. Тони Петров Петров
 87. Пламен Йорданов Узунски

P.S.: Очаквам допълнения за останалите класове, Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu