Випуск 1974 

обратно - випуски - нататък

"А"-клас: (по материали на Мариана)
 1. Валентин Христов Тончев
 2. Валентина Радева Драганова
 3. Валери Дечков Йорданов
 4. Васил Филипов Маринов
 5. Венета Цанова Цанова
 6. Генчо Монев Матеев
 7. Даринка Илиева Янкова
 8. Диянка Дакова Дакова
 9. Дочка Деспова Георгиева
 10. Иванка Илиева Цветкова
 11. Илия Косев Минев
 12. Лилия Сеферинова Кръстева
 13. Лъчезар Петров Лазаров
 14. Мариян Веселинов Кенаров
 15. Мариана Илиева Цветкова
 16. Милен Петков Милинов
 17. Митко Георгиев Димитров
 18. Николина Василева Попова
 19. Огнян Маринов Нейков
 20. Петър Маринов Маринов
 21. Пламен Мирчев Върбанов
 22. Силва Иванова Банчева
 23. Симеонка Никифорова Андреева
 24. Стефка Йорданова Иванова
 25. Тамара Александрова Кулева
 26. Чавдар Иванов Антонов
 27. Ясен Христов Бочаров
"Б"-клас: (по материали на Мариана)
 1. Александър Пенчев Александров
 2. Анета Петрова Цигова
 3. Антоанета Дженева Йоргова
 4. Багрелия Борисова Бъчева
 5. Васко Димитров Нанев
 6. Весела Симеонова Цакова
 7. Виолета Петрова Караиванова
 8. Владимир Йорданов Сапунджиев
 9. Горан Панов Панов
 10. Диана Желязкова Колева
 11. Жана Зананиева Димитрова
 12. Краса Сашкова Александрова
 13. Людмил Павлов Христов
 14. Мариана Цонева Христова
 15. Младен Кънчев Тодоров
 16. Надя Димитрова Маринова
 17. Неделин Петров Македонски
 18. Нелка Акъ Исмаилова
 19. Николай Илиев Илиев
 20. Пламен Йорданов Пенчев
 21. Петко Йорданов Йотов
 22. Румяна Моева Радкова
 23. Сашка Павлова Янкулова
 24. Сергей Младенов Петков
 25. Снежинка Иванова Якимова
 26. Стефан Григоров Динов
 27. Ценка Илиева Костова
 28. Напуснал: Андрей Иванов Андреев    

"В"-клас: (по материали на Иван)
 1. Валентина Г. Петрова
 2. Валентин Д. Николов
 3. Валери Р. Андреев
 4. Ваня М. Миховска
 5. Венцислав М. Ицовски
 6. Виолета Д. Ташева
 7. Вихрен П. Николаев
 8. Галилей Ц. Рамчев
 9. Галина С. Шопова
 10. Георги К. Константинов
 11. Даниела М. Денева
 12. Евгени Ив. Ганев
 13. Зоя Т. Димитрова
 14. Ивайло П. Ценкулов **
  zenkulov@gmail.com
 15. Иван Г. Михалков ***
  imichalkov@abv.bg
  tel/fax 00359 78 552465
  mobile 00359 888 269146
 16. Иванка Ц. Маринова
 17. Йонко В. Йончев *
 18. Маргарита Ив. Митова
 19. Мая П. Гергова
 20. Мариана П. Анева
 21. Минко Ив. Пиргов
 22. Недка П. Иванова
 23. Николай Цв. Чиков
 24. Полет Ем. Пейчев
 25. Румен С. Серафимов
 26. Снежина Л. Банкова
 27. Юлия Н. Попова
"Г"-клас: (по материали на Иван и Мариана)
 1. Боян Каменов
 2. Велислав Симеонов
 3. Венцеслав Дончев
 4. Верка Петрова
 5. Веселка Иванова
 6. Владимир Пенчев
 7. Галина Коцева
 8. Георги Маринов
 9. Евгения Гатева
 10. Елисавета Барзова
 11. Емил Марков
 12. Жасмина Русева
 13. Иван Карагьозов
 14. Иво Дилов
 15. Йордан Лилов
 16. Красимир Драголов
 17. Лиляна Великова
 18. Маргита Стефанова
 19. Мариана Александрова ****
  idioteka@mail.bg
 20. Милка Панчева
 21. Николай Цачев *
  niko0769@yahoo.com
 22. Силвия Атанасова
 23. Стефан Стоянов
 24. Татяна Декова
 25. Тотю Гатев
 26. Тихомир Петров

Общ списък по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Александър Пенчев Александров
 2. Анета Петрова Цигова
 3. Антоанета Дисенова Йоргова
 4. Багрелия Борисова Бъчева
 5. Боян Илиев Каменов
 6. Васил Филипов Маринов
 7. Валентина Георгиева Петрова
 8. Валентина Радева Драганова
 9. Валентин Димитров Николов
 10. Венета Цанова Цанова
 11. Валери Романов Андреев
 12. Валентин Христов Томчев
 13. Ваня Максимова Миховска
 14. Васко Димитров Нанев
 15. Весела Симеонова Цакова
 16. Велислав Светославов Симеонов
 17. Веселка Маркова Иванова
 18. Владимир Петров Пенчев
 19. Венцеслав Христов Дончев
 20. Верка Калева Петрова
 21. Виолета димова Ташева
 22. Виолета Петрова Караиванова
 23. Вихрен Танчев Николаев
 24. Галилей Цеков Рамчев
 25. Галина Иванова Коцева
 26. Галина Савова Шопова
 27. Генчо Манев Матеев
 28. Георги Константинов Константинов
 29. Георги Лювенов Маринов
 30. Горан Панов Панов
 31. Даниела Михайлова Денева
 32. Диана Желязкова Колева
 33. Диянка Дакова Дакова
 34. Дочка Деспова Георгиева
 35. Евгени Иванов Ганев
 36. Евгения Гатева Нанкова
 37. Емил Георгиев Марков
 38. Елисавета Методиева Барзова
 39. Жасмина Давидова Русева
 40. Зоя Тодорова Димитрова
 41. Ивайло Петров Ценкулов **
  zenkulov@gmail.com
 42. Жана Зананиева Димитрова
 43. Иван Георгиев Михалков
 44. Иван Петков Карагьозов
 45. Иванка Илиева Цветкова
 46. Илия Косев Минев
 47. Иванка Цанкова Маринова
 48. Иво Иванов Дилов
 49. Йонко Василев Йончев
 50. Йордан Генов Лилов
 51. Красимир Минков Драголов
 52. Краса Сашкова Александрова
 53. Лилия Сеферинова Кръстева
 54. Лиляна Великова Георгиева
 55. Людмил Павлов Христов
 56. Лъчезар Петров Лазаров
 1. Майа Пешева Гергова
 2. Маргарита иванова Митова
 3. Маргита Петрова Стефанова
 4. Мариана Георгиева Александрова
 5. Мариана Илиева Цветкова
 6. Мариана Петрова Aнева
 7. Мариана Цонева Христова
 8. Милен Петков Милинов
 9. Митко Георгиев Димитров
 10. Младен Кънчев Тодоров
 11. Минко Иванов Пиргов
 12. Надя Димитрова Маринов
 13. Недка Пенчева Иванова
 14. Нелка АкрИсмаилова
 15. Николай Цвятков Чиков
 16. Николай Илиев Илиев
 17. Николай Цачев Цачев
 18. Николина Василева Попова
 19. Неделин Петров Македонски
 20. Огнян Маринов Нейков
 21. Пламен Мирчев Върбанов
 22. Мариян Веселинов Кенаров
 23. Милка Панчева Петкова
 24. Венцислав Митков Ицовски
 25. Владимир Йорданов Сапунджиев
 26. Петър Маринов Маринов
 27. Полет Емилов Пейчев
 28. Пламен Йорданов Пенчев
 29. Петко Йорданов Йотов
 30. Румяна Моева Радкова
 31. Румен Серафимов Серафимов
 32. Сашка Павлова Янкулова
 33. Сергей Младенов Петков
 34. Силва Иванова Банчева
 35. Силвия Георгиева  Атанасова
 36. Стойка Никофорова Андреева
 37. Снежинка Иванова Якимова
 38. Снежинка Любенова  Банкова
 39. Стефан Григоров Динов
 40. Стефан Радев Стоянов
 41. Стефка Йорданова Иванова
 42. Тамара Александрова Кулева
 43. Даринка Илиева Янкова
 44. Юлия Николова Попова
 45. Ясен Христов Бочаров
 46. Ценка Илиева Костова
 47. Чавдар Иванов Антонов
 48. Татяна Декова Декова
 49. Тошо Гатев Велков

Напуснали:

 • Стефан Радев Стоянов  
 • Тихомир Иванов Петров  
 • Андрей Иванов Андреев    

P.S.: Ще се радвам на допълнения за точните класове. Ако желаете да улесните контактите помежду си, пратете ми Ваш e-mail адрес за публикуване.
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu