Випуск 1956

обратно - випуски - нататък

"A"-клас на момичетата (от Иванка)
френски отдел, кл. р-л Хр. Станчев
 1. Антоанета Тодорова Дечева
 2. Беатрис Агоп Марашлян
 3. Веселина Иванова Велчева
 4. Елена Кръстева Бончева
 5. ЗдравкаДобрева Неделчева
 6. Иванка Нейкова Груева
 7. Иванка Кочева Мавродиева
  ikmavrodieva@yahoo.com
 8. Камелия Янкова Иванова
 9. Лиляна Христова Трифонова             adm_67@abv.bg
 10. Малина Йорданова Стоянова
 11. Милена Ценкова Бенчева
 12. Поля Иванова Топалова
 13. Росана Ангелова Тодорова
  ingra@abv.bg
 14. Цветанка Иванова Петрова
 15. Севда Дакова Цветкова /починала/

Преместили се преди 11 клас:

 • Нели Иванова Симова

Клас на момчетата (от Валентина)
кл. р-л: Харалампи Андрейчев
 • Иван Димитров Бакалов ... (починал)
 • Кирил Йорданов - Комарджанов
 • Цветко Славчев Недялков
 • Георги Йонков Герганов
 • Михаил Николаев Литунов
 • Стоян Кънчев Велев ... (починал)
 • Константин Илиев Илиев - www.konstantiniliev.com; iliev555@yahoo.com
 • Аким Дамянов Акимов
 • Ангел Димитров Илиев ... (починал)
 • Стефан Георгиев – Лелевски  stefanlelevski@yahoo.de
 • Георги Иванов Агаин
 • Тодор Иванов Танев
 • Емануил Михайлов Симов (липсва на снимката - починал)
Клас на момичетата немски отдел
(от Валя виж снимка и професии)
 • Ваня Ст. Илчева - Бакалова
 • Надежда Тр.Вълкова-Маринова
 • Пенка Ив. Иванова – Проданова
  pprod2001@yahoo.com 
 • Радка Владимирова Банчева – Нейчева
  nina_neycheva@yahoo.com 
 • Йорданка Тодорова Михова - Егова
 • Констанца Додева-Вачева
 • Екатерина Василева – Колева
 • Василка Б. Величкова–Полякова vbpoliakova@abv.bg 
 • Павлина Георгиева Ванчева- Ганева
 • Валентина Дим. Симеонова-Гьошева
  valedgg1@yahoo.co.uk 
 • Гинка Венеаминова Стаменова
 • Виржиния Новакова-Хофман
 • Йорданка Христова Пенкова
 • Вера Ал. Маджарова
 • Христинка Ив. Везнева-Ортакчийска
 • Славка Н. Кръстева- Гатева

 


Неделя, 21 август, 2005
...
*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Ангел Димитров Илиев
 2. Александър Николов Алексиев
 3. Антоанета Тодорова Маринова  
 4. Беатрис Агоп Марашлян
 5. Богомил Любенов Иванов
 6. Божидар Светославов Христов
 7. Валентна Димитрова Симеонова *
  valedgg1@yahoo.co.uk
 8. Ваня Стамова Илчева
 9. Василка Боянова Величкова
 10. Веселинка иванова Велчева
 11. Вирджиния Лазарова Новакова
 12. Владимир Иванов Владимиров
 13. Георги Иванов Агаин
 14. Георги Йонков Герганов
 15. Георги Михаилов Ангелов
 16. Гинка Венеаминова Стаменова
 17. Димитър Стойнев Станоев *
  d_stanoev@mail.orbitel.bg
 18. Екатерина Панева Гинчева
 19. Елена Кръстева Бончева
 20. Здравка Добрева Неделчева
 21. Иван Дочев Иванов
 22. Иван Димитров Бакалов
 23. Кирил Георгиев Йорданов
 24. Иванка Нейкова Груева
 25. Иван Недев Динев
 26. Иванка Кочева Мавродиева *
  ikmavrodieva@yahoo.com
 27. Илия Христов Динев
 28. Йорданка Тодорова Михова
 1. Йорданка Христова Пенкова
 2. Камелия Красимира Янкова Иванова
 3. Камен Стоянов Павлов
 4. Константин Илиев Илиев *
  www.konstantiniliev.com; iliev555@yahoo.com
 5. Лиляна Христова Трифонова
 6. Малина Йорданова Стоянова
 7. Миленка Ценкова Бенчева
 8. Михаил Николаев Литунов
 9. Надежда Трифонова Вълкова
 10. Павлина Георгиева Ванчева
 11. Пенка Иванова Иванова
 12. Поля Иванова Топалова
 13. Радка Владимирова Банчева
 14. Росина Ангелова Тодорова
 15. Севда Дакова Цветкова
 16. Славка Николова Кръстева
 17. Стефанка Тончева Дионисиева
 18. Стефан Христов Георгиев *
  stefanlelevski@yahoo.de
 19. Стоян Гатев Стоянов
 20. Стоян Кънчев Вълев
 21. Ташко Николов Петров
 22. Тодор Иванов Танев
 23. Харалан Недялков Хараланов
 24. Христо Василев Хубенов
 25. Христинка Иванова Везнева
 26. Цветанка Иванова Петрова
 27. Цветко Славчев Цветков
 28. Яким Дамянов Якимов

Събота, 16 март, 2002
...по материали на Иван Бенчев

 • Василка Боянова, вип. 1956 (френски), к.х.н., физикохимик
 •  

Помогнете ни с Ваши допълнения! Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu