Випуск 2000 

обратно - випуски - нататък

"А" клас: (с помощта на Краси)

1. Ангел Димитров Василев
2. Валери Пеев Шихеров
3. Василена Руменова Димитрова
4. Велислава Христова Гатева
5. Венцислав Николаев Димитров
6. Виолета Томиславова Добрева
7. Гергана Анатолиева Ганчева
8. Деница Николаева Ненова
9. Десислава Георгиева Ликьова
10. Десислава Петрова Петрова
11. Десислава Радославова Вутова
12. Евдокия Елизаветова Моновска
13. Искра Павлинова Данова *
     djojo@abv.bg

14. Йоана Дончева Николаева
15. Калоян Данчев Заверджиев
16. Маринела Руменова Василева
17. Мария Стефчева Димова
18. Нели Василева Агушева
19. Петя Димитрова Ралчева
20. Полина Радославова Маринова
21. Росина Вениславова Цонева
22. Силвия Пламенова Върбановска
23. Станислава Сашева Ангелова
24. Теодор Димов Теодоров

"Б" клас: по материали на Искра Боевска
       кл. р-л: г-жа Диана Дафова
 1. Александър Венциславов Стефанов
 2. Александър Николаев Дяков
 3. Анета Веселинова Илиева
 4. Даниел Томас Лехерман
 5. Димитър Красимиров Груйчев
 6. Димитър Огнянов Димитров
 7. Ивайло Георгиев Димчев
 8. Искра Цветедарова Боевска *
  iskra.boevska@gmail.com
 9. Калин Тошков Колев
 10. Катерина Младенова Николова
 11. Красимир Димитров Йотов
 12. Любомир Валентинов Кузманов *
 13. Мария Валериева Ченкова
 14. Мария Георгиева Михайлова
 15. Мая Радославова Маринова
 16. Милена Николаева Търпанова
 17. Мирослава Павлинова Боевска
 18. Моника Пламенова Цветанова
 19. Надежда Василева Томова
 20. Наталия Руменова Ненчева
 21. Нели Кирилова Благоева
 22. Райна Братухчева Маринова
 23. Светла Георгиева Петкова
 24. Татяна Илиева Дончева
 25. Тихомир Бориславов Тодоров

Започнали с нас:

 1. Ивайло Кацарски – випуск 2001
 2. Страхил Кръстев

"В" клас: по материали на Цанко и Краси
 кл. р-л Мира Кунева
 1. Боряна Истилиянова Попова
 2. Велизар Николов Матев
 3. Венцислав Минков Станчев
 4. Весела Минкова Топалска
 5. Виктория Петрова Тодорова
 6. Десислава Стефанова Цанова
 7. Диана Радкова Симеонова
 8. Ивайло Петков Игнатов
 9. Иван Иванов Владов
 10. Йови Петров Минчевски
 11. Калоян Параскевов Сарачинов
 12. Камелия Миленова Русева
 13. Катерина Красимирова Караджова
 14. Мариета Денчева Йорданова
 15. Милена Венциславова Гергинова *
  milenababy2001@yahoo.de
 16. Михаил Цвятков Цвятков
 17. Нели Крумова Алексиева
 18. Павел Станиславов Димов
 19. Полина Тихомирова Тихова
 20. Таня Чедомирова
 21. Тихомир Валентинов Иванов
 22. Тихомир Николаев Начев
 23. Цанко Иванов Йовев  tsanko_levski@yahoo.com
 24. Цветелина Христова Цанева
 25. Цветослава Бойкова Славчева
"Г" клас: по материал на Илияна Николова
    Класен ръководител - Рени Христова
 1. Атанас Петров Атанасов
 2. Веселин Радославов Гетов
 3. Виргиния Минкова Найденова
 4. Димитър Детелинов Събев
 5. Ивелин Ангелов Тодоров
 6. Ива Драгомирова Врачева
 7. Илиян Николаев Колев
 8. Илияна Николаева Николова
 9. Йоана Цветанова Денчева
 10. Йордан Димитров Хиков
 11. Лора Иванова Николова 
 12. Мая Николаева Атанасова
 13. Милена Александрова Пеева
 14. Надя Емилова Иванова
 15. Никола Димитров Пъшков 
 16. Райна Хростова Тодорова
 17. Радослав Тошков Райков
 18. Слава Вилиянова Платиканова   
 19. Татяна Стефанова Занкова
 20. Татяна Тотева Петрова
 21. Тодор Вътков Ненов
 22. Румен Манев Дермански
 23. Христина Цветaнова Тасева
 24. Христо Калев Христов
 25. Цветина Игнатова Пеева
 26. Цветомир Маринов Атанасов

"Д" клас: по материали на Силвия Тейлър
 1. Ани Вилиянова Христова
 2. Боряна Георгиева Петкова
 3. Весела Цанева Митева
 4. Веселин Петров Киров
 5. Габриела Пламенова Петкова Пенкова
 6. Гергана Иванова Ситева
 7. Дарина Сеферинова Сеферинова
 8. Десислава Станимирова Стоянова
 9. Димитър Феодоров Чернев
 10. Иван Цветанов Цанков
 11. Ивелина Пенева Пенева
 12. Инна Данаилова Минкова
 13. Ирена Христова Бочева
 14. Ирина Ганчева Иванова
 15. Йонко Тодоров Маринов
 16. Калоян Людмилов Крумов
 17. Кристиана Николова Чуканова
 18. Лидия Несторова Несторова
 19. Магдалена Николаева Пашова
 20. Мирослава Христова Желязкова
 21. Николай Руменов Налетов
 22. Силвия Иванова Иванова *
  sylviaiv@yahoo.com
 23. Силвия Свиленова Станчева
 24. Силвия Стефанова Зарева
 25. Станислав Ивайлов Иванов
 26. Теодора Данаилова Иванова
 27. Теодора Захариева Захариева
"E" клас:

"Ж" клас:

 

"З" клас:

 


"И" клас: по Испански език

 

 

 


Общ списък на целия випуск:

по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Ангел Димитров Василев
 2. Валери Пеев Шихеров
 3. Василена Руменова Димитрова
 4. Велислава Христова Гатева
 5. Венцислав Николаев Димитров
 6. Виолета Томиславова Добрева
 7. Гергана Анатолиева Ганчева
 8. Деница Николаева Ненова
 9. Десислава Георгиева Ликьова
 10. Десислава Петрова Петрова
 11. Десислава Радославова Вутова
 12. Евдокия Елизаветова Моновска
 13. Искра Павлинова Данова
 14. Йоана Дончева Николаева
 15. Калоян Данчев Заверджиев
 16. Маринела Руменова Василева
 17. Мария Стефчева Димова
 18. Нели Василева Агушева
 19. Петя Димитрова Ралчева
 20. Полина Радославова Маринова
 21. Росина Вениславова Цонева
 22. Силвия Пламенова Върбановска
 23. Станислава Сашева Ангелова
 24. Теодор Димов Теодоров
 25. Александър Венциславов Стефанов
 26. Алесандър Николаев Дяков
 27. Анета Веселинова Илиева
 28. Даниел Томас Лехерман
 29. Димитър Красимиров Груйчев
 30. Димитър Огнянов Димитров
 31. Ивайло Георгиев Димчев
 32. Искра Цветедарова Боевска *
  iskra.boevska@gmail.com
 33. Калин Тошков Колев
 34. Катерина Младенова Николова
 35. Красимир Димитров Йотов
 36. Любомир Валентинов Кузманов
 37. Мария Валериева Ченкова
 38. Мария Георгиева Михайлова
 39. Мая Радославова Маринова
 40. Милена Николайчева Търтанова
 41. Мирослава Павлинова Боевска
 42. Моника Пламенова Цветанова
 43. Надежда Василева Томова
 44. Наталия Руменова Ненчева
 45. Нели Кирилова Благоева
 46. Райна Братухчева Маринова
 47. Светла Георгиева Петкова
 48. Татяна Илиева Дончева
 49. Тихомир Бориславов Тодоров
 50. Боряна Истилиянова Попова
 51. Велизар Николов Матев
 52. Венцислав Минков Станчев
 53. Весела Минкова Топалска
 54. Виктория Петрова Тодорова
 55. Десислава Стефанова Цанова
 56. Диана Радкова Симеонова
 57. Ивайло Петков Игнатов
 58. Иван Иванов Владов
 59. Йови Петров Минчевскки
 60. Калоян Параскевов Сарачинов
 61. Камелия Миленова Русева
 62. Катерина Красимирова Караджова
 63. Мариета Денчева Йорданова
 64. Милена ВенциславоваГергинова
 65. Михаил Цвятков Цвятков
 66. Нели Крумова Алексиева
 67. Павел Станиславов Димов
 68. Полина Тихомирова Тихова
 69. Тихомир Валентинов Иванов
 70. Тихомир Николаев Начев
 71. Цанко Иванов йовев
 72. Цветелина Христова Цанева
 73. Цветослава Бойкова Славчева
 74. Атанас Петров Атанасов
 75. Веселин Радославов Гетов
 76. Димитър Детелинов Събев
 77. Ива Драгомирова Врачева
 78. Ивелин Ангелов Тодоров
 79. Илиян Николаев Колев
 80. Илиян Николаев Николов
 81. Йоана Цветанова Денчева
 82. Йордан Иванов Хиков
 83. Лора Иванова Николова
 84. Мая Николаева Атанасова
 85. Милена Александрова Пеева
 86. Надя Емилова Иванова
 87. Никола Димитров Пъшков
 88. Радослав Тошков Райков
 89. Райна Христова Тодорова
 90. Румен Манев Дермански
 91. Слава Вилиянова Платиканова
 92. Татяна Стефанова Занкова
 93. Татяна Тотева Петрова
 94. Тодор Въйков Ненов
 95. Христина Цветанова Тасева
 96. Христо Калев Христов
 97. Цветина Игнатова Пеева
 98. Цветомир Маринов Атанасов
 99. Ани Вилиянова Христова
 100. Боряна Георгиева Петкова
 101. Весела Цанева Митева
 102. Веселин Петров Киров
 103. Габриела Пламенова Петкова Пенкова
 104. Гергана Иванова Ситева
 105. Дарина Сеферинова Сеферинова
 106. Десислава Станимирова Стоянова
 107. Димитър Феодоров Чернев
 108. Иван Цветанов Цанков
 109. Ивелина Пенева Пенева
 110. Инна Данаилова Минкова
 111. Ирена Христова Бочева
 1. Ирина Ганчева Иванова
 2. Йонко Тодоров Маринов
 3. Калоян Людмилов Крумов
 4. Кристиана Николова Чуканова
 5. Лидия Несторова Несторова
 6. Магдалена Николаева Пашова
 7. Мирослава Христова Желязкова
 8. Николай Руменов Налетов
 9. Силвия Иванова Иванова *
  sylviaiv@yahoo.com
 10. Силвия Свиленова Станчева
 11. Силвия Стефанова Зарева
 12. Станислав Ивайлов Иванов
 13. Теодора Данаилова Иванова
 14. Теодора Захариева Захариева
 15. Боряна Великова Борисова
 16. Валентин Христов Зарчев
 17. Валентина Цонева Винчева
 18. Веселина Илкова Дафова
 19. Владимир Василев Василев
 20. Гергана Руменова Гаврилова
 21. Десислава Илиева Йорданова
 22. Деян Минчев Минков
 23. Елена Димитрова Димитрова
 24. Ирина Валентиова Велева
 25. Ирина Радославова Петкова
 26. Катя Антонова Савова
 27. Любомира Красимирова Михова
 28. Мария Добрева Семова
 29. Милен Николаев Хаджийски
 30. Нора Жанова Димитрова
 31. Павлина Иванова Петрова
 32. Петър Владимиров Последович
 33. Пламен Стоянов Стефанов
 34. Северина Румянова Лозанова
 35. Силвия Иванчева Георгиева
 36. София Димитрова Кинчева
 37. Христо Михайлов Киров
 38. Юлияна Радославова Андреева
 39. Валентина Стефанова Вълова
 40. Георги Петъров Петров
 41. Георги Радков Тодоров
 42. Гергана Християнова Христова
 43. Десислава Валериева Савева
 44. Дора Светлинова Съева
 45. Елица Петрова Христова
 46. Ивайло Емилов Рангелов
 47. Иван Андреев Лазаров
 48. Илияна Георгиева Василева
 49. Йоана Йочкова Йочева
 50. Красимира Младенова Маркова
 51. Любомира Илиева Кънева
 52. Найден Николаев Вълчев
 53. Невена Стоянова Петкова
 54. Николай Пенчев Троански
 55. Петя Радославова Карагьозова
 56. Таня Константинова Сергеева
 57. Христо Лазаров Гешев
 58. Цветелина Борисова Николова
 59. Цветомир Василев Василев
 60. Бисерка Йорданова Иванова
 61. Борислава Людмилова Александрова
 62. Василена Бориславова Бечева
 63. Весела Генчева Василева
 64. Даря Николаева банова
 65. Диана Нешева Нешева
 66. Иван Красимиров Маринов
 67. Ирена Цонева Чорбаджийска
 68. Искра Росинова Иванова
 69. Йонка Ганчева Петкова
 70. Красимира Иванова Мастравска
 71. Кристина Тошева Костадинова
 72. Мариела Владимирова Акалска
 73. Марин Йорданов Ганчев
 74. Нели Георгиева Пенчева
 75. Николета Миткова Маринова
 76. Нина Милчева Маринова
 77. Павлина Кирилова Занкова
 78. Татяна Жорова Желева
 79. Тихомир Станимиров Стаменов
 80. Александър Петров Гълъбов
 81. Боряна Йорданова Йончева
 82. Велислава Лалчева :Кочева
 83. Веселка Валентинова Петкова
 84. Гергана Лазарова Маринова
 85. Ивелина Димитрова Грънчарова
 86. Ирена Георгиева Димитрова
 87. Ирена Иванова Барова
 88. Ирина Георгиева Учанова
 89. Йоана Величкова Вътева
 90. Мария Красимирова Христова
 91. Мария Олегова Йорданова
 92. Миглена Красимирова Рачева
 93. Моника Младенова Костантинова
 94. Моника пламенова Папазова
 95. Никифор Николаев Меразчиев
 96. Нина Колева Емилиянова
 97. Петко Георгиев Попов
 98. Петя Николаева Мончева
 99. Поля Красимирова Венкова
 100. Силвия Радославова Тодорова
 101. Тодор Минков кънчевски
 102. Виргиния Минкова Найденова
 103. Пенчо Николаев Пенчев
 104. Драгомир Пламенов Куликов
 105. Поля Петкова Найденова
 106. Фея Адрианова Арсова
 107. Петко Хритов Петков
 108. Иво Любомиров Апостолов
 109. Недялко Ангелов Ангелов
 110. Маргарита Петрова Христова
 111. Мирослав Тончев Зюмбюлски

P.S.:
Очаквам допълнения за останалите класове,
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu