Випуск 1994 *

обратно - випуски - нататък

"А"-клас: кл. р-л г-жа Росица Михова
               (по материали на Десислава)
 1. Антоанета Маринова Атанасова
 2. Владимир Иванов Иванов
 3. Георги Монев Монев
 4. Десислава Любомирова Йотова *
  d_yotova@lex.bg
 5. Димитър Спасов Митев
 6. Елица Валериева Георгиева
 7. Ивалина Миткова Драганова
 8. Ивелина Димитрова Горанова
 9. Йоанна Браниславова Бранкова
 10. Калина Лалева Щерева
 11. Калоян Дочев Желязков
 12. Мария Пенкова Цачева
 13. Митко Борисов Боев
 14. Нора Тодорова Асенова
 15. Павлинка Васкова Пенкова
 16. Пенко Михайлов Михайлов
 17. Пламен Иванов Иванов
 18. Росица Маринова Цветкова
 19. Сюлейман Ибрахимов Падиков
 20. Траян Лазаров Василев
 21. Цветомир Цветанов Масларски
"Б"-клас: (по материали на Деян)
 1. Александрина Богомилова Караджова
 2. Анна Иванова Григорова
 3. Боян Димитров Симеонов
 4. Ваня Дафинова Иванова
 5. Васил Димитров Ценев
 6. Велислава Иванова Петкова
 7. Веселин Стефков Веселинов
 8. Георги Стоянов Георгиев
 9. Десислава Пламенова Димитрова
 10. Деян Иванов Плачков *,*
  deancried@yahoo.co.uk
 11. Добромир Беров Загоров
 12. Иван Сашев Димитров
 13. Милена Росенова Маринова
 14. Петя Маринова Тодорова
 15. Полина Михайлова Матева
 16. Румен Николаев Беров
 17. Светла Василева Матева
 18. Снежана Георгиева Маринова
 19. Христофор Николаев Христов
 20. Цветомира Маринова Цанкова

"В"-клас: (по материали на Краси)
    Кл. р-ли: Стоянка Пенева – подг.клас,
                  Красимира Илиева 8-11 клас
                  (krassilieva@yahoo.de)
 1. Велислава Радославова Цанкова
 2. Вержиния Съботинова Йорданова
 3. Георги Илиев Петров
 4. Григор Руменов Тонов
 5. Диана Георгиева Георгиева
 6. Диана Светославова Стефанова
 7. Иван Димитров Стайков
 8. Калин Константинов Краев
 9. Кирил Радославов Кирилов
 10. Миглена Русева Динкова
 11. Надежда Иванова Найденова
 12. Николай Иванов Ненов
 13. Николай Константинов Герганов
 14. Олга Цветанова Панкова
 15. Пламен Лалев Плугов
 16. Росина Тошева Михайлова
 17. Светозар Димитров Германов
 18. Стоянка Стоянова Христова
 19. Събина Петьова Миленска
 20. Таня Николаева Гечева
 21. Татяна Колева Кръстева
 22. Цветелин Димитров Цеков
"Г"-клас: (по материали на Краси)
 1. Ваня Костадинова Николова
 2. Гинка Петрова Георгиева
 3. Диляна Йорданова Нанкова
 4. Жасмина Недялкова Павлова
 5. Ивайло Аспарухов Иванов
 6. Калин Георгиев Караилиев
 7. Любомир Георгиев Николов
 8. Мартин Милков Маровски
 9. Моника Ненкова Венкова
 10. Надя Стефанова Михайлова
 11. Петя Радославова Маринова
 12. Радинка Христова Кожухарова
 13. Росен Емилов Димчев
 14. Росица Дакова Василева
 15. Росица Илиева Вълова
 16. Светла Цонева Цонева
 17. Симеон Боянов Цанев
 18. Христо Минков Христов
 19. Цветанка Иткова Бочева
 20. Яна Тодорова Шишкова

Росица Христова *
rossihristova@yahoo.com


"Д"-клас: "Е"-клас:

"Ж"-клас:
 1. Теодора Цанкова Банкинска *
  teodora_nikolova1975@abv.bg

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Адриана Иванова Чоканова 
 2. Албена Маринова Тодорова
 3. Алесандрина Богомилова 
 4. Андрей Атанасов Блажев
 5. Анелия Димитрова Рачева 
 6. Анна Иванова Григорова 
 7. Антоанета Маринова Атанасова
 8. Антон Денчев Иванов 
 9. Бисер Божидаров Димов 
 10. Боян Димитров Цветанов 
 11. Ваня Дафинова Иванова 
 12. Васил Димитров Ценев 
 13. Васил Цанков Цонев 
 14. Велислава Иванова Петкова 
 15. Велислава Радославова Цалкова 
 16. Вержиния Съботинова Йорданова 
 17. Веселин Милков Захариев 
 18. Веселин Стефков Веселинов
 19. Владимир Иванов Вълков 
 20. Владимир Иванов Горняков 
 21. Владимира Енчева Енчева 
 22. Георги Илиев Петров 
 23. Георги Монев Монев 
 24. Георги Стоянов Георгиев 
 25. Гинка Петрова Георгиева 
 26. Горан Димитров Стоянов 
 27. Григор Руменов Топов 
 28. Данаил Йорданов Иванов 
 29. Даниел Иванов Даков 
 30. Даниела Димитрова Димитрова 
 31. Дария Димитрова Малакова 
 32. Десимир Людмилов Йорданов 
 33. Десислава Любомирова Йотова *
  d_yotova@lex.bg
 34. Десислава Пламенова Димитрова 
 35. Деян Иванов Плачков *
  deancried@yahoo.co.uk
 36. Диана Георгиева Георгиева 
 37. Диана Пенчева Плашилова 
 38. Диана Тодорова Габърска
 39. Диляна Йорданова Нанкова 
 40. Димитър Димитров Димитров 
 41. Димитър Спасов Митев 
 42. Дияна Светославова Стефанова
 43. Добромир Беров Загоров 
 44. Жасмина Недялкова Павлова 
 45. Златка Велиславова Игнатова 
 46. Ивайло Аспарухов Георгиев
 47. Ивайло Илиев Николов 
 48. Ивайло Стефанов Караиванов
 49. Ивалина Миткова Драганова 
 50. Иван Димитров Стайков
 51. Иван Николаев Генов 
 52. Иван Петков Кушлев
 53. Иван Сашев Димитров 
 54. Ивана Радославова Христова 
 55. Иваничка Пенкова Иванова 
 56. Ивелина Димитрова Горанова 
 57. Илиана Севдалинова Илиева 
 58. Илица Валериева Георгиева
 59. Илиян Костадинов Добрев 
 60. Йоанна Браниславова Бранкова 
 61. Калин Георгиев Каралиев 
 62. Калин Константинов Краев 
 63. Калина Лалева Щерева 
 64. Калоян Дочев Желязков 
 65. Камелия Николаева Кънчева 
 66. Кирил Радославов Антонов 
 67. Красимира Цанкова Цанова 
 68. Кристина Цветославова Цанкова 
 69. Любомир Георгиев Николов
 70. Людмил Иванов Пенчев 
 71. Людмила Лазарова Петрова 
 72. Мария Пенкова Цачева 
 73. Мария Радославова Ванчева 
 74. Марияна Димитрова Веселинова 
 75. Мартин Милков Маровски 
 76. Мартин Радославов Иванов 
 77. Миглена Русева Динкова 
 78. Милена Детелинова Михайлова 
 79. Милена Николова Стоянова 
 80. Милена Росинова Маринова 
 81. Милена Цанкова Сливкова 
 82. Мирослава Иванова Ангелова 
 1. Мирослава Петкова Панамска
 2. Митко Борисов Боев 
 3. Моника Ненкова Венкова
 4. Надежда Иванова Найденова
 5. Надя Стефанова Михайлова 
 6. Наталия Иванова Банева 
 7. Наталия Карлова Краева 
 8. Николай Иванов Ненов 
 9. Николай Константинов Герганов
 10. Николай Красимиров Димитров 
 11. Нора тодорова Асенова 
 12. Огнян Иванов Недев
 13. Олга Цветанова Палкова 
 14. Павлинка Васкова Пенкова 
 15. Пенко Иванов Иванов
 16. Пенко Михайлов Михайлов 
 17. Петър Димитров Малаков 
 18. Петя Георгиева Божинова 
 19. Петя Маринова Метоодиева 
 20. Петя Радославова Маринова 
 21. Пламен Иванов Иванов 
 22. Пламен Лалев Плугов 
 23. Полина Михайлова Матева 
 24. Радина Христова Кожухарова  
 25. Радослав Димитров Радков 
 26. Росен Емилов Димчев 
 27. Росен Иванов Иванов 
 28. Росен Иванов Иванов 
 29. Росен Николаев Петков 
 30. Росина Тошева Михайлова 
 31. Росица Докова Василева *
 32. Росица Илиянова Вълова *
 33. Росица Костадинова Русева *
 34. Росица Маринова Цветкова *
 35. Росица Неделчева Кривирадева *
 36. Румен Николаев Беров
 37. Румен Спасов Иванов 
 38. Светла Василева Матева
 39. Светла Цонева Цонева 
 40. Светозар Димитров Германов
 41. Симеон Боянов Цанев
 42. Симеон Цанков Ценкуловски
 43. Снежана Георгиева Маринова 
 44. Соня Дониславова  Гечева 
 45. София Викторовна Агафонкина 
 46. Станил Розинов Чапанов 
 47. Станимир Стелиянов Станчев 
 48. Станислава Стоилова Атанасова 
 49. Стоян Николаев Стоянов 
 50. Стоян Петков Стоянов 
 51. Стоянка Стоянова Христова 
 52. Събина Петрова Милонска 
 53. Събка гачева Радева
 54. Таля Николаева Гечева 
 55. Таня Стоянова Иванова 
 56. Татяна Колева Кръстева 
 57. Татяна Минкова Дулева 
 58. Теодора Петрова Василева 
 59. Теодора Цанкова Банкинска *
  teodora_nikolova1975@abv.bg
 60. Тихомир Петров Станев 
 61. Траян Лазаров Василев 
 62. Христо Минков Христов 
 63. Христофор Николаев Христов 
 64. Цвета Борисова Балевска 
 65. Цветанка Иванова Генкова *
  tzgenkova@mail.bg
 66. Цветанка Иткова Бочева 
 67. Цветелин Димитров Цеков 
 68. Цветелина Дочкова Дочева 
 69. Цветелина Цанкова Ангелова 
 70. Цветомир Миралавов Цонков 
 71. Цветомир Пенков торнев 
 72. Цветомир Цветанов Масларски 
 73. Цветомира Маринова Цанкова 
 74. Цветослав Цанков Цачев
 75. Яна Тодорова Шишкова 

Напуснали:

 1. Ангелина Георгиева Георгиева
 2. Пламен Герогиев Георгиев *
  plamen.georgiev@bbsrc.ac.uk

P.S.: Ще се радвам на допълнения за точните класове. Пратете ми Ваш e-mail адрес за публикуване. Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu