Випуск 1969 

обратно - випуски - нататък

"А" клас: кл. р-л Найден Ангелов
(по материали на Елена)
 1. Валя Ботева Андреева
 2. Веселин Александров Рубчев *
  donaustar@t-online.de
 3. Гунчо Иванов Гунчев
 4. Димитър Марков Кръстев
 5. Димитричка Тодорова Кайрякова
 6. Евгения Христова Станчева
 7. Елена Георгиева Цуцуманова *
  emoyseeva@abv.bg
 8. Емилия Дакова Петрова
 9. Карло Георгиев Павлов
 10. Кирил Марков Мичев
 11. Малин Петров Петков
 12. Мариана Христова Димитрова
 13. Наташа Тотева Петрова
 14. Неделчо Симеонов Дончев
 15. Радинка димова Георгиева
 16. Рея-Силвия Василева Бойанова
 17. Румен Георгиев Кирков
 18. Свилена Минкова Христова
 19. Симеон Николов Симеонов
 20. Снежана Петрова Ванкова
 21. Татяна Димитрова Мочева
 22. Тошко Райков Дучев
 23. Христо Тодоров Христов
"Б" клас: кл. р-л Балевски
  (по материали на Дора)
 1. Александър Стефанов Стойчев
 2. Венко Василев Костадинов
 3. Висла Иванова Илиева
 4. Георги Колев Матеевски
 5. Диана Детелинова Цанкова
 6. Динка Иванова Николова
 7. Евелина Йотова Дръндаровa
 8. Емил Стефанов Ангелов
 9. Златинка Димова Ангелова
 10. Иван Пенчев Иванов
 11. Илиан Василев Кръстев
 12. Кольо Цонев Иванов
 13. Красимира Илиева Петрова
  krassilieva@yahoo.de
 14. Кунчо Петков Кунев
 15. Лазар Георгиев Копринаров
 16. Лили Кръстева Василева
 17. Лилия Томова Лазарова
 18. Маргарита Дикова Живулова
 19. Мария Антимова Вълчева
 20. Николай Пейков Колев
 21. Параскева Димитрова Вълчанова
 22. Радка Димитрова Йосифова
 23. Стефка Стелианова Георгиева
 24. Стефка Тодорова Петрова
 25. Тодорка Стоева Венова
  dora@brilliant-invest.com

"В" клас: (по материали на Лили)
 1. Антон Павлов  Стоименов
 2. Бианка Евгениева Цекова
 3. Валентин Люб. Дарданов
 4. Виолета Георгиева Ветова
 5. Георги Николов Гетов
 6. Гунка Иванова Иванова
 7. Даниела Йорданова Данаилова
 8. Емил Костадинов Каменов
 9. Здравко Тодоров Златанов
 10. Зоя Василева Иванова
 11. Лидия Павлова Николова
 12. Меглена Иванова Кирякова
 13. Митко Петров Василев
 14. Пенка Петрова Тодорова
 15. Петра Димитрова Иванова
 16. Пролет Иванова Константинова
 17. Рая Георгиева Стоянова
 18. Румяна Събчева Търновска
 19. Сергей Стойков Данчев
 20. Татяна Минкова Акалска
 21. Татяна П.Панова
 22. Тодорина Георгиева Миткова
 23. Цанко Тодоров Цанов
 24. Цветанка П. Желязкова 
"Г" клас: (по материали на Лили)
 1. Антоанета Стефанова Райкова
 2. Борис Тодоров Братухчев
 3. Валентин Бориславов Йосифов 
 4. Веселина Георгиева Мондешка
 5. Галя Йорданова Райкова
 6. Георги Колев Георгиев georgi@lessedra.com
 7. Данчо Димитров Панайотов
 8. Дешка Владиславова Друмева
 9. Добри Семов Добрев
 10. Евгения Димитрова  Цанкова
 11. Екатерина Георгиева Метева
 12. Иван Стоянов Сираков
 13. Йонка Борисова  Винчева
 14. Калин Николов Добрев
 15. Камелия Томчева  Нечева
 16. Лиляна Райкова Димитрова
  milova@balkantex.com,
 17. Лъчезара Георгиева Иванова
 18. Малчо Георгиев Денев
 19. Марин Найденов Нешков
 20. Мария Тодорова Балева
 21. Михаил Минков Георгиев
 22. Румяна Георгиева Гачева
 23. Сашо Любенов Узунов
 24. Стилиян Тончев Генов
 25. Христофор Иванов Христов
 26. Янка Павлева Герганова

Класни ръководители и възпитатели:

 • Подг. клас: Жени Кантарджева,
  Роза  Влайчева
 • VIII, IX кл. - Volker Engelke/физика/  Михаил Бенев
 • X, XI  клас – Екатерина Славчева,   Хари Андрейчев

Общ списък:

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Александър Стефанов Стойчев (Б-клас)
 2. Антоанета Ст. Райкова
 3. Антон Павлов Стоименов
 4. Бианка Евгениева Цекова
 5. Борис Тодоров Братухчев
 6. Валентин Бориславов Йосифов
 7. Валентин Люб. Дарданов
 8. Валя Ботева Андреева
 9. Венко Василев Костадинов (Б-клас)
 10. Веселина Георгиева Мондешка
 11. Веселин Александров Рубчев *,*
  donaustar@t-online.de
  v.rubcev@donaustar.com
 12. Виолета Георгиева Ветова
 13. Висла Иванова Илиева (Б-клас)
 14. Галина Йорданова Райкова
 15. Георги Колев Георгиев
  georgi@lessedra.com
 16. Георги Колев Матеевски (Б-клас)
 17. Георги Николов Гетов
 18. Гунка Иванова Иванова
 19. Гунчо Иванов Гунчев
 20. Даниела Йорданова Данаилова
 21. Данчо Димитров Панайотов
 22. Дешка Владиславова Друмева
 23. Диана Детелинова Цанкова (Б-клас)
 24. Димитър Марков Кръстев
 25. Димитричка Тодорова Кайрякова
 26. Динка Иванова Николова (Б-клас)
 27. Добри Семов Добрев
 28. Евгения Димитрова Цанкова
 29. Евгения Христова Станчева
 30. Евелина Йотова Дръндаровa (Б-клас)
 31. Екатерина Георгиева Метева
 32. Елена Георгиева Цуцуманова *
  emoyseeva@abv.bg
 33. Емил Костадинов Каменов
 34. Емил Стефанов Ангелов (Б-клас)
 35. Емилия Дакова Петрова
 36. Здравко Тодоров Златанов
 37. Златинка Димова Ангелова (Б-клас)
 38. Зоя Василева Иванова
 39. Иван Пенчев Иванов (Б-клас)
 40. Иван Стоянов Сираков
 41. Илиан Василев Кръстев (Б-клас)
 42. Йонка Борисова Винчева
 43. Камелия Тончева Нешева
 44. Карло Георгиев Павлов
 45. Кирил Марков Мичев
 46. Кольо Цонев Иванов (Б-клас)
 47. Красимира Илиева Петрова (Б-клас)
  krassilieva@yahoo.de
 48. Кунчо Петков Кунев (Б-клас)
 49. Лазар Георгиев Копринаров (Б-клас)
 1. Лидия Павлова Николова
 2. Лили Кръстева Василева (Б-клас)
 3. Лилия Томова Лазарова (Б-клас)
 4. Лиляна Райкова Димитрова
 5. Лъчезара Георгиева Иванова
 6. Малин Петров Петков
 7. Малчо Георгиев Денев
 8. Мариана Христова Димитрова
 9. Маргарита Дикова Живулова (Б-клас)
 10. Марийка Тодорова Балева
 11. Марин Найденов Нешков
 12. Мария Антимова Вълчева (Б-клас)
 13. Меглена Иванова Кирякова
 14. Митко Петров Василев
 15. Михаил Митков Георгиев
 16. Наташа Тотева Петрова
 17. Неделчо Симеонов Дончев
 18. Николай Пейков Колев (Б-клас)
 19. Параскева Димитрова Вълчанова (Б-клас)
 20. Пенка Петрова Тодорова
 21. Петра Димитрова Иванова
 22. Пролет Иванова Константинова
 23. Радинка димова Георгиева
 24. Радка Димитрова Йосифова (Б-клас)
 25. Рая Георгиева Стоянова
 26. Рея-Силвия Василева Бойанова
 27. Румен Георгиев Кирков
 28. Румяна Георгиева Гатева
 29. Румяна Събчева Търновска
 30. Сашо Любенов Узунов
 31. Свилена Минкова Христова
 32. Сергей Стойков Данчев
 33. Симеон Николов Симеонов
 34. Снежана Петрова Ванкова
 35. Стефан Георгиев Парасков
 36. Стефка Стелианова Георгиева (Б-клас)
 37. Стефка Тодорова Петрова (Б-клас)
 38. Стоян Тотев Стоянов
 39. Татяна Димитрова Мочева
 40. Татяна Минкова Акалска
 41. Татяна П. Панова
 42. Тодорина Георгиева Миткова
 43. Тодорка Стоева Венова (Б-клас)
  dora@brilliant-invest.com
 44. Тошко Райков Дучев
 45. Христо Тодоров Христов
 46. Христофор Иванов Христов
 47. Цанко Тодоров Цанов
 48. Цветанка П. Желязкова
 49. Янка Павлова Герганова

Вижте още снимки от вечерта на Празника 2006.

P.S.:
Ще се радвам на допълнения за точните класове. Ако желаете да улесните контактите помежду си, пратете ми Ваш e-mail адрес за публикуване.
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu