Випуск 1963 (немски) - непълен списък

обратно - випуски - нататък

Събота, 16 март, 2002

"А"-клас: (по материали на Иван Бенчев)
 • Захари Захариев, международник, а?
 • Любен Съботинов, а?
 • Стефан Матеев от Бургас, а?
"Б"-клас: (по материали на Иван Бенчев)
 • Атанас Тилев, б?, випуск 1963,
  "reputedly the richest man in  Bulgaria".    http://www.andrewcrofts.com/
 • Елисавета (Ели) от Лом, б
 • Зоя от Стрелча, б?
 • Иван Щърков от Ловешко, дипломат, б
 • Кирил Георгиев от Лом, б?
 • Петя Костова-Николова от Пловдив,
  препод. немска филология, б?
 • Стефка Милева от Ловеч, немска филология,
  директорка ЕСПУ 1981-1990, б?

"В"-клас: (по материали Нешка)
 1. Александър Цочев, София
 2. Богданка Килифарева, Габрово
 3. Весела Попова, Асеновград
 4. Георги Дъгарадин, Банско
 5. Данаилка Димитрова, София
 6. Екатерина Димова, Варна
 7. Иван Бенчев, Ловеч
  bentchev@gmx.de
 8. Иван Николов, Димитровград
 9. Йордан Петков (Мамбо), Берковица
 10. Лили, София
 11. Маргарита Георгиева, Радомир
 12. Милка Минчева, Ветрен
 13. Нешка Фидьова, София *,*,*
  neschka@gmail.com
 14. Пенка Величкова, Пазарджик
 15. Пенка Кунева, Карнобат
 16. Светлозар Тренев, София
 17. Свилен Колипатков, Свищов
 18. Стоянка Вълчева, Смочан
 19. Стела, Благоевград
 20. Трайко Трайков, София
 21. Цветанка Съйкова, Плевен.

 

"Г"-клас:

 


"Д"-клас: (по материали на Иван Бенчев)
 • Александър Френгов, д
 • Анна Георгиева от Русе, д
 • Атанас Павлов ? клас
 • Валентина Цонева, д
 • Веса Ралева, д
 • Веселин, д
 • Виталий Пантев
 • Георги Караджов (Караджата), д
 • Георги Тупаров
 • Георги, д
 • Емилия Маркова, д
 • Здравка от Плевенско, д
 • Иван Бенчев от Ловеч, в/д
 • Иван Семков от София, д
 • Надежда Андреева, д
 • Никола Грънчаров, д
 • Олга, д
 • Румяна+, д?

 

"Е"-клас:

 


Неделя, 04 септември, 2005
...
*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Александър Атанасов  Френгов
 2. Ангел Немов Топалов
 3. Анка Богданова Маринова
 4. Анна Георгиева Георгиева
 5. Анка Иванова Сотирова
 6. Атанас Жеков Тилев
 7. Атанас Павлов Петков
 8. Богданка Иванова Килифарова
 9. Бойка Иванова Димитрова
 10. Валентина Цонева Николова
 11. Василка Илиева Дамянова
 12. Венета Щерева Събева
 13. Величко Ангелов Величков
 14. Веса Боянова Миланова
 15. Весела Климентова
 16. Веселин Петров Тинев
 17. Веска Ралева Ноева
 18. Веска Стойкова  Йовкова
 19. Виолета Димитрова Христова
 20. Виолетка Иванова Бонева
 21. Витко Борисов Пантев
 22. Ганка Иванова Пенева
 23. Генади Стефанов Ганчев
 24. Георги Радков Дъгарадин
 25. Гинка Златкова Янакиева
 26. Горан Петков Цеков
 27. Данаилка Димитрова Данайлова
 28. Димитрина Иванова Желева
 29. Досю Йорданов Поликрайщов
 30. Екатерина Василева Димова
 31. Еленка Минчева Владкова
 32. Елисавета Георгиева Аврамова
 33. Елка Георгиева Четилева
 34. Емилия Димитрова Маркова
 35. Емилия Симеонова Петрова
 36. Захари Асенов Захариев
 37. Здравка Кръстева Димитрова  
 38. Зорка Иванова Лечева
 39. Зоя Няголова  Христева
 40. Иван Костов Бенчев (homepage)
  Bentchev@gmx.de
 41. Иван Николов Иванов
 42. Иван Павлов Семков
 43. Иван Стойнов Иванов
 44. Йордан Иванов Петков
 45. Йорданка Николова Георгиева
 46. Кети Колева Минчева
 47. Кирил Георгиев Тодоров
 1. Крайчо Марчев Краев
 2. Красимир Николов Тошев
 3. Красимира Тодорова Трифонова *
  Krassi.Gionova@abv.bg
 4. Любен Стойнов Съботинов
 5. Маргарита Любенова Йорданова
 6. Маргарита Славчева Георгиева
 7. Маргарита Цанкова Ганева
 8. Марийка Серафимова Станчева
 9. Марийка Цветанова Стоева
 10. Милка Иванова Минчева
 11. Надежда Андреева Нейкова
 12. Надежда Йорданова Николова
 13. Надежда Стоянова Заякова
 14. Надя Костадинова Димитрова
 15. Недялка Димитрова Танева
 16. Нешка Димитрова Фидьова *
  neschka@gmail.com
 17. Никола Станков Грънчаров
 18. Николина Симеонова Найденова
 19. Олга Крумова Чимева
 20. Пенка Величкова Тодорова
 21. Пенка Иванова Костадинова
 22. Пенка Кунева Иванова
 23. Петранка Петрова Ганчева
 24. Петя Георгиева Костова
 25. Петър Иванов Тодоров
 26. Радка Димитрова Мазганова
 27. Радко Дамянов Радулов
 28. Розка Стефанова Радева
 29. Румянка Алексиева Дончева
 30. Светла Генова Петкова
 31. Светлозар Драгомиров Тренев
 32. Свилен Йосиф Колипатков
 33. Софийка Стратиева Михайлова
 34. Стефа Илиева Кочева
 35. Стефан Машев Стефанов
 36. СтоянкаГеоргиева Колева
 37. Стоянка Пенева Вълчева 1944
 38. Теофана Илиева  Търпанова
 39. Тодор Крумов Маринков
 40. Цветанка Петрова Съйкова
 41. Цветанка Янкулова Христова
 42. Цецка Димитрова Ангелова
 43. Юлия Илиева Алексиева
 44. Янка Иванова Маринова
 45. Трайко Константинов Трайков
 46. Анна Йосифова Иванова

Не разполагаме с по-подробна информация. Помогнете ни с Вашите допълнения!
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu