Випуск 1999 

обратно - випуски - нататък

"А" клас: (по материали на Здрава)
 1. Даниела Жанова Димитрова
 2. Здрава Георгиева Иванова *
  zdraveto7@yahoo.com
 3. Иван Атанасов Симеонов
 4. Иван Илиев Петков
 5. Ирина Димитрова Цветанова
 6. Искра Велинкова Бонева
 7. Катерина Николаева Добрева
 8. Красимира Георгиева Дамянова
 9. Кремена Стефанова Донкова
 10. Кристина Максимова Сидорова
 11. Лора Маринова Иванова
 12. Мартин Иванов Радев
 13. Мая Петкова Стойчева
 14. Павел Гаврилов Трифонов
 15. Ралица Иванова Христова
 16. Светослав Валентинов Тодоров
 17. Светослава Веселинова Миланова
 18. Силвия Димитрова Петрова
 19. Тихомир Пламенов Русев
 20. Цветозар Даков Гатев
"Б" клас: (по материали на Здрава)
 1. Борислава Здравкова Христова
 2. Георги Насков Чилев
 3. Георги Николаев Ламбрев
 4. Данаил Петков Леков
 5. Деян Илиев Дончев
 6. Елица Младенова Димитрова
 7. Илиян Галинов Кирков
 8. Камелия Илиянова Петкова
 9. Кристина Василева Бонева
 10. Маринела Миткова Белерска
 11. Мая Величкова Георгиева
 12. Наталия Илиева Джабарска
 13. Павел Димитров Петков
 14. Ралица Милкова Петрова
 15. Светлин Ценков Петров
 16. Силвия Петрова Иванова
 17. Симеон Минков Симеонов
 18. Соня Радева Петрова
 19. Таня Атанасова Петрова

"В" клас:
(по материали на Владимир Василев)
 1. Александър Христов Атанасов
 2. Алекси Емилов Брънеков
 3. Борислав Веселинов Боев
 4. Велислав Тодоров Ганев
 5. Весела Ангелова Грамофска
 6. Ивайло Ценков Георгиев
 7. Камелия Венциславова Вълчева
 8. Мариела Данева Цонева
 9. Марина Георгиева Смилова
 10. Марина Тодорова Богданова
 11. Мирослав Светославов Вутев
 12. Наталия Велиславова Симеонова
 13. Неда Тошкова Колева
 14. Пламен Бойков Стойновски
 15. Полина Валентинова Петрова
 16. Сергей Николаев Цандев
 17. Снежана Георгиева Лафчийска
 18. Станимира Маринова Маринова
 19. Стефка Петрова Христова
 20. Теодора Виолинова Димитрова
"Г" клас:
(по материали на Владимир Василев)
 1. Аглика Александрова Александрова
 2. Владимир Лъчезаров Василев *,* (skor_pion@abv.bg, vlado2910@yahoo.com )
 3. Диана Иванова Добрева
 4. Ивайло Пертов Генов
 5. Ивелина Тодорова Панамска
 6. Искрен Цветелинов Кинчев
 7. Калинка Русева Бочева
 8. Красимир Илиев Кръстев
 9. Мануела Василева Попова
 10. Мая Маринова Христова
 11. Мила Иванова Иванова
 12. Мирослава Боянова Коева
 13. Митко Лачев Йорданов
 14. Николай Миленов Николов
 15. Павлина Христова Андровска *
  androvska_pavlina@hotmail.com
 16. Преслава Ангелова Заимова
 17. Станислава Иванова Карагьозова
 18. Стефка Петева Благоева
 19. Теодор Ненчев Новаков
 20. Тихомир Цанков Цанков
 21. Цветелина Тодорова Асенова
"Д" клас: кл. р-л Таня Колева
(по материали на Калоян, снимки от Нели Делчева)
 1. Антоанета Николаева Цанова
 2. Бранимира Иванова Николова
 3. Димитър Христов Добрев
 4. Дичо Стоянов Банв
 5. Илвина Владимирова Илийчева
 6. Йорданка Георгиева Константинова
 7. Калоян Росенов Райков *
  raikoff@yahoo.com
 8. Мариана Христова Христова
 9. Милкана Минчева Колчевска
 10. Николай Красимиров Кънчев
 11. Петрана Генчева Лазарова
 12. Пламен Стефанов Асенов
 13. Пламена Милева Маринова
 14. Силвия Георгиева Цонева
 15. Силвия Цанков Стоянова
 16. Стефан Георгиев Ковачев
 17. Тони Илиянов Шойлеков
 18. Христо Стефанов Станчев
 19. Цветелина Маркова Маринова
 20. Цветелина Петрова Маринова
"E" клас: кл. р-л Иво Райнов
 1. Боряна Валентинова Илиева
 2. Бранимир Венциславов Топчиев
 3. Венета Бориславова Димитрова
 4. Галина Илиева Цачева
 5. Георги Владимиров Алексиев
 6. Георги Валентинов Велев
 7. Даниела Иванова Бечева
 8. Десислава Василева Василева
 9. Донка Маринова Бебевска
 10. Иво Иванов Недков
 11. Йоана Петрова Китайска
 12. Катя Христова Христова
 13. Маргрета Кирилова   Баева
 14. Мартин Найденов Найденов
 15. Милен Детелинов Ковачев
 16. Милена Славчева Славчева
 17. Николай Николаев Николов
 18. Силвана Христофорова Христофорова
 19. Силвия Маринова Нановска
 20. Соня Николаева Колева
 21. Стефан Красимиров Тодоров
 22. Цветомира Тихомирова Бочева
 23. Цветослав Детелинов Ковачев

"Ж" клас: (по материали на Кали)
 1. Величка Стефчева Спасова
 2. Вергиния Милчева Миревска
 3. Виктория Велизарова Лазарова
 4. Владимир Иванов Иванов
 5. Габриела Дянкова Петрова
 6. Гергана Вълкова Петрова
 7. Гинка Борисова Бойчева
 8. Десислава Тодорова Йонова
 9. Елена Стефанова Димитрова
 10. Елица Иванова Асенова
 11. Емилия Пламенова Такева
 12. Калина Пламенова Иванова *
  kpivanova@yahoo.co.uk
 13. Мариета Динкова Динкова
 14. Мирослава Стоянова Иванова
 15. Надежда Йорданова Узунска
 16. Надежда Красимирова Стойкова
 17. Николай Владимиров Иванов
 18. Петя Маринова Маринова
 19. Полина Маринова Христова
 20. Поля Стефанова Петранова
 21. Преслав Миленов Нанков
 22. Ралица Иванова Петрова
 23. Станислава Красимирова Маринова
 24. Стела Цанкова Петкова
 25. Стоянка Станиславова Тодорова
 26. Теодорова Добромирова Ангелова
 27. Цветина Миткова Дойчева
 28. Юлия Иванова Конова

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Борислава Здравкова Христова
 2. Георги Насков Чилев
 3. Георги Николаев Ламбрев
 4. Данаил Петков Леков
 5. Деян Илиев Дончев
 6. Елица Младенова Димитрова
 7. Илиян Галинов Кирков
 8. Камелия Илиянова Петкова
 9. Кристина Василева Бонева
 10. Маринела Миткова Белерска
 11. Мая Величкова Георгиева
 12. Наталия Илиева Джабарска
 13. Павел Димитров Петков
 14. Ралица Милкова Петрова
 15. Светлин Ценков Петров
 16. Силвия Петрова Иванова
 17. Симеон Минков Симеонов
 18. Соня Радева Петрова
 19. Таня Атанасова Петрова
 20. Даниела Жанова Димитрова
 21. Здрава Георгиева Иванова *
  zdraveto7@yahoo.com
 22. Иван Атанасов Симеонов
 23. Иван Илиев Петков
 24. Ирина Димитрова Цветанова
 25. Искра Велинкова Бонева
 26. Катерина Николаева Добрева
 27. Красимира Георгиева Дамянова
 28. Кремена Стефанова Донкова
 29. Кристина Максимова Сидорова
 30. Лора Маринова Иванова
 31. Мартин Иванов Радев
 32. Мая Петкова Стойчева
 33. Павел Гаврилов Трифонов
 34. Ралица Иванова Христова
 35. Светослав Валентинов Тодоров
 36. Силвия Димитрова Петрова
 37. Светослава Веселинова Миланова
 38. Тихомир Пламенов Русев
 39. Цветозар Даков Гатев
 40. Александър Христов Атанасов
 41. Алекси Емилов Брънеков
 42. Борислав Веселинов Боев
 43. Велислав Тодоров Ганев
 44. Весела Ангелова Грамовска
 45. Ивайло Ценков Георгиев
 46. Камелия Венциславова Вълчева
 47. Мариела Данева Цонева
 48. Марина Георгиева Смилова
 49. Марина Тодорова Богданова
 50. Мирослав Светославов Вутев
 51. Наталия Велиславова Симеонова
 52. Неда Тошкова Колева
 53. Полина Валентинова Петрова
 54. Пламен Бойков Стойновски
 55. Сергей Николаев Цандев
 56. Снежана Георгиева Лафчийска
 57. Станимира Маринова Маринова
 58. Стефка Петрова Христова
 59. Теодора Виолинова Димитрова
 60. Аглика Алесандрова Александрова
 61. Владимир Лъчезаров Василев
 62. Диана Иванова Добрева
 63. Ивайло Петров Генов
 64. Ивелина Тодорова Панамска
 65. Искрен Цветелинов Кинчев
 66. Калинка Русева Бочева
 67. Красимир Илиев Кръстев
 68. Мануела Василева Попова
 69. Мая Маринова Христова
 70. Мила Иванова Иванова
 71. Мирослава Боянова Коева
 72. Митко Лачев Йорданов
 73. Николай Миленов Николов
 74. Павлина Христова Андровска
 75. Преслава Ангелова Заимова
 76. Станислава Иванова Карагьозова
 77. Стефка Петева Благоева
 78. Теодор Ненчев Новаков
 79. Тихомир Цанков Цанков
 80. Цветелина Тодорова Асенова
 81. Антоанета Николаева Цанова
 82. Бранимира Иванова Николова
 83. Димитър Христов Добрев
 84. Дичо Стоянов Банв
 85. Илвина Владимирова Илийчева
 86. Йорданка Георгиева Константинова
 1. Калоян Росенов Райков
 2. Мариана Христова Христова
 3. Милкана Минчева Колчевска
 4. Николай Красимиров Кънчев
 5. Петрана Генчева Лазарова
 6. Пламен Стефанов Асенов
 7. Пламена Милева Маринова
 8. Силвия Георгиева Цонева
 9. Силвия Цанков Стоянова
 10. Стефан Георгиев Ковачев
 11. Тони Илиянов Шойлеков
 12. Христо Стефанов Станчев
 13. Цветелина Маркова Маринова
 14. Цветелина Петрова Маринова
 15. Боряна Валентинова Илиева
 16. Катя Хритова Христова
 17. Венета бориславова Димитрова
 18. Галина Илиева Цачева
 19. Георги Владимиров Алексиев
 20. Даниела Иванова Бечева
 21. Десислава Василева Василева
 22. Донка Маринова Бебевска
 23. Иво Иванов Недков
 24. Йоана Петрова Китайска
 25. Бранимир Венциславов Топчиев
 26. Милен Детелинов Ковачев
 27. Милена Славчева Славчева
 28. Николай Николаев Николов
 29. Силвана Христофорова Николова
 30. Соня Николаева Колева
 31. Мартин Найденов Найденов
 32. Силвия Маринова Нановска
 33. Стефан Красимиров Тодоров
 34. Цветомира Тихомирова Бочева
 35. Цветослав Детелинов Ковачев
 36. Величка Стефчева Спасова
 37. Вергиния Милчева  Миревска
 38. Виктория Велизарова Лазарова
 39. Владимир Иванов Иванов
 40. Габриела Дянкова Петрова
 41. Гергана Вълкова Петрова
 42. Гинка Борисова Бойчева
 43. Десислава Тодорова Йонова
 44. Елена Стефанова Димитрова
 45. Елица Иванова Асенова
 46. Емилия Пламенова Такева
 47. Калина Пламенова Иванова
 48. Мариета Динкова Динкова
 49. Мирослава Стоянова Иванова
 50. Надежда Йорданова Узунска
 51. Надежда Красимирова Стойкова
 52. Николай Владимиров Иванов
 53. Петя Маринова Маринова
 54. Полина Маринова Христова
 55. Поля Стефанова Петранова
 56. Преслав Миленов Нанков
 57. Ралица Иванова Петрова
 58. Станислава Красимирова Маринова
 59. Стела Цанкова Петкова
 60. Стоянка Станиславова Тодорова
 61. Теодорова Добромирова Ангелова
 62. Цветина Миткова Дойчева
 63. Юлия Иванова Конова
 64. Анелия Иванова Христова
 65. Борислава Цанкова Йотова
 66. Венета Николаева Бойчева
 67. Диана Николова Генкова  
 68. Елена Кирилова Енчва
 69. Ивелина Руменова Рускова
 70. Кремена Красимирова Бекярова
 71. Цветелина Николаева Георгиева
 72. Радослава Николаева Иванова
 73. Наталия Илиева Минкова
 74. Севда Исметова Узунова
 75. Ренета Маринова Димитрова
 76. Ивайло Йотов Найденов
 77. Вяра Ценкова Марокова
 78. Нели Цецова Иванова
 79. Тихомира Николаева Въцова
 80. Преслава Руменова Кисова
 81. Развигор Панайотов Панайотов
 82. Силвия Цецова Йотова
 83. Цвета Петрова Маркова
 84. Маргрета Кирилова Баева
 85. Георги Валентинов Велев
 86. Мартин Димитров Стоянов

P.S.: Очаквам допълнения за останалите класове, Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu