Випуск 1971* 

обратно - випуски - нататък

"А"-клас: (по материали на Стоян)
 1. Антон Николов Таслаков
 2. Бистра Методиева Ценова
 3. Ваня Стоянова Цареева
 4. Георги Димитров Георгиев
 5. Диана Минчева Рашкова
 6. Елка Рачева Жечева
 7. Ивайло Лазаров Връбчев
 8. Йордан Пенчев Йорданов
 9. Колчо Кирилов Ковачев
 10. Лъчезар Христов Попов
 11. Любомир Иванов Мишев
 12. Маргарита Николаева Колева
 13. Мариана Любомирова Радева
 14. Милко Генчев Мичев
 15. Надежда Иванова Рускова
 16. Огнян Каменов Каменов
 17. Райка Цветанова Петкова *
 18. Светла Йорданова Бакьова
 19. Светлин Томов Генов
 20. Стоян Петров Груев **
  gruev_lovech@abv.bg
 21. Таня Океанова Петрова
 22. Цветанка Ганчева Гичева
 23. Ценка Йорданова Николова
 24. Юлиана Венелинова Иванова

 

"Б"-клас:

 


"В"-клас:

 

"Г"-клас:

 


Неделя, 04 септември, 2005
...
*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Алекси Ст. Алексиев
 2. Антония Г. Николова
 3. Асен Петков Петков
 4. Атанас Спиридонов Величков
 5. Братой Георгиев Копринаров
 6. Бонка Ст. Станчева
 7. Бистра М. Ценова
 8. Бисер Д. Столаров *
  dr.stolarow@berlin.de
 9. Валентин Николов Нейков
 10. Валери Ив. Матев
 11. Ваня ст. Цареева
 12. Венелинка Димитрова Димитрова
 13. Венцислав Хр. Иванов
 14. Вергиния С. Василева *
  nija_kn@abv.bg
 15. Веселин Иванов Василев
 16. Веселин Хр. Тодоров
 17. Витко Ив. Витков
 18. Владилен Асенов Матев
 19. Георги. Дим. Георгиев
 20. Дора Василева Митева
 21. Донка Ил. Петрова
 22. Димитрин Ив. Спасов
 23. Диана М. Рашкова
 24. Дианна Киркова Йорданова
 25. Даринка Маркова Иванова
 26. Евгения Стоянова Георгиева
 27. Елеонора П. Попова
 28. Елка Р. Жекова
 29. Емил Стефанов Шипковенски
 30. Живка М. Тасева
 31. Жозефина В. Димитрова
 32. Златка Йорданова Златева
 33. Зорница Г. Иларионова
 34. Иваничка Ст. Добрева
 35. Ивон Ст. Събчева
 36. Йордан Николов Алексиев
 37. Йордан П. Йорданов
 38. Катя Стоянова Дакова
 39. Кирил Ем. Караиванов
 40. Клементина Климентинова
 41. Колчо Кир. Ковачев
 42. Кунка Недялкова Пеева
 43. Любомир Ст. Гечев
 44. Любомир Кръстев
 45. Любомир Божинов Маринов
 46. Любомир Ив. Мишев
 47. Лючезар Христов Попов
 1. Мая Г. Петрова
 2. Мая Трифонова Капитанова
 3. Маргарита Н. Колева
 4. Мариана Л. Радева
 5. Мариана Ас. Миланова
 6. Марияна Методиева Киркова
 7. Марияна Г. Чакърова
 8. Марияна Станчева Моева
 9. Милко Г. Мичев
 10. Милко Н. Цветанов
 11. Мими Стайкова Цанова
 12. Минко Мар. Стоянов
 13. Мичо Дочев Дочев
 14. Николай Т. Атанасов
 15. Наташа Т. Стоянова
 16. Наталия Ат. Николова
 17. Наташа Ангелова Витанова
 18. Надежда Иванова Рускова
 19. Огнян К. Каменов
 20. Полина Кирилова Кольовска
 21. Пламен Тодоров Жеков
 22. Пламен Ст. Стоянов
 23. Павлина П. Гаврилова
 24. Павлин Павлов
 25. Радко Христов Рачев
 26. Райна Л. Рангелова
 27. Райка Зв. Петрова
 28. Румен Василев Бочев
 29. Стоян П. Груев
 30. Стефка Велкова Баева
 31. Стефан Цанов Стефанов
 32. Стефан М. Кънчев
 33. Станимир Касабов
 34. Станимир Недялков Стоянов
 35. Светлин Т. Генов
 36. Светла Й. Банкова
 37. Светла Г. Иванова
 38. Татяна М. Радкова
 39. Татяна Океянова Петрова
 40. Феня Т. Павлова
 41. Христина Бочева Димитрова
 42. Цветанка Ст. Георгиева
 43. Цветанка Ганчева Христова
 44. Ценка Й. Николова
 45. Ценка Калчева Симеонова
 46. Юлиана В. Иванова
 47. Христо Денчев Маринов

Не разполагаме с по-подробна информация. Помогнете ни с Вашите допълнения!
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu