Випуск 1964 - непълен списък

обратно - випуски - нататък

 

"А" клас: (по материал на Искра)
 1. Антония Шигарминова *
 2. Василка Методиева Станкова *
 3. Владимир Илиев Бобчев
 4. Геновева Радославова Андреева
 5. Димитър Ралчев Лалов
 6. Донка Христова Димитрова *
 7. Ефросина Иванова Христова
 8. Иринка Цонева Христова
 9. Иван Ангелов Зетов *
 10. Костадина Христова Врънгова
 11. Мара Василева Марковска
 12. Милка Велкова Петрова
 13. Младенка Асенова  Цветанова
 14. Начко Димитров Петличков
 15. Николай   Тинков Петров
 16. Пенчо Петков Петков *
 17. Пенчо Недев Георгиев
 18. Славка Митева Иванова
 19. Снежана Георгиева Лещанска
 20. Соня Димитрова Василева
 21. Стела Симеонова Филипова *
 22. Ташка Кирилова Тодорова
 23. Тотка Вълова Райкова
"Б" клас: (по материал на Искра)
 1. Бригадир Христофоров Аспарухов
 2. Виолетка Славчова Лучанска
 3. Генка Йовчева Маринова
 4. Димитринка Кънчева Дончева
 5. Донка Ненова Петрова
 6. Дочо Христов Цончев
 7. Иван Димов Бакалов
 8. Ильо Николов Неделев
 9. Искра Йорданова Георгиева *
  iskra_savova@abv.bg
 10. Искра Любенова Дунчева
 11. Йовка Андонова Пенева
 12. Йорданка Антонова Моянова
 13. Йонка Иванова Димитрова
 14. Катюша Иванова Арсенова..
 15. Маруся Николова Христова
 16. Надка Стефанова Василчина
 17. Пенка Добрева Гаргова
 18. Радка Димитрова Цанкова *
 19. Румен Трифонов Трифонов
 20. Стефан  Запрянов Запрянов
 21. Татяна Маринова Маркова
 22. Татяна Тонова Каменова
 23. Цветанка Илиева Цекова

 

"В" клас: (по материал на Донка)
 1. Александър Винклер
 2. Ангелина Иванова Павлова *
 3. Бойчо Тодоров Тричков
 4. Боян Булгурков
 5. Валентина Иванова Хитева
 6. Ваня Борисова Йоцова
 7. Веселин Димитров Цветков
 8. Габриела Сотирова Попсотирова
 9. Дако Пелков Даков *
 10. Димитър Петров Райков
 11. Донка Димитрова Минчева *
  donka.dim@abv.bg
 12. Живка Страхилова Кънева
 13. Катя Димитрова Колева
 14. Кева Николаева Стаменова
 15. Лилия Ангелова Батолова
 16. Мариета Любенова Ноева
 17. Невяна Георгиева Царева
 18. Николинка Галилеева Георгиева
 19. Славянка Петрова Калайджиева
 20. Стоян Василев Петрунов *
 21. Тодор Асенов Тодоров
 22. Христо Костадинов Тупаров
"Г" клас: (по материал на Светла)
 1. Валентина Асенова Баева
 2. Ваня Петкова Николова
 3. Васил Райков Сивков
 4. Величка Димитрова Халачева
 5. Венера Георгиева Карапанайотова
 6. Венета Димитрова Пауновска
 7. Емилия Кирилова Моралийска
 8. Йордан Дилов Нанков
 9. Йотко Костов Йотов
 10. Красимира Димитрова Хубенова
 11. Марийка Иванова Гостадинова
 12. Милетка Андреева Вълкова
 13. Милка Ставрева Николов
 14. Никола Василев Луднев
 15. Победа Борисова Чераджиева *
  borianast@gmail.com
 16. Руси Павлов Русев
 17. Руфинка Иванова Клисурска
 18. Светла Любомирова Симеонова *
  svetla.l.atanasova@gmail.com
 19. Сийка Георгиева Запрянова
 20. Стефанка Николова Петрова
 21. Христо Димитров Христов
 22. Цветанка Стоянова Асенова *

 


Неделя, 04 септември, 2005
...
*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Ангелина Иванова Павлова
 2. Антония Василева Шигерминова
 3. Бойчо Тодоров Тричков
 4. Валентина Асенова Баева
 5. Валентина Иванова Хитева
 6. Бригадир Христофоров Аспарухов
 7. Ваня Борисова Йоцова
 8. Ваня Петкова Николова
 9. Васил Райков Сивков
 10. Василка Методиева Станкова
 11. Величка Димитрова Халачева
 12. Венера Георгиева Карапанайотова
 13. Венета Димитрова Паунова
 14. Веселин Димитров Цветков
 15. Виолетка Славчова Лучанска
 16. Владимир Илиев Бочев
 17. Габриела Сотирова Попсотирова
 18. Генка Йочева Маринова
 19. Геновева Радославова Андреева
 20. Димитринка Кънчева Дончева
 21. Димитър Петров Райков
 22. Димитър Ралчев Лалов
 23. Донка Димитрова Минчева *
  donka.dim@abv.bg
 24. Донка Ненова Петрова
 25. Донка Христова Димитрова
 26. Емилия Кирилова Моралийска
 27. Ефросина Иванова Христова
 28. Живка Страхилова Кънева
 29. Иван Димов Бакалов
 30. Ильо Николов Неделев
 31. Иринка Цонева Христова
 32. Искра Йорданова Георгиева *
  iskra_savova@abv.bg
 33. Искра Любенова Дунчева
 34. Йовка Андонова Пенева
 35. Йонка Иванова Димитрова
 36. Йордан Дилов Нанков
 37. Йотко Костов Йотов
 38. Катя Димитрова Колева
 39. Катюша Иванова Арсенова
 40. Кева Николова Стаменова
 41. Костадина Христова Врънгова
 42. Красимира Димитрова Хубенова
 43. Лилия Ангелова Батолова
 1. Мара Василева Марковска
 2. Мариета Любенова Ноева
 3. Марийка Иванова Гостадинова
 4. Маруся Николова Христова
 5. Милетка Андреева Вълкова
 6. Милка Велкова Петрова
 7. Милка Ставрева Николова
 8. Младенка Асенова Цветанова
 9. Надка Стефанова Василчина
 10. Начко Димитров Петличков
 11. Невяна Георгиева Царева
 12. Никола Василев Луднев
 13. Николай Тинков Петров
 14. Николинка Галилеева Георгиева
 15. Пенка Добрева Гаргова
 16. Пенко Петков Петров
 17. Пенчо Недев Георгиев
 18. Победа Борисова Чераджиева *
  borianast@gmail.com
 19. Радка Димитрова Цанкова
 20. Руси Павлов Русев
 21. Руфинка Иванова Клисурска
 22. Светла Любомирова Симеонова *
  svetla.l.atanasova@gmail.com
 23. Сийка Георгиева Запрянова
 24. Славка Митева Иванова
 25. Славянка Петрова Калайджиева
 26. Снежана Георгиева Лещанска
 27. Соня Димитрова Василева
 28. Стефанка Николова Петрова
 29. Стоян Василев Стоянов
 30. Татяна Маринова Маркова
 31. Татяна Тонова Каменова
 32. Ташка Кирилоава Тодорова
 33. Тодор Асенов Тодоров
 34. Тотка Вълова Райкова
 35. Христо Димитров Христов
 36. Христо Костадинов Тупаров
 37. Иванка Илиева Цекова
 38. Цветанка Стоянова Асенова
 39. Дако Пелков Даков
 40. Дочо Христов Цончев
 41. Стела Симеонова Филипова
 42. Стефан Запрянов Запрянов
 43. Иван Ангелов Зетов

Събота, 16 март, 2002
...по материали на Иван Бенчев

 • Бриго Аспарухов, вип. 1964

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu