Личности минали през Езиковата - Ловеч

обратно - начало - нататък

Като за начало, ето три непълни списъка на учители и възпитатели, персонал и бивши възпитанициБлагодаря на Иван Бенчев, за изготвянето им. Пишете ни за хора, минали през нашата гимназия.

Ще намерите неточности и грешки. Молим всички приятели, съученици и учители за съдействие. Приемаме допълнения.

УЧИТЕЛИ и ВЪЗПИТАТЕЛИ (СУЧЕ, ЕСПУ, ГЧЕ)

 • Ангелов, Найден (бълг. лит.) –1962/3-66-
 • Англад, Роже от Хаити (френски) (1950-?)
 • Андрейчев, Харалампи † (бълг. език), около 1952 до 1965? Създава драматичен кръжок 1952
 • Бакалов†, възпитател – 1962- (духова музика)
 • Балевски, Илия (матем.), ок. 1960-67
 • Банкова, Г. (бълг. език), около 1962-63
 • Банкова, Геновева - история *
 • Бартлет, 1950-?
 • Бартлет, г-жа
 • Бах, Хенри - учител по немски (1955-1958) *
 • Берингер, Курт /Kurt Baeringer/ (биология, анатомия) 1961 - 1965 *
 • Боев, Б., 1958
 • Божинова, Т. (англ.) 1950-1957
 • Бурова - възпитател (1957-1962) *
 • Бухвалд /Buchwald/ (немски) 1950-?
 • Бъчев, Борис †, скулптор (рисуване) 1958-1970?
 • Бьоме, Лотар /Lothar Boehme/ по химия * от Дрезден 1965-1968
 • Бьоме, Мадлен /Madlen Boehme, род. Хазарян/ възпитателка 1965-1967
 • Волф, Инге, Inge Wolf/Geschichte *, *
 • Волф, Рита 1965-
 • Владо Вълчев - възпитател с Немски език
 • Петко Гаврилов (бивш директор) и управител на пансиона около 1967 г. *
 • Газдов (възпитател) – 1962-
 • Гаяр, Роже от Хаити (френски), 1950-?; 1985 г. идва пак в България и пише спомени в ”Литературен фронт”
 • Громан /Grohmann/ (биология, анатомия) 1965
 • Губа, Антонина (руски) 1950-?
 • Гълъбова, Анелия (бълг. език, бивш директор), до 1968? - († 24.07.2012)
 • Борис Дамянов - преподавател по Английски *
 • Дейвис, англ., 1950-?
 • Денеке, Волфганг (Wolfgang Deneke) - Немски език *
 • Денчева, около 1962-63
 • Десне, Ролан - учител по литература, световно признат специалист за Дени Дидро *
 • Джумаданова, А.
 • Димитров
 • Димитрова, Цветана (физика)
 • Доброволска
 • Домке, Ева - учителка по немски (1955/1958) *
 • Досев, Досю (стругарство, астрономия) 1961-? *
 • Дочев, Дочо (възпитател) ок. 1957-64
 • Драйвър (англ.) 1950-?
 • Драйвър, г-жа, 1958
 • Драшков, Петър, завършил МО в Москва, бивш дипломат в Бон и бивш дириктор на Дипломатическия корпус *
 • Драшков, Иван, брат на Петър Драшков *
 • Ебнер, Вернер, Werner Ebbner/Geschichte *
 • Милена Енева - учител по Немски език
 • Жилкова
 • Аксел Зомер - учител по Немски език
 • Красимира Илиева - учител по Немски език
 • Инджов, Иван (матем.) 1958, вторият директор на СУЧЕ (след първия - Колимечков) *
 • Инджова†, завършила Америк. колеж, (история) 1950-57
 • Никола Йолов (бивш директор)
 • Иван Йонков - възпитател
 • Йорданов, Видин (Джордано) (френски) 1950-?
 • Йочева (спорт) –1958-
 • Калева-Енгелке (възпитател) – 1962-
 • Калчев, Веселин† 1959- (диригент на хора и автор на химна на гимназията)
 • Kantardshieva - vaspitatelka *
 • Жени Кантарджиева, не беше възпитателка, а учителка, остана в гимназията от 1964 до 1968 год. *
 • Зегер, Кети - учител по немски, английски езици (1959-1962) *
 • Маргарита Калчевска - възпитател
 • Мариана Манолова - учител по английски
 • Маргот Мерке - учителка по немски език (1958-1962) *
 • Киров, К. (Маестрото) (диригент на хора) 1950-1958
 • Калева-Енгелке беше възпитателка от 1962 до 1970, омъжи се за Енгелке
 • Колимечков - пръв директор на СУЧЕ *
 • Копе (Koppe) (немски) 1950-?
 • Росица Константинова - възпитател
 • Крадлекова, Хеди - втора съпруга на Роже Гаяр *
 • Лазаров, Петър -1959-
 • Летунов, Михаил (възпитател) – 1958-63-
 • Лепавцов, Димитър (дълги години безвъзмездно ангажиран пианист на хора и адвокат в Ловеч; поет със псевдонима ЛИПЕН) -1956-63:
  http://slovo.orbitel.bg/litforum/107/dlipen.htm
 • Литвинов - възпитател (1955-1958) *
 • Румяна Маринова - възпитател
 • Мариана Казашка *
 • Матов
 • Мерке, г-жа 1959-61
 • Милева, Стефка (немски, бивш директор) 1981-90
 • Мисина, Олга 1950-?
 • Мусева, Елисавета , доц. (френски), бивша зам.-дир. на СУЧЕ, 1950-?
 • Муцевска , Елена (възпитател) – 1962-
 • Петя Начевска - учител по Немски език
 • Неделчев, около 1962-63
 • Несторова (музика) 1950-?
 • Николов ("Джек-ът") -?- 1982-?
 • Николов (възпитател) – 1962-
 • Нинова, Мария
 • Нюсер 1965-
 • Ойлшлегел, Инге (Оеlschlaegel) немски и основи на дарвинизма, 1959-1962 *
 • Оранска
 • Осибал, Жан 1950-? (френски и френска лит.)
 • Осибал, Мариа 1950-?
 • Павлина Зарчева * - учител по английски
 • Пенчева, Гертруд /Gertrud Pentschewa/ (немски) 1963-
 • Пенчев, Васил - възпитате, после учител на подготвителен клас (1957-1962) *
 • Петракиев, Любен (матем.), 1959-?
 • Петров
 • Пиперкова (англ.) 1950-?
 • Попов
 • Присадашки, Тодор (спорт), 1953-1970 *
 • Пфениг, Герхард /Gergard Pfennig/ от Митвайда (география) 1963-
 • Мариана Раевска - възпитател
 • Райнелт /Reinelt/ от Берлин (история), 1962-
 • Райнелт /Reinelt/, г-жа (химия) 1962-
 • Рихтер, Ханс (Richter, Hans) - учител по немски 1954-1956 *
 • Русинова
 • Симеонов, Калчо, бивш директор на Езиковата, около 1971 г. *
 • Таня Симеонова - учител по Немски език
 • Симеонова, Ценка, дъщеря на Калчо Симеонов, днес - в борда на директорите на Райфайзенбанк *
 • Синигерска, Анна
 • Сиркова
 • Скрипчак, Герхард /Gerhard Skrzypcak от Берлин (немски) 1964?- *
 • Скрипчак, Ханелоре/Hannelore Scrzypcak/† от Берлин (история) * 1964?-
 • Славкова, Мария
 • Славчева, Екатерина (физика), до 1965? *
 • Сматракалева, В. -1960-
 • Спасов, Д. (англ.), 1950-?
 • Спиридонова, Цветана (спорт), 1950-53
 • Станев (математика – 1959-64-
 • Станчев, Христо (матем., СУЧЕ и ЕСПУ) *
 • Стоянов, Антон (възпитател), ок. 1962
 • Терзиева д-р (лекарка) 1950 – 1965? (†29 дек. 1985)
 • Тишер, Фриц /Fritz Tischer/† от Дрезден (физика) 1963-66?
 • Тодоров, Тодор (Мосю Тъдър), възпитател 1950-?
 • Тодоров, Тошко (възпитател) – 1962-
 • Тодорова, Хица (бълг. лит.) – 1966-
 • Топузова, Павлина (немски) , -1962- *
 • Треглер, Георг - учител по немски (1955-1958) *
 • Turner, Mellony - директор на Американския Колеж (по следте и)
 • Фуше, Жанет (френски) 1950-?, първа съпруга на Роже Гаяр *
 • Fritzlar, Jurgen (немски) 1980-82
 • Фолкер Енгелке, преподавател по физика от 1965 до 1970 год. *
 • Хайдеке, В. /Heidecke, W./
 • Хайдеке, В. /Heidecke, W./ (Phonetik, немски) 1962-
 • Ханджийски (жъзпитател (1958-639
 • Hanne-Lore Hilbig-nemska literatura *
 • Хофман (Hoffmann), немски 1950-?
 • Христов, Христо, 1958 - учител по история *
 • Хънтър, 1950-?
 • Чавдаров (химия) -1960-65 *
 • Чернева, Литиция - преподавател по Английски
 • Oaiaa, Aeieou? (oeiey, 1950-), no. i.n.
 • Цветков (възпитател) – 1962-
 • Цочев, Илия (френски (1963-), бивш директор, около 1967 г. *
 • Шекерджиев
 • Шойлеков (възпитател) – 1962-
 • Шуковски, Манфред (Manfred Schukowsky)(химия, около 1962)
 • Шуковски, Ренате - учителка по география (1959-1962) *
 • Щамлер, Николай (Nikolai Stammler)† (немски), р. 1906 в Румъния, препод. на немски език в СУЧЕ 1950-1960, след 1960 зав. ред. ”Западни езици” в изд. ”Народна просвета”
 • Ян, Бригите, Brigitte Jahn - Konversation/Phonetik *
 • Янакиева, Иванка (немски), 1950-1959?
 • Янош - възпитател (1955-1958) *
 • ...
 • За снимката от учителите на випуск 1962 - Иван

ПЕРСОНАЛ около 1958-66
 • Леля Николинка (готвачка)
 • Леля Нада (перачка)
 • Митева (мед. сестра)
 • Бай Хинко (нощен пазач)
 • Бай Драган (бръснар)
 • Бай Коста (лавката срещу училището)
 • Пеньо Акъллиев (счетоводител)
 • Мойката (парнаджия)

УЧЕНИЦИ от Езикова гимназия Ловеч (непълен списък, съставен главно по двете публикациите за ЕГ: ”Първите и ние” София 1992 и Борислав Костов: Люляк и вятър. Ние и ”Ернст Телман” Ловеч, София 2000)

Ще намерите неточности и грешки. Молим всички приятели, съученици и учители за съдействие. Приемаме допълнения.

БИВШИ ВЪЗПИТАНИЦИ

 • Александър Бурнев (Шуши), вип. 1953 (френски)
 • Александър Владиков (Чолето), вип. 1954?
 • Александър Владков, външен кореспондент
 • Александър Иванов-Шкино, вип. 1953 (френски)
 • Ана Спиридонова-Лилова, доц.
 • Андрей Апостолов, вип. 1954 (френски), проф. д-р, физик; 1984: награда на физико-матем. Науки ”Никола Обрешков” на БАН и СУ
 • Андрей Апостолов, проф. д-р, катедра ”Физика на твърдото тяло и микроелектроника”, СУ
 • Анелия Маврова, вип. 1965 (немски)
 • Анна Лилова, теория на превода и худ. лит., почетен президент на Междунар. федерация на преводачите
 • Атанас Павлов, вип. 1963 (немски)
 • Атанас Тилев, вип. 1963, (немски) "reputedly the richest man in Bulgaria".http://www.standartnews.com/archive/2002/01/26/english/   http://www.andrewcrofts.com/business.html
 • Банко Банков, вип. 1953-54, актьор, режисьор http://www.hollywood.com/movies/fullcast/movie/180637
 • Бисерка Бакалова-Григорова, вип. 1961 (френски, Ловеч-Варна), радиожурналистка, външен кореспондент
 • Божидар Белоречки, вип. 1967
 • Божидар Даков Желев (Бедежето), вип. 1957 (англ.)
 • Божидар Дичев, доц., уролог от Пловдив
 • Бойка Урдева, вип. 1965 (немски)
 • Бойко Тарабанов, вип. 1955?
 • Борис Дамянов, преводач
 • Борис Митов†, проф. по математика, преводач
 • Борислав Костов, вип. 1967, автор на книга за ЕГ ”Люляк и вятър”, 2000
 • Борислава Кузманова (Боби)†, вип. 1953 или вип. 1954, актриса
 • Борислава Кузманова, вип. 1954?, актриса
 • Боряна Бунджулова, проф., Втора катедра по руски език, СУ
 • Боряна Станчева-Андрейчева, вип. 1959 (немски), д-р, медик
 • Боян Улевинов, вип. 1954?
 • Бриго Аспарухов, вип. 1964
 • Буря Димитрова, вип. 1953 (френски), д-р, лекар
 • Валентин Йосифов, вип. 1967, туризъм
 • Валентина Георгиева, вип. 1953 (френски), радиожурналистка
 • Василка Боянова, вип. 1956 (френски), к.х.н., физикохемик
 • Венета Методиева, вип. 1953 Балканеър
 • Венцислав Андрейчев (Венци)† 2001, вип. 1959, златен медал?, академик, физик, Институт за ядрени изследвания и ядрена енергия, БАН. Син на учителя по българска литература Андрейчев. Следва физика в Дрезден. Оженва се за своята съученичка Боряна Станчева. На една страница се споменава: "Acad. Ventsislav Andreychev – Institute for Nuclear Research and Nuclear Energy, BAS, Sofia."
 • Вера Деспотинова, доц.
 • Вера Михайлова†, преводач
 • Вили Ангелов, вип. 1953 (френски)
 • Виолета Костуркова, вип. 1955?
 • Виолета Попова, доц. к.ик.н.
 • Виолета Сотирова (”Пашкула”), вип. 1962, международник
 • Виталий Пантев, вип. 1963 (немски)
 • Владимир Артинов, вип. 1967 (немски), туризъм
 • Владимир Владимиров, вип. 1954 (френски)
 • Владимир Даверов /Владимир Георгиев Тодоров/, 1962-67 в ЕГ; автор на новелата ”Седем дни в твоя живот”, основа на неговия сценарий за филма на Иван Андонов ”Вчера” (по действителен случай: 14годишната Кирилка от Михайловград ражда неочаквано бебе през март 1963 в болницата на пансиона в Ловеч); редактор на в. ”Демокрация”; по късно ”нашият Атанас Тилев опита да съживи своя вестник ”Континент” и назначи Даверов за негов директор” (Люляк и вятър, с. 26); Книгата на Атанас Тилев е написана от него (Люляк и вятър, с. 19)  http://www.kubon-sagner.de/buch/lager/160_81.html http://www.escriptors.com/publicacions/liter03.html
 • Владимир Тасков, вип. 1967, дипломат
 • Върбинка Найденова, Археол. институт БАН
 • Георги Колев, вип. 1969, галерия ”Леседра”, София
 • Георги Минчев, вип. 1955, композитор http://home.t-online.de/home/kost.spass/page3.htm
  http://www.ceebd.co.uk/ceeed/un/bg/bg039.htm
  http://www.megacorp.u-net.com/misci-o.htm
 • Георги Рампов, вип. 1965, инж., н.с., гл.ас.
 • Георги Стоянов, журналист
 • Георги Тупаров, вип. 1963
 • Гинка Георгиева Пенчева, вип. 1965, химик
 • Д. Тончев, преводач
 • Даниел Тютюнджиев, вип. 1982
 • Дарина Герова, журналист
 • Даря Хараланова, вип. 1976, поетеса ”Ехо на реки” 1983, ”Умерен климат”, ”Неравновесие” 1988, преводачка, журналистка
 • Димитър Жеков, вип. 1954, актьор, театровед
 • Димитър Станоев, вип. 1958 (френски), международник
 • Димитър Стефанов, вип. 1955?
 • Дочка Маркова, вип. 1960 (френски, Ловеч-Варна), преводачка
 • Ева Куюмджиева, журналист
 • Евгений Станчев, вип. 1957 (англ.), журналист
 • Евгения Петкова (Жени), вип. 1965
 • Елена Влашка, вип. 1957 (немски), журналистка
 • Елена Пинтева, преводач на филми
 • Елена Радичкова, вип. 1965
 • Елена Сматракалева, журналист
 • Елка Филипова, вип. 1954?
 • Емил Стефанов, вип. 1982, д-р инж., физик
 • Емил Хараламбев, вип. 1982, икономист
 • Жанет Захариева-Стойчева, вип. 1954 (английски), художник, дизайнер
 • Живка Пашова, преводач
 • Живко Духнев, вип. 1953
 • Захари Захариев, вип. 1963, международник
 • Здравко Григоров, вип. 1955?
 • Здравко Златанов, вип. 1967
 • Златомир Златанов, вип. 1972, писател, поет, журналист; ред. На ”родна реч”; ”Входът на пустинята” 1982, ”Нощни плажове” 1983, ”Невинни чудовища” 1985, ”Палинодии” 1989
 • Златомир Златанов, журналист
 • Ива Тончева, вип. 1982, журналистка
 • Иван Белелиев†, вип. 1955
 • Иван Бенчев†, вип. 1963, http://bentchev.tripod.com/
 • Иван Боянов Иванов, проф. д-р, лаборатория по физико-химическа хидродинамика и термодинамика, бивш декан на Химич. факултет към СУ
 • Иван Виячки, проф. д-р м.н., хирург от МА
 • Иван Дамянов, вип. 1961 (френски, Ловеч-Варна), външна търговия
 • Иван Калайджиев, вип. 1954
 • Иван Николов, вип. 1963
 • Иван Панайотов, журналист
 • Иван Сапунджиев (Джони), англ., вип. 1954, режисьор
 • Иван Семков, вип. 1963,
 • Иван Щърков, вип. 1963, дипломат
 • Иван Янчев, випуск 1954 (френски), писател и художник
 • Иванка Райкова, вип. 1965, ст,н.с., к.ик.н., икономист
 • Иво Гавралов, външен кореспондент
 • Илия Мартинов, вип. 1954?
 • Илко Григоров, вип. 1953 (френски), инж.
 • Ирина Дичева, вип. 1953 (немски), журналиска, редакторка в. Отеч. глас, Пловдив
 • Искра Митева, препод. Немска гимн., София
 • Искра Нанкова (род. Петрова), вип. 1982
 • Йовка Чолакова, доц. к.х.н., катедра по неорган. химия ВХТИ, сега Техлогически унив.
 • Йордан Йорданов, препод., Варна
 • Йордан Митев, журналист
 • Йордан Петков (Мамбо), вип. 1963
 • Йордан Чуков, вип. 1968, н.с., к.ик.н.
 • Йорданка Драголова, вип. 1955?, препод., В. Търново
 • Йорданка Юрукова, проф. д-р, Археол. институт БАН http://www.nbu.bg/eng/ART/Master_hist_art_2000en_b.htm http://www.ceebd.co.uk/ceeed/un/bg/bg039.htm
 • Йотко Йотов, вип. 1964, икономист, гл.ас.
 • Йотко Костов†, вип. 1964
 • Карло Колипатков (Павлов), вип. 1969, кафене, Театър на армията на ”Раковска”
 • Катя Драгнева, препод. Немска гимн., София
 • Кирил Георгиев, вип. 1963
 • Кирил Милованов, вип. 1953 (френски), ст.н.с. к.т.н.
 • Колю Донев, вип. 1954 (френски), проф. к.т.н., катедра ”Подемно-транспортни и строителни машини и системи”, ВМЕИ, сега Технич. университет
 • Константин Иванов, вип. 1954, външен кореспондент
 • Константин Илиев, вип. 1956, драматург, писател
 • Констанца Додева, вип. 1955
 • Красен Русев, вип. 1972, преводач
 • Красимир Танев, вип. 1982
 • Кримхилда (Хилда) Щамлер, вип. 1955 (немски), дъщеря на Николай Щамлер, препод. 1964-1992 в 91-а Немска гимн., София
 • Кристина Тошева, вип. 1953-54, доц., канд, на изкуствоведението, театровед
 • Лада Панева, вип. 1953 (френски), доц., канд. на изкуствоведението, театровед
 • Лада Петкова, вип. 1965
 • Лазар Копринаров, вип. 1967, дипломат
 • Ламби Конакчиев, вип. 1968
 • Лили Недкова, вип. 1954?
 • Лили Смедовска, препод., Пловдив
 • Лилия Каракашева, проф. д-р ик. н.
 • Лилия Стоева, вип. 1954 (англ.), д-р, юрист, главен юристконсулт Комитет за културата, НДК, ръководител на Агенцията за авторско право, поетеса
 • Лъчезар Тошков, вип. 1963, дипломат
 • Любен Съботинов, вип. 1963
 • Любомир Дочев, вип. 1953 (френски)
 • Людмил Дюлгеров, вип. 1953 (френски)
 • Людмил Резашки, вип. 1955?
 • Людмила Павлова, препод. Немска гимн., София
 • Малина Цанкова, вип. 1965
 • Мара Чапанова (Чапси), вип. 1953-54, актриса, Нар. театър за младежта
 • Маргарита Дачева, вип. 1953, инж.
 • Маргарита Медникарова, вип. 1953 (френски)
 • Маргарита Митовска (Марга), журналист
 • Мария Желязкова, вип. 1955?
 • Мария Хаджийска (Маша), вип. 1955 (англ.), актриса, доц. к.изк.н., ВИТИЗ/НАТФИЗ
 • Марсел Ешкенази, вип. 1954?
 • Меди Димитрова, вип. 1953-54, актриса
 • Милан Миланов, вип. 1958 (френски), ст.н.с., к.ист.н., публицист, международник
 • Милко Георгиев, вип. 1967
 • Минко Ангелов, вип. 1965
 • Минко Ангелов, вип. 1965
 • Митко Стойков-Стомин†, вип. 1972
 • Н. Николов, преводач
 • Надка Донева, вип. 1954
 • Наталия Калъпова, вип. 1953 (френски), к.ф.н., бивш зав. Катедра чужди езици ВУЗ
 • Наталия Клисурска, доц.
 • Невяна Астарджиева, препод. СУЧЕ
 • Невяна Тасева, вип. 1958 (френски), преводачка
 • Неделчо Генов, вип. 1965
 • Нели Симова, вип. 1955?
 • Ненко Дачев, вип. 1953, (френски), инж.
 • Ненчева - възпитателка (1955-1958) *
 • Нико Бенвенисти, вип. 1953
 • Никола Луднев, вип. 1967
 • Никола Николов, вип. 1954 (френски), инж., преводач
 • Николай Бенчев, вип. 1965
 • Николай Пенчев, вип. 1982
 • Николина Мирчева-Йотова, вип. 1958 (немски), икономист
 • Нина Гергинска-Михайлова, вип. 1961 (френски, Ловеч-Варна), преподавателка
 • Нина Пеевска (немски), препод. Немска гимн., София, синхр. преводач
 • Нора Ананиева /Крачунова-Ананиева/, вип. 1957 (немски), проф. д-р, юрист, социолог, политик http://www.online.bg/politics/who/names/A/nora_ananieva.htm http://www.google.de/search?q=nora+ananieva&hl=de&meta=
 • Павел Златарев, вип. 1954?
 • Павел Павлов (Пальо), вип. 1953 (френски), режисьор БТ: Време на гарвани – време за орли (роман, 1981); Торба лакърдии (разкази, 1985), Две хубави очи (пиеса), Страстната неделя (пиеса), Костеливият орех (пиеса)
 • Павел Петков, проф., Катедра немска филология СУ, бивш декан на Филолог. факултет СУ
 • Павлина Инджова, вип. 1967, стоматолог
 • Пенка Иванова, вип. 1954 (френски)
 • Пенка Христова, вип. 1954 (френски)
 • Пеньо Байчев, вип. 1960 (френски, Ловеч-Варна), инж.
 • Петър Димов, вип. 1953 или 1954, актьор
 • Петър Костов, вип. 1995, http://peter.kostov.free.fr/
 • Петя Костова-Николова, вип. 1963, препод. немска филология
 • Пламен Деспотов, вип. 1953, инж.
 • Радосвет Радков, вип. 1967
 • Радослав Петров, вип. 1965
 • Росица Буркова, вип. 1954, журналист
 • Румен Рачев, вип. 1967
 • Румяна Асенова, вип. 1967, икономист
 • Румяна Ганчева, вип. 1953 (френски)
 • Руси Павлов, вип. 1964
 • Саня Гюлева, Археол. институт БАН
 • Свилен Колимечков, вип. 1963
 • Сергей Данчев, вип. 1969?
 • Сидония Пожарлиева, вип. 1953 (френски), журналистка, преводачка, поетеса
 • Симеон Денчев Дянков, вип. 1989, финансов министър на Република България
 • Симеонка Джурова, препод., Русе
 • Соня Спасова, вип. 1953 или 1954
 • Станка Желева, препод., Варна
 • Стелиан Петров, вип. 1965
 • Стефан Бояджиев, вип. 1967, ф-а Видимекс
 • Стефан Братанов, вип. 1967
 • Стефан Гандуров, вип. 1967
 • Стефан Козаров, вип. 1958 (френски)
 • Стефан Матеев, вип. 1963
 • Стефан Стефанов, вип. 1986
 • Стефка Милева, вип. 1963, немска филология, директорка ЕСПУ 1981-1990
 • Стефка Славова-Петкова, вип. 1954 (френски), доц., д-р ист. н.
 • Стоил Минчев, вип. 1967
 • Стоил Стоилов, проф. д-р, директор на Инст. по физико-химия към БАН
 • Стоян Бакалов, вип. 1961
 • Стоян Енев, вип. 1966, к.ик.н., икономист
 • Стоян Чечев, преводач
 • Теодора Божинова, препод. СУЧЕ
 • Трифон Трифонов, вип. 1982
 • Федя Филкова, вип. 1968, поетеса: ”Цветя с очите на жени”, 1982; ”Нежен въздух”, 1988; преводачка на 10 книги, журналистка http://members.tripod.com/~zlatnite/
 • Христо Кръчмаров, вип. 1954, режисьор
 • Христофор Дочев, вип. 1965
 • Христофор Иванов (Бровкин), вип. 1967
 • Цветан Петров Найденов, вип. 1959 (немски), външна търговия
 • Цветана Juergens (род. Стойкова) , вип. 1982
 • Цветана Касабова, вип. 1965
 • Цветанка Пенева, вип. 1953 (френски), препод. в Петрич
 • Цветелина Ганкова-Иванова - вип. 1982, доц. д-р по икономика *
 • Цвети Браткова, вип. 1954 (френски), инж.
 • Цонка Попова, препод. Немска гимн., София
 • Чавдар Петков, вип. 1965
 • Юлия Милтенова, комп. преводач, издат. ”Дидакс”
 • Юрий Яблин, вип. 1953 (френски?)
 • Янушка Калоянова, вип. 1960, външна търговия

Пишете на:
Петър Костов - petre.kostov@zone-c.net
Емил Стефанов - stefanov@gmx.net

обратно - начало - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu