Випуск 1973 

обратно - випуски - нататък

"А"-клас: (по материали на Нели)
 1. МИТКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
 2. ТИХОМИР ГАНЧЕВ КАПЕВ
 3. Тони Веселинов Шишков *

 

"Б"-клас: (по материали на Нели)
 1. AЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ *
  write_alexander@yahoo.com
 2. БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ
 3. ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
 4. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ СЕРГЕЕВ
 5. ГАЛЯ ТИХОНОВА ХРИСТОВА
 6. ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ДАНЧЕВ
 7. ДИМИТЪР ХРИСТОВ НЕНОВ
 8. КАТЯ ПЕТРОВА ПАШЕВА
 9. ЛИЛИ БОТЕВА МИКОВА
 10. ЛИЛЯНА ЦАНКОВА ЦАНДЕВА
 11. ЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАНЧЕВА
 12. МАРИАНА ЦАНЕВА БОНЧЕВА
 13. МИЛКО СТЕФАНОВ СТАЙКОВ
 14. НАТАЛИЯ ПАНЕВА ВЪЛКОВА
 15. НЕЛИ МЕТОДИЕВА БАРЗОВА *,*
  nelineli@gmail.com
 16. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДУДЕВСКИ
 17. ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕЖЕВ
 18. РОСИЦА ХРИСТОВА БОЙКОВА
  РАДКА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
 19. РУМЕН АНГЕЛОВ ДИМЧЕВ
 20. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
 21. СНЕЖАНА ВЕЛИЧКОВА ГЕРГОВА
 22. СТЕФКА БОРИСОВА ДИНКОВА
 23. СТОИЛКА КАРОВА ЧАНОВА
 24. ТАМАРА ИВАНОВА ДРАШКОВА
 25. ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА *
  tatjana_stojanova@abv.bg
 26. ТАТЯНА НИКИФОРОВА ПЕТКОВА
 27. ХРИСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
 28. ЕВЕЛИН ВОЛФ *, *
  ejo_redaktion@web.de

кл. р-ли:

 1. Лиляна Баталова - подг. и 8-ми кл.
 2. Ангел Балевски - 9-ти кл.
 3. Манфред Дик - 10-ти кл.
 4. Любен Петракиев - 11-ти кл.

"В"-клас: (по материали на Нели)
 1. Генко Петков Куцаров, *
  genko@kuzarow.de
  kuzarow@dolmetschbuero.de
 2. ГОСПОДИНКА ЦОНЕВА ТОДОРОВА
 3. МИХАИЛ ХРИСТОВ БАКАЛОВ * *
 4. НОРА ЦАНОВА КАБАКЧИЕВА

"В"-клас: (по материали на Генко и Минко)

 1. Анелия Гутева Цанкова
 2. Валентин Димитров Събев
 3. Валери Пенчев Димитров
 4. Генко Петков Куцаров *
  genko@kuzarow.de
  kuzarow@dolmetschbuero.de
 5. Георги Петров Марков
 6. Господинка Цонева Тодорова
 7. Данаил Найденов Саравидов
 8. Елисавета Методиева Данева
 9. Емилия Кръстева Цанкова
 10. Ива Крумова Цанкова
 11. Калинка Лазарова Начева
 12. Кирил Стефанов Ангелов
 13. Красимира Киролова Топалова
 14. Лилия Крумова Коева
 15. Лиляна Виткова Горанова 
 16. Людмила, Цанкова Иванова
 17. Милка Радоева Печева
 18. Минко Василев Минков *
  minkov_m@abv.bg
 19. Нора Цанкова Кабакчиева
 20. Олга Вълкова Тодорова
 21. Павлета Пенкова Найденова *
  cosmos.bg@abv.bg
 22. Пенка Павлова Петкова 
 23. Петър Георгиев Стойчев
 24. Светла Николова Куцарова
 25. Спаска Христова Кънева
 26. Християна Христова Рашкова *
  hristovasr@gmail.com
 27. Христофор Грозев Кацарски
 28. Цветанка Радева Пенчева
 29. Юлита Радева Шиндарова

кл. р-л:

 1. Пенка Йочева
"Г"-клас: (по материали на Нели)
 1. АНКА АНТОНОВА СТЕФАНОВА
 2. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

 


Общ списък:

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. AЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ ПОПОВ
 2. АНЕЛИЯ ГУТЕВА ЦАНКОВА
 3. АНЕТА НЕНОВА СТОЯНОВА
 4. АНКА АНТОНОВА СТЕФАНОВА
 5. БЕНКО СИМЕОНОВ ВЪЛЕВ
 6. БОГДАНА ДОЧЕВА ДОБРЕВА
 7. БОРИСЛАВ ИЛИЕВ ЧАНДЖИЕВ
 8. ВАЛЕНТИН ДИМИТРОВ СЪБЕВ
 9. ВАЛЕРИ ПЕНЧЕВ ДИМИТРОВ
 10. ВАСИЛ ИВАНОВ ВЪЛОВ
 11. ВАСИЛ ПЕТРОВ ПЕТРОВ
 12. ВЕСЕЛИН МИНКОВ ПЕНКОВ
 13. ВЕСЕЛКА ДИМИТРОВА ГЕРЧЕВА
 14. ВИОЛЕТА МИХАЙЛОВА НИКОЛОВА
 15. ВЛАДИМИР ВАСИЛЕВ СЕРГЕЕВ
 16. ГАЛИН ИЛИЕВ КИРКОВ
 17. ГАЛИНА ИЛИЕВА БАЕВА
 18. ГАЛЯ ТИХОНОВА ХРИСТОВА
 19. ДАНАИЛ НАЙДЕНОВ САРАФИДОВ
 20. ГЕНКО ПЕТКОВ КУЦАРОВ *
  genko@kuzarow.de
  kuzarow@dolmetschbuero.de
 21. ГЕОРГИ ВЪЛЕВ ДАНЧЕВ
 22. ГЕОРГИ ИВАНОВ ПЕТКОВ
 23. ДИМИТЪР ХРИСТОВ НЕНОВ
 24. ГОСПОДИНКА ЦОНЕВА ТОДОРОВА
 25. ЕВГЕНИЯ ПЕТРОВА ГЕОРГИЕВА
 26. ЕЛЕНКА ДИМИТРОВА КОСТОВА
 27. ЕЛЕОНОРА АЛЕКСАНДРОВА НЕСТОРОВА
 28. ЕЛИСАВЕТА МЕТОДИЕВА ДАНЕВА
 29. ЕЛМИРА ДАЦОВА ДАЦОВА
 30. ЕМИЛИЯ КРЪСТЕВА ЦАНКОВА
 31. ИВА  КРУМОВА ЦАНКОВА
 32. ИЛИЯ ДАЧКОВ ДЯНКОВ
 33. ЙОНИТА ОГНЯНОВА ТОТЕВА
 34. КАЛИНКА ЛАЗАРОВА НАЧЕВА
 35. КАЛИНА РАДОЕВА КОЛЕВА
 36. КАТЯ ПЕТРОВА ПАШЕВА
 37. КИРИЛ СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ
 38. КРАСИМИР ИВАНОВ ИЛЧЕВ
 39. КРАСИМИРА КИРИЛОВА ТОПАЛОВА
 40. ЛИЛИЯ КРУМОВА КОЕВА
 41. ЛИЛИЯ БОРИСОВА КРЪСТЕВА
 42. ЛИЛИ БОТЕВА МИКОВА
 43. ЛИЛЯНА ВИТКОВА ГОРАНОВА
 44. ЛИЛЯНА ЦАНКОВА ЦАНДЕВА
 45. ЛИНА ГЕОРГИЕВА ДАНЧЕВА
 46. ЛЮДМИЛА ЦАНКОВА ИВАНОВА
 47. МАГДАЛЕНА ХРИСТОВА ДИМИТРОВА
 48. МАКСИМКА МАРИНОВА ВУТОВА
 49. МАРГАРИТА ИГНАТОВА ДИМИТРОВА
 50. МАРГАРИТА ИВАНОВА ВАСИЛЕВА
 51. МАРИАНА ЦАНЕВА БОНЧЕВА
 52. МИЛЕН ДИМИТРОВ СТОЙЧЕВ
 53. МИЛКА РАДОЕВА ПЕЧЕВА
 54. МИЛКО СТЕФАНОВ СТАЙКОВ
 55. МИЛКО ЦОЧЕВ ПЕТРОВ
 56. МИНКО ВАСИЛЕВ МИНКОВ
 1. МИТКА ТОДОРОВА ПЕТРОВА
 2. МИХАИЛ ХРИСТОВ БАКАЛОВ
 3. НАТАЛИЯ ПАНЕВА ВЪЛКОВА
 4. НАТАША ЦОНЕВА ЦАНКОВА
 5. НАДЕЖДА ТОДОРОВА МАТЕЕВА
 6. НАДКА КРАЕВА КРАЕВА
 7. НАДКА ЙОРДАНОВА МАРИНОВА
 8. НИНА КОЛЕВА КИСЕЛКОВА
 9. НЕЛИ ПЕЙЧЕВА КУКУВЕРОВА
 10. НЕЛИ МЕТОДИЕВА БАРЗОВА
 11. НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ДУДЕВСКИ
 12. НИКОЛАЙ ПАВЛОВ БОГДАНОВ
 13. НОРА ЦАНОВА КАБАКЧИЕВА
 14. ОЛГА ВЪЛКОВА ТОДОРОВА
 15. ПАВЛЕТА ПЕНКОВА НАЙДЕКОВА
 16. ПЕНКА КАЛЕВА МИНКОВА
 17. ПЕНКА ПАВЛОВА ПЕТКОВА
 18. ПЕТЪР АТАНАСОВ НИКОЛОВ
 19. ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СТОЙЧЕВ
 20. ПЕТЪР ХРИСТОВ БЕЖЕВ
 21. ПЕТЯ ДИМИТРОВА МАНОЛОВА
 22. ПЛАМЕН ИВАНОВ ПУРЧЕВ
 23. ПЛАМЕН ПЕТРОВ ТРИФОНОВ
 24. ПОЛЯ НЕДЯЛКОВА ГОЛЕВА
 25. РОСИЦА ХРИСТОВА БОЙКОВА
 26. РОСЕН БОЙКОВ ГЕОРГИЕВ
 27. РАДКА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА
 28. РУМЕН АНГЕЛОВ ДИМЧЕВ
 29. РУМЯНА ГЕОРГИЕВА КРУМОВА
 30. СВЕТЛА НИКОЛОВА КУЦАРОВА
 31. СВЕТЛА СТОЕВА НИКОЛОВА
 32. СНЕЖАНА ВЕЛИЧКОВА ГЕРГОВА
 33. СОНЯ ЙОРДАНОВА ПЕНЕВА
 34. СТЕФКА БОРИСОВА ДИНКОВА
 35. СПАСКА ХРИСТОВА КЪНЕВА
 36. СТОИЛКА КАРОВА ЧАНОВА
 37. ТАМАРА ИВАНОВА ДРАШКОВА
 38. ТАТЯНА ГЕОРГИЕВА ЙОРДАНОВА
 39. ТАТЯНА НИКИФОРОВА ПЕТКОВА
 40. ТИХОМИР ГАНЧЕВ КАПЕВ
 41. ТОДОР БЕНКОВ СТАНЕВ
 42. ТОНИ ВЕСЕЛИНОВ ШИШКОВ
 43. ХЕДИ ТРИФОНОВА БОНЕВА
 44. ХРИСТА ПЕТРОВА ПЕНЕВА  
 45. ХРИСТИНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА
 46. ХРИСТИЯНА ХРИСТОВА РАШКОВА *
  hristovasr@gmail.com
 47. ХРИСТО ДИМИТРОВ АНДРОВСКИ
 48. ХРИСТОФОР ГРОЗЕВ КАЦАРСКИ
 49. ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ
 50. ЦВЕТАН ХРИСТОВ ВАСИЛЕВ
 51. ЦВЕТАНКА РАДЕВА ПЕНЧЕВА
 52. ЦВЕТЕСЛАВА АНГЕЛОВА ПЕТКОВА
 53. ЕВЕЛИН ВОЛФ
 54. АЛЕКСЕЙ ТОДОРОВ ТОДОРОВ
 55. ПЕТЯ ИГНАТОВА МОСКОВА
 56. ПЛАМЕН МАРИНОВ ДИЧЕВ

P.S.: Ще се радвам на допълнения за точните класове. Ако желаете да улесните контактите помежду си, пратете ми Ваш e-mail адрес за публикуване. Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
26.12.2019 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu