Випуск 2001 

обратно - випуски - нататък

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

 1. Борислава Богданова Чернева
 2. Валерия Веселинова Рачева
 3. Валерия Кирилова Михайлова
 4. Весела Радионова Пелтешка
 5. Весела Цанова Колева
 6. Габриела Красимирова Мелникова
 7. Десислава Красимирова Стойкова
 8. Ивелина Николайчева Бъчварова
 9. Илиана Василева Найденова
 10. Инна Пламенова Стоянова
 11. Йото Христов Йотов
 12. Катя Димитрова Димитрова
 13. Мирко Тонев Йовчев
 14. Михаил Мишев Михайлов
 15. Надежда Викторова Павлова
 16. Наталия Валентинова Василева
 17. Петя Валентинова Личева
 18. Петя Красимирова Спасова
 19. Петя Николаева Маринова
 20. Полина Николаева Николова
 21. Светла Станиславова Стойкова
 22. Силвия Василева Генковска
 23. Стела Любомирова Трифонова
 24. Теодора Маринова Дренска
 25. Христо Максимов Йончев
 26. Александър Ценков Петров
 27. Борислава Георгиева Ангелова
 28. Валя Лазарова Колева
 29. Венцислав Митков Иванов
 30. Деница Нарцис Димитрова
 31. Ивайло христов Кацарски
 32. Илия Насков Чилев
 33. Ирена Гошева Маринова
 34. Ирена Минкова горанова
 35. Йордан Бориславов Тодоров
 36. Красимира Райкова Кулекова
 37. Кристина Владимирова Кънчева
 38. Людмила Николаева Бозева
 39. Мануела Боянова Дренска
 40. Миглена генкова Иванова
 41. Младен Йорданов Петков
 42. Николай Илийчев Евлогиев
 43. Нина Николаева Петрова
 44. Пенчо Станчев Мънков
 45. Петя Георгиева Атанасова
 46. Росина Младенова Близнакова
 47. Росица Бисерова Генова
 48. Росица Петкова Пиронкова
 49. Стоян Еленков Начев
 50. Цветелина Георгиева Енчевска
 51. Боряна Радославова Бонева
 52. Вера Анатолиева Митева
 53. Георги Стоянов Стоянов
 54. Гълъбина Мирославова Петкова
 55. Даниел Минчев Диков
 56. Диана Иванова Василева
 57. Евгени Пламенов Митев
 58. Елеонора Владимирова Борисова
 59. Ивайло Милчев Георгиев
 60. Любомира Тодорова Дундева
 61. Марин Иванов Йовев
 62. Мария Димитрова Василева
 63. Николай Людмилов Велковски
 64. Петя Нецова Георгиева
 65. Рая Пламенова Карапанчева
 66. Росина Иванова Ганчева
 67. Светлана Емилова Маркова
 68. София Ценкова Дюкенджиева
 69. Таня Николова Джачкова
 70. Тоня Маринова Калчевска
 71. Мария Михайлова Тодорова
 72. Албена Иванова Пеева
 73. Борислава Петрова Борисова
 74. Ваня Димитрова Маринова
 75. Габриела Стоянова Козарева
 76. Георги Димитров Лалев
 77. Деница Симеонова Найденова
 78. Елеонора Димитрова Пенчева
 79. Ива Красимирова Дучева
 80. Ивайло Пламенов Иванов
 81. Ирина Гошева Давидова
 82. Катя Боянова Кирилова
 83. Кирил Любенов Атанасов
 84. Корнелия Йорданова Грозева
 85. Марина Евелинова Илиева
 86. Мария Иванова Мирослава
 87. Мария Минчева Петкова
 88. Мая Димитрова Маринова
 89. Милена Пламенова Василева
 90. Нели Алексиева Делчева
 91. Нели Георгива Петкова
 92. Силвия Павлова Калчева
 93. Стнислава Иванова Лазарова
 94. Татяна Емилова Иванова
 1. Цветан Генчев Лазаров
 2. Илия Николаев Иванов
 3. Антония Иванова Бижева
 4. Белла Георгиева Герова
 5. Бистра Цветославова Николова
 6. Валерия Пеева Пеева
 7. Габриела Димитрова Лазарова
 8. Димитър Младенов Михайлов
 9. Елица Петкова Петкова
 10. Звезделина Маринова Дамянова
 11. Иван Цанков Иванов
 12. Иванка Димитрова Савкова
 13. Ирена Светозарова Дикова
 14. Камелия Нешкова Коцева
 15. Кремена Венциславова Владова
 16. Марина Петева Генковска
 17. Марина Тошкова Маринова
 18. Мария Иванчева Кисова
 19. Милена Ненкова Костовска
 20. Милена Симеонова Кръстева
 21. Невена Иванчева Кисова
 22. Пламена Мирчева Пеновска
 23. Полина Иванова Пенчева
 24. Ралица Цветанова Добревска
 25. Ружа Иванова Тодорова
 26. Станислава Петрова Мачуганова
 27. Цвета Иванова Вълкова
 28. Цвета Панайотова Зиколова
 29. Цветелина Милчева Баръмова
 30. Биляна Милкова Петрова
 31. Василена Стаменова Ичевска
 32. Галина Станиславова Белева
 33. Гергана Стоянова Стефанова
 34. Елица Кирилова Филипова
 35. Ивелина Христова Денчева
 36. Ивелина Христова Иванова
 37. Калин Любенов Христов
 38. Камелия Георгиева Мончева
 39. Лиляна Владимирова Ашикова
 40. Мария Диянова Каракашева
 41. Мария Лъчезарова Крумова
 42. Минко Тонев Акимов
 43. Павлина Иванова Христова
 44. Петко Иванов Иванов
 45. Петър Стоянов Радев
 46. Ралица Миткова Иванова
 47. Румяна Петрова Генова
 48. Светла Стефанова Чичева
 49. Сергей Матеев Пеловски
 50. Соня Маринова Димитрова
 51. Стоян Кирилов Сираков
 52. Тихомир Сашев Плачков
 53. Тодор Петров Матеев
 54. Тоня Ценкова Тодорова
 55. Ясен Иванов Дамянов
 56. Александър Ангелов Долапчиев
 57. Весела Маринова Маринова
 58. Даниел Димитров Драгов
 59. Деница Йорданова Вълова
 60. Десислава Петрова Цанкова
 61. Деян Христов Дацов
 62. Ивайло Драгомиров Печев
 63. Ивайло Николаев Цандев
 64. Калоян Емилов Минов
 65. Маргарита Иванова Маргашева
 66. Милен Василев Тодоров
 67. Момчил Дочев Райков
 68. Найден Василев Бенчев
 69. Преслава Бориславова Нешева
 70. Павел Йотов Рогелов
 71. Петя Николаева Богданова
 72. Силвия Дианова Ковачева
 73. Стела Алексанрова Минева
 74. Иван-Даниел Мбунгу Димонене
 75. Антоанета Веселинова Панчева
 76. Биляна Петкова Тодорова
 77. Борислав Петров Абиос
 78. Василена Георгиева Петрова
 79. Виктор Цветомиров Банчевски
 80. Десислав Радославов Генов
 81. Десислава Георгиева Георгиева
 82. Димитър Радославов Димитров
 83. Живка Свиленова Зехирова
 84. Ива Стефанова Николова
 85. Ивелина Георгиева Веселинова
 86. Камен Красимиров Калев
 87. Кристина Младенова Дойнова
 88. Кремена Иванова Асенова
 89. Михаела Цочева Цочева
 90. Надя Христова Кондева
 91. Пенка Красимирова Станчева
 92. Петя Иванова Райкова
 93. Пламен Христофоров Христов
 94. Поля Христова Колева

"А" клас: (с помощта на Краси)

1. Борислава Богданова Чернева
2. Валерия Веселинова Рачева
3. Валерия Кирилова Михайлова
4. Весела Радионова Пелтешка
5. Весела Цанова Колева
6. Габриела Красимирова Мелникова
7. Десислава Красимирова Стойкова
8. Ивелина Николайчева Бъчварова
9. Илиана Василева Найденова
10. Инна Пламенова Стоянова
11. Йото Христов Йотов
12. Катя Димитрова Димитрова
13. Мирко Тонев Йовчев
14. Михаил Мишев Михайлов
15. Надежда Викторова Павлова
16. Наталия Валентинова Василева
17. Петя Валентинова Личева
18. Петя Красимирова Спасова
19. Петя Николаева Маринова
20. Полина Николова Николова
21. Светла Станиславова Стойкова
22. Силвия Василева Генковска
23. Стела Любомирова Трифонова
24. Теодора Маринова Дренска
25. Христо Максимов Йончев

"Б" клас: (с помощта на Краси)

1. Александър Ценков Петров
2. Борислава Георгиева Ангелова
3. Валя Лазарова Колева
4. Венцислав Митков Иванов
5. Деница Нарцис Димитрова
6. Ивайло Христов Кацарски
7. Илия Насков Чилев
8. Ирена Гошева Маринова
9. Ирена Минкова Горанова
10. Йордан Бориславов Тодоров
11. Красимира Райкова Кулекова
12. Кристина Владимирова Кънчева
13. Людмила Николаева Бозева
14. Мануела Боянова Дренска
15. Миглена Генкова Иванова
16. Младен Йорданов Петков
17. Николай Илийчев Методиев
18. Нина Николаева Петрова
19. Пенчо Станчев Мънков
20. Петя Георгиева Атанасова
21. Росина Младенова Близнакова
22. Росица Бисерова Генова
23. Росица Петкова Пиронкова
24. Стоян Еленков Начев
25. Цветелина Георгиева Енчевска


"В" клас: (с помощта на Краси)

1. Боряна Радославова Бонева
2. Вяра Анатолиева Митева
3. Георги Стоянов Стоянов
4. Гълъбина Мирославова Петкова
5. Даниел Минчев Диков
6. Дияна Иванова Василева
7. Евгени Пламенов Митев
8. Елеонора Владимирова Борисова
9. Ивайло Милчев Георгиев
10. Илия Николаев Иванов
11. Любомира Тодорова Дундева
12. Марин Иванов Йовев
13. Мария Димитрова Василева
14. Мария Михайлова Тодорова
15. Николай Людмилов Велковски
16. Петя Нецова Георгиева
17. Рая Пламенова Карапанчева
18. Росина Иванова Ганчева
19. Светлана Емилова Маркова
20. София Ценкова Дюкенджиева
21. Таня Николова Джачкова
22. Тоня Маринова Калчевска

"Г" клас: (с помощта на Краси)

1. Албена Иванова Пеева
2. Борислава Петрова Борисова
3. Ваня Димитрова Маринова
4. Габриела Стоянова Козарева
5. Георги Димитров Лалев
6. Деница Симеонова Найденова
7. Елеонора Димитрова Пенчева
8. Ива Красимирова Дучева
9. Ивайло Пламенов Иванов
10. Ирина Гошева Давидова
11. Катя Боянова Кирилова
12. Кирил Любенов Атанасов
13. Корнелия Йорданова Грозева
14. Марина Евелинова Илиева
15. Мария Иванова Мирославова
16. Мария Минчева Петкова
17. Мая Димитрова Маринова
18. Милена Пламенова Василева
19. Нели Алексиева Делчева
20. Нели Георгиева Петкова
21. Силвия Павлова Калчева
22. Станислава Иванова Лазарова
23. Татяна Емилова Иванова
24. Цветан Генчев Лазаров


"Д" клас: "E" клас:

"Ж" клас: "З" клас:

"И" клас:

P.S.:
Очаквам допълнения за останалите класове,
Емил

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu