Випуск 1981 

обратно - випуски - нататък

"А" клас: (по материал на Руми Табакова)
    кл. р-л: др. Иванка Димитрова
 1. Аделина Иванова Пенчева
 2. Алексей Петров Хинков
 3. Асенка Стефанова Ценкова
 4. Ася Георгиева Георгиева
 5. Блага Иванова Димитрова
 6. Бойко Николов Даскалов * *
  Boyko.Daskalov@AlconLabs.com
 7. Галя Димова Атанасова
 8. Дойчин Лазаров Дончев
 9. Елияна Христова Николаева
 10. Емил Иванов Минчев
 11. Емилия Атанасова Ангелова
 12. Емилия Цветанова Стоянова
 13. Иванка Петрова Пашова
 14. Марияна Иванова Койчева
 15. Мая Стефанова Кръстанова
 16. Милко Маринов Михайлов
 17. Найден Крумов Вълчев
 18. Николай Михайлов Бъчваров
 19. Николай Иванов Данев
 20. Николай Михайлов Пенчев *
  nikipbg@yahoo.com
  nikolay.penchev.etropal@mail.bg
 21. Нинуш Лалев Иванов
 22. Пенка Захариева Велчева
 23. Петя Пенчева Петкова
 24. Светла Атанасова Монева
 25. Стефан Данаилов Симеонов
 26. Тихомир Петков Тинков
 27. Цветанка Йорданова Радоева
 28. Ценка Бочева Ковачева
 29. Цецка Маринова Додева
"Б" клас: (по материал на Руми Табакова)
    кл. р-л Виолета Радева
 1. Бойка Петрова
 2. Бойко Петров
 3. Венцислав Андреев
 4. Венцислав Велев
 5. Веселин Вълков
 6. Веселин Ненов
 7. Виолета Кръстева
 8. Галина Колева
 9. Евда Пейкова
 10. Ивелина Калчева
 11. Илия Илиев
 12. Йонита Йонкова
 13. Калинка Недялкова
 14. Корнелия Влайчева
 15. Красимира Милашка
 16. Маргарита Петкова
 17. Марияна Георгиева
 18. Мариета Лалева
 19. Нели Цанкова
 20. Павлина Михайлова
 21. Павлина Дойнова
 22. Полин Генов
 23. Поля Славкова
 24. Румяна Иванова *****
  rumtabakova@abv.bg
 25. Станислав Стоянов
 26. Тоня Ценова *
  (tonya_stefanova@abv.bg)
 27. Юлия Йосифова
  Найден Петров Найденов
 
"В" клас: (по материал на Руми Табакова)
    кл. р-л:
 1. Анатолия Тошкова Стоянoвa
 2. Валя Иванчева Букарева
 3. Ваня Георгиева Пеева
 4. Владимир Василев Янков
 5. Даниела Иванова Михтиева
 6. Даниела Цекова Петрова
 7. Дарина Игнатова Владимирова
 8. Добромир Динков Латев *
  latev.d@usa.net
 9. Емилия Любомирова Василева
 10. Иван Михов Иванов
 11. Ивелина Димитрова Димитрова
 12. Илия Илиев Червеняков
 13. Йорданка Ганчева Досева
 14. Камен Ангелов Ангелов
 15. Крум Божидаров Пашовски
 16. Любка Генчева Чуканова
 17. Методи Димитров Стоев
 18. Нели Константинова Игнатова
 19. Нина Светославова Чилиянска
 20. Павлина Христова Стоянова
 21. Рени Енева Енева
 22. Румен Иванов Раев
 23. Румяна Василева Христова
 24. Румяна Костадинова Тотева
 25. Светлана Стефанова Маринова
 26. Снежана Василева Панова
 27. Станимир Митков Биков
 28. Христина Дамянова Дамянова
 29. Цветан Стефанов Банков
"Г" клас: (по материал на Руми Табакова)
    кл. р-л:
 1. Анета Иванова Банчева
 2. Антоанета Иванова Ружева
 3. Антон Дянков Боев
 4. Беатриче Петкова Цонковска
 5. Величка Димитрова Минчева
 6. Галина Тодорова Василева
 7. Диана Стоянова Василева
 8. Диана Стоянова Маринова
 9. Евелина Михайлова Маринова
 10. Едуард Георгиев Пенков
 11. Иван Димитров Иванов
 12. Иван Стоянов Стоянов
 13. Иванка Андреева Точева
 14. Лидия Захариева Атанасова
 15. Людмила Димитрова Югова
 16. Милена Бончева Бонева
 17. Найден Тодоров Атанасов
 18. Николай Тодоров Атанасов
 19. Павлина Пенкова Христова
 20. Пепа Тодорова Георгиева
 21. Стефан Борисов Бенов
 22. Славчо Томов Василев
 23. Стела Данева Данева
 24. Татяна Димитрова Кръстева
 25. Христалина Маринова Бакърджиева
 26. Христина Славчева Цурева
 27. Цветелин Кирилов Иванов
 28. Юлия Димитрова Йорданова

Благодаря на Руми Табакова, че помогна да съберем имената на випуска. Ако желаете да публикувате свой e-mail-адрес за евентуален контакт с Ваши стари приятели и съученици, пишете ни.

Емил Стефанов
28.02.2005

обратно - випуски - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu