Випуск 1978 - общ списък 

обратно - вип. 1978 - нататък

...*) по материали от Юбилейното CD за 55-годишнината на Езиковата

Стар списък: Корекция от Рости:
Анелия Петрова Павлова  Анелия Павлова 
Анета Цонева Мандева  Анета Цонева 
Антон Димитров Ганев  Антон Ганев 
Аня Василева Витанова  Ана Витанова 
Асен Ангелов Асенов  Асен Асенов 
Асия Битрамова Паловска  Асия Байрамова 
Атоанета Петрова Якуцева  Антоанета Януцева 
Борис Кирилов Ханджийски  Бори Ханджийски 
Боян Лазаров Дервишев  Боян Лазаров 
Боян Лазаров Лазаров  Боян Лазаров 
Бранимир Маринов Мирчев  Бранимир Маринов 
Валентин Николов Марков  Валентин Марков 
Валентин Христов Ценков  Валентин Христов 
Валя Георгиева Димитрова  Валя Димитрова 
Валя Христова Чъркова  Валя Гъркова 
Ваня Кръстева Алерхова  Ваня Кръстева 
Венцислав Василев Петров  Венцислав Илиев 
Вилиян Христов Платиканов  Вилиян Платиканов 
Галина Иванова Генова  Галина Генова
Галина Петкова Петкова  Галина Петкова 
Галина Семова Галибанова  Галина Семова 
Галя Кръстева Петкова  Галя Петкова 
Генадия Кънчева Банкова  Генадия Банкова 
Георги Василев Цанов  Георги Цанов-Фидето 
Гинка Николова Василева  Гинка Василева 
Даниела Андреева Петровска  Даниела Андреева 
Даниела Банова Банова  Даниела Банова 
Даниела Тодорова Генова 
Дафинка Иванова Ганчева  Дафинка Ганчева 
Деница Тодорова Начева  Дениза Начева 
Димитрина Бенкова Чавдарова  Димитрина Бенкова 
Димитър Петков Катевски  Димитър Петков 
Добрин Дечев Казаков  Добрин Казаков 
Добринка Енчева Кирова  Добринка Кирова 
Дорета Начева Начева  Дорета Начева 
Дороти Велизарева Игнатова *
dorothy_ignatova@abv.bg
Драгомир Здравков Димитров  Драгомир Здравков 
Евгени Йорданов Николов 
Евгени Стефанов Мерджанов  Евгени Мерджанов 
Евгениа Щилянова Ягова 
Елена Иванова Владова  Елена Владова 
Емил Цветанов Евтимов 
Емилия Христова Христова  Емилия Христова 
Емилия Цветанова Йотова  Емилия Йотова 
Женя Георгиева Колева  Женя Колева 
Живка Иванова Христова  Живка Христова 
Зоя Костадинова Даракчиева  Зоя Даракчиева 
Зоя Христова Маринова  Зоя Маринова 
Иван Георгиев Станоев  Иван Станоев 
Иван Недялков Димитров  Иван Димитров 
Иван Станчев Иванов  Иван Станчев 
Иван Стоянов Иванов  Иван Иванов-Змея 
Иванка Борисова Паришева  Иванка Паришева 
Иванка Томова Димова  Иванка Томова 
Илиана Иванова Кидова  Илиана Кирова 
Илиян Давидов Луканов  Илиан Луканов 
Ирина Проданова Кавалова  Ирина Кавалова 
Йонка Петрова Кариванова  Йонка Петрова 
Корнелия Йорданова Попова  Корнелия Попова 
Красимир Кирилов Пангелов  Красимир Кирилов 
Любка Христова Помакова  Любка Помакова 
Мариана Христова Николова  Мариана Христова 
Марио Александров 
Мария Борисова Костова 
Марияна Докова Докова  Мариана Цакова 
Минка Иванова Иванова  Минка Иванова 
Минчо Колев Петков  Минчо Петков 
Мирослав Първанов Методиев  Мирослав Първанов 
Митко Бочев Митков  Митко Минков
Михаил Горанов Банков Михаил Горанов 
Моника Николаева Христова  Моника Христова 
Надежда Коева Екимова  Надежда Екимова 
Нели Илионова Томева  Нели Томева 
Николай Ангелов Дяков  Николай Дяков 
Николай Гатев Гатев  Николай Гатев 
Нина Валентинова Бъчварова  Нина Бъчварова 
Павлин Димов Иванов  Павлин Иванов 
Павлина Лалева Лалева  Павлина Лалева 
Пепа Георгиева Радева  Пепа Радева 
Пепа Николаева Маринова  Пепа Николова 
Петранка Кубратова Лачева  Петранка Личева
Пламен Иванов Петров  Пламен Петров 
Полимира Иванова Панова  Полимира Панова 
Росен Кръстев Генов  Росен Генов 
Росица Петрова Бояджиева  Росица Бояджиева 
Ростислав Василев Петров Ростислав Петров
Ростислава Димитрова Ненкова  Ростислава Ненкова 
Румен Найденов Христов 
Сашка Кирилова Пенева  Сашка Пенчева 
Светла Иванова Атанасова  Светла Атанасова 
Светла Петкова Петкова  Светла Петкова 
Светла Петрова Димитрова  Светла Димитрова 
Светла Цанкова Чергинова  Светла Цанкова 
Светлана Сталянова Пренчова  Светлана Пренгова 
Сергей Стефанов Кривошиев  Сергей Кривошиев 
Силвия Любенова Русева  Силвия Русева 
Снежана Иванова Михтиева  Снежина Михтиева 
Снежана Петрова Николова  Снежана Николова 
Снежанка Иванова Пенкова  Снежинка Пенкова 
Снежанка Кирилова Ангелова 
Соня Христова Петкова  Соня Господинова 
Станислав Кирилов Киров  Станислав Киров
Станислав Николов Филипов  Станислав Филипов 
Стефан Пенчев Абаджиев 
Татяна Василева Кипирова  Татяна Кипирова 
Татяна Владимирова Владимирова  Татяна Владимирова 
Татяна Петкова Христова  Татяна Христова 
Татянка Николова Николова  Таня Николова 
Теменужка Стефанова Ковачева  Теменужка Ковачева 
Теодора Идиманова Ягова 
Теодора Христова Рачкова  Теодора Христова 
Тихомир Иванов Белев  Тихомир Белев 
Тодор Василев Терзиев  Тодор Терзиев 
Трайчо Петров Трайчев  Трайчо Трайчев 
Христо Александров Иванов  Христо Александров 
Христо Йорданов Христов  Христо Йорданов 
Цветанка Ганчева Чилева  Цветанка Чилева 
Цветанка Иванова Цветанова  Цветанка Цветанова 
Цветолюб Петков Кунчев  Цветолюб Кунчев 
Юлиан Александров Александров  Юлиан Александров
Юлия Дичева Дикова  Юлия Дичева 
Янислав Емануилов Попов  Янислав Попов 

 

P.S.:
За да улесните контактите помежду си, пратете ми e-mail адрес за публикуване.   
Емил

обратно- вип. 1978 - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu