OТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА

Фондация "Веселин Калчев"

Събота, 13 април, 2002
... по материал на Искра Митева

ОТЧЕТ ЗА РАБОТАТА НА ФОНДАЦИЯ ”ВЕСЕЛИН КАЛЧЕВ” ОТ МОМЕНТА НА СЪЗДАВАНЕТО

vkalchev.jpg (4186 Byte)

 1. Фондацията е регистрирана на 25. 09. 2000г. в Ловешки окръжен съд, като юридическо лице с нестопанска цел фирмено дело 593/2000 г.

 2. Организирани бяха срещи с бивши ученици на Гимназията в градовете – Варна, Велико Търново, София, Ловеч и Берлин.
  Целта на тези срещи беше популяризирането дейността на Фондацията. Във Варна, присъстващите взеха решение за провеждане на ежемесечна такава среща /всеки последен петък на месеца/. От октомври 2000 г. срещата е очаквано събитие.

 3. Фондацията продължава работи за изграждане на контакти, събиране на информация и подреждане на подробна база данни, която трябва да улесни работата на по-следващ етап.
  Покани за членство и дарителство досега Фондацията е разпратила /по пощата, по електронната поща и на ръка по време на срещите/ на над 100 бивши възпитаници на Гимназията, като част от тях вече са откликнали на нашия призив /направили дарение или изявили своята готовност да помогнат/.

 4. Фондацията успя да представи себе си в обществото, да се визира и да заяви своята готовност да работи и да се утвърждава чрез делата си.
  Успешно се представихме във в-к ”Капитал”, Ловешкия ”Лиани Вест” и Ловешкото радио ”Лиани”.

 5. Фондацията изготви и отпечата своя първи информационен носител /вестник/ по случай Празника на Езикова гимназия, който бе в тираж 500 бр. Отпечатването му беше дарено на Фондацията от бивш възпитаник на гимназията - Момчил Диков – главен редактор на в-к ”Дневник”. Постъпленията от реализирането на вестника между бивши възпитаници на Гимназията са 135 лева от 270 броя.
  vestnik.jpg (26465 Byte)

 6. Фондацията бе успешно представена пред бивши и най-вече настоящи възпитаници на ГЧЕ – Ловеч: Първо по време на официалната програма на Пазника на Гимназията, второ чрез разпространяването сред тях на вестника на Фондацията и трето чрез поставянето на Информационно табло в сградата на Гимназията, където учениците получават всичката им необходима информация.

 7. До Празника на Езикова гимназия - 20.04.2000г. от Дарения Фондацията е успяла да събере 1500 лева. От тях - около 900 лв са похарчени за регистрацията и оформянето на документите на Фондацията, за отпочване на дейността й - началните мероприятия за визирането й в обществото и набирането на първите членове, за телефон, Интернет-връзка, командировки и заплати на Секретаря на Фондацията.
  Останалите около 600 лв са в сметката на Фондацията.
  (26.06.2020 - Корекция от Пламен Митев, председател на УС на фондацията)

 8. В деня и вечерта на празника – 20.04.2000г. са получени от Дарения общо 1135 лева.
  Общо направени досега дарения:
  - Валери Матев – 500 лв
  - Пламен Митев – 900 лв
  - Даниел Калчев – 300 лв
  - Стефан Бонев – 65 лв
  - Таня Стоянова – 35 лв
  - Борислав Костов – 30 лв
  - Момчил Диков – 435 лв /реални приходи/, както и дарени още 730 вестника на Фондацията /нереализирани приходи/
  - Бисер Столаров - 500 ДМ - Германия
  - Огнян Каменов – 100 лева - Берковица
  - Наташа Цветкова - 100 лева - София
  Обобщено от създаването до днес Фондацията има по сметката си 1 735 лв.

 9. Първото голямо дарение за Езикова гимназия - Ловеч, осъществено чрез Фондация ”Веселин Калчев” е изграждането и пускането в експлоатация на Компютърен клуб с дарени 8 компютъра и кабелна Интернет мрежа в сградата на девическия пансиони. Дарението е на стойност 3600 лв и е направено от бивш възпитаник – г-н Станимир Станчев.
  Компютърен клуб ”ПРИМА” работи 2 месеца изцяло безплатно за нуждите на гимназията и настоящите й възпитаници.
  club1.jpg (29809 Byte)

 10. Доставена е Интернет връзка с неограничен достъп на офиса на Фондацията, за по-пълноценното изпълнение на нейните цели.
  В момента доразработваме интернет клуба. Плануваме да увеличим броя на компютрите от 8 на 16 и да сменим сегашното му помещение с по-голямо.
  Бивш възпитаник на гимназията дари за компютърния клуб лазерен принтер, записващо устройство, скенер, 100 бр. дискове, хартия.
  skener1.jpg (13118 Byte) printer1.jpg (11479 Byte)
  В клуба се работи срещу членска карта, поименна – т.е. всички ученици, които искат да го ползват трябва да станат негови членове и да плащат месечен членски внос - 7 лв, който им осигурява по 2 часа на ден работа, всеки ден в рамките на месеца.

 11. Търсим възможности за кандидатстване по проекти за спечелване на стипендии за наши ученици, чрез които да учат в страната и чужбина, търсим проекти и програми, по които да кандидатстваме, за да извлечем полза за децата от гимназията.
  Очакваме всякакви идеи, инициативи и предложения, както и всякаква помощ.

 12. На 20.12.2001 фондацията е пререгистрирана според промените в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 13. На 17.12.2001 участвахме с разработка за озеленяване и изграждане на аудитория на открито в парка при гимназията. Спечелихме 2 500 лв. за финансирането на проекта. На 10.04.2002 г. проектът е изпълнен. Учениците имат беседка, в която могат да прекарват свободното си време, а също така могат да провеждат определени часове на открито.
  parksu1.jpg (40058 Byte)

 14. Разработили сме проект за цялостно възстановяване и озеленяване на парка. С този проект кандидатствахме пред ”Фондация за развите на гражданското общество”. Очакваме резултат.

Допълнения:
1) За по-подробна информация и делови контакти, обръщайте се моля към Красена Колева на адрес info@m-magency.com. Красена е завършила гимназията през 1995г. с френски език.
2) Списък на членовете на фондация "Веселин Калчев"


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu