Юбилейно DVD 2010 за 130/60-годишнината - Радина

обратно - 2010 - нататък

Получих Юбилейно DVD2010 за 130/60-годишнината от Радина Попова:

Драги гости на www.ezikovata.eu,

вече става традиция, на всеки пет години да се издава юбилейна презентация на Езиковата. През 2005, за 55-госишнината беше издадено Юбилейно CD55. Тази година се издаде Юбилейно DVD2010.

Със съдействието на Езиковата и особено на Радина Попова получих копие с идеята, да го публикуваме във форма, подобна на YouTube, за да може всеки от Вас да го види и поне за малко да стане съпричастен на Празника 2010.

Филмът е изработен по проект "Делникът ни в празници" с финансовата подкрепа на Европейски съюз чрез Европейски социален фонд.

Филмът е изработен със съдействието на Териториалнен Държавен Архив - Ловеч

Екипът благодари на учителите от ГЧЕ "Екзарх Йосиф I" - Ловеч, помогнали за реализирането на филма

Автор: Даниела Балабанова
Оператор: Ангел Попов
Монтаж: Жан Димитров

Позволете да отправя специални благодарности към Петър Костов - съавторът ми по техническата част, който направи възможно DVD2010 да може да се гледа на streaming.

Емил Стефанов

обратно - 2010 - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu