Учители*

Английски език:
 • Ана Василева Витанова-Съева
 • Георги Станчев Пърликов
 • Десислава Ц. Филипова-Маринова
 • Диана Цветанова Сарафова
 • Емили Ан Кейси
 • Искра Радославова Маринова
 • Катя  Иванова Стойкова
 • Маргарита Иванова Добрева
 • Петя Йорданова Найденова
 • Снежанка Димитрова Димитрова

Биология:

 • Галина Цанкова Петкова
 • Татяна Симеонова Колева

Български език и литература:
    (g4e_bel@abv.bg)

 • Ана Николова Андреева
 • Галина Петкова Иванова
 • Донка Христова Минкова
 • Мария Данаилова Денчева
 • Петя Тихомирова Ангелова
 • Радина Димитрова Попова *
 • Цветелина Димитрова Кърпачева

География:

 • Галина Цанкова Петкова
 • Иво Георгиев Райнов
 • Наталия Панева Петкова

Изобразително изкуство:

 • Тони Цанков Христов

Информатика:

 • Детелина Димитрова Проданова
 • Ивелина Севдалонова Докторова
 • Ценка Герогиева Христова

История:

 • Елмира Дацова Стефанова
 • Людмила Иванова Брънекова
 • Татяна Недялкова Петкова

Математика:

 • Бисерка Петкова Йочева
 • Веселин Петров
 • Дияна Дафова
 • Красимир Маринов Михов
 • Мариниела Митева Кънчева
 • Росица Кирилова Михова
 • Тихомир Трифонов Стоев
Музика:
 • Мадлена Недкова Маринова

Немски език: (fsg_dr@yahoo.de)

 • Бранимира Вълкова Христова
 • Венелин Георгиев Георгиев
 • Гергана Шанкова
 • Ева Цик
 • Ивайло Генов
 • Марибела Ив. Дамянова-Конова
 • Нели Цанева Парталозова
 • Румяна Никколова Маринова
 • Стефан Стоянов
 • Татяна Атанасова Цокова *
 • Цветелина Иванова

Възпитатели:

 • Стефан Стоянов
 • Стефан Йорданов

Педагогически съветник:

 • Иванка Цветкова

Физическа култура и спорт:

 • Георги Колев Дойнов
 • Елка Александрова Стоянова
 • Христофор Добринов Натов
 • Цанко Николов Петков

Физика:

 • Тонка Петрова Гергинова
 • Петруша Танкова Найденова-Шопс

Философия:

 • Галя Петрова Баева
 • Цонка Георгиева Накова

Френски език:

 • Венелина Димитрова Петрова
 • Красимир Илиев Колев
 • Ноеми Натали Юлиана

Възпитатели:

 • Имела Христова

Химия:

 • Виолетка Минкова Нетова
 • Елена Мичкова Патаринска

(* информация от eg.lovechnet.com, лични имена и предмети по азбучен ред)

За корекции и допълнения пишете на:
Петър Костов - petre.kostov@zone-c.net и Емил Стефанов - stefanov@gmx.net


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
22.10.2021 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu