Оnline-публикацията на двата известни сборника - Емил

обратно - 2014 - нататък

Молим за съгласие от авторите на "Първите" и "Първите и ние" - Емил Стефанов

Желаем да публикуваме online двата известни сборника
за Езиковата Гимназия в Ловеч:

"Първите" и "Първите и ние"

Както сигурно сте прочели, в началото на Май 2014 Сидония Пожарлиева се обърна към нашата страница с идеята за публикация на двата сборника.

Става дума за добре известни издания, съдържащи спомени и размисли на съучници от първите тридесетина випуска на училището. Книгите са сътворени с ентусиазъм, личен ангажимент и на доброволна основа.

Двете издания преследват идеалната цел, да се запазят за бъдещето свидетелства за миналото на любимата Езикова, за хората и пътищата им, кръстосали се там за момент. В изданията се намират лични отговори на въпроса, каква е тая "магия" и от къде идва, защо обичаме и се гордеем с училището, и защо винаги с радост се завръщаме там, какво ни събира.

Ние споделяме тази некомерсиална цел. Затова искаме да помогнем и на тези, които не притежават изданията, не са имали, нямат и вероятно не биха имали достъп до тях, но са чували или тепърва чуват, и желаят да ги прочетат, да могат да го сторят.

Сидония е един от активните участници в издаването и на двата сборника. С нейния ангажимент и помощ (както тук и тук подробно се чете), а също  и поради факта, че лично се познава с болшинството от авторите, стана възможно, да получим съгласието на голяма част от тях.

За наше най-дълбоко съжаление, има автори, които вече не са между нас. Вярваме, че те биха дали съгласието си в името на общата цел.

С малък брой автори контакт не е могъл да бъде установен. Молим, след като прочетете тия редове, да разкажете за намерението ни и на други хора от нашата гимназия, с които сте в личен контакт. Надяваме се, по този път да достигнем и тези, с които Сидония не е успяла да се свърже.

Моля информирайте ни, дали споделяте идеята и ни дайте съгласие за online-публикацията на вашата статия.

Понеже имаме съгласието на вече значителен брой автори, се готвим да публикуваме сборниците изцяло, с всички статии (по всяка вероятност ще представим и имената на далите съгласие). Ако някой желае, негова статията да не бъде публикувана, ще уважим искането му и ще я снемем безпрекословно.

Работата по сканирането и прехвърлянето в PDF-формат ще отнеме известно време. Нямаме точна представа, кога ще станем готови, но през това време ще се радваме на отзиви и съдействие.

С пожелания за здраве и щастие,
от името на Сидония Пожарлиева
и Емил Стефанов (www.ezikovata.eu)

обратно - 2014 - нататък


Забележка: Всеки Ваш email, в който не е изрично споменато, да не бъде публикуван и има отношение към Езиковата, ще излиза на сайта в несъкратен вид, заедно с email-адреса на подателя, за да документра източника на информация и насърчава непосредствените контакти.
26.12.2019 - Страници за Езиковата Гимназия в Ловеч "Екзарх Йосиф I" - www.ezikovata.eu